SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Archive for september, 2007

STOP KUFFARFOBIE EN KALIFASCISME!

Posted by sioebelgie op september 28, 2007

PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE UITGAVE

STOP KUFFARFOBIE EN KALIFASCISME!

DEMONSTRATIE IN LONDEN OP 26 OKTOBER 2007

Een manifestatie, georganiseerd door “Stop Islamisation Of Europe” (SIOE) om de volgende redenen:

Om deze protestmars te laten samenvallen met “Islamo-fascism Awareness week”. In deze week worden er in de gehele VS acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de intimidatie van niet-Moslisms door Islamieten overal ter wereld.

Om te protesteren tegen de Kuffarfobie – de irrationele angst voor, en verafschuwing van niet-Moslims door Islamieten.

Om te protesteren tegen de vervolging van niet-Moslims die mogelijk wordt gemaakt door de Sharia-wet in Islamitische landen.

Om te protesteren tegen het feit dat er nauwelijks of gebrekkig verslag wordt gedaan over zulke vervolgingen in de Westerse media.

Om te protesteren tegen de Islamisering van Europa waardoor bestaande wetten en gebruiken worden aangepast om ze te doen aansluiten bij de Islamitische leefgewoonten, en dat alles in de naam van de “multiculturele diversiteit”.

Om te protesteren tegen de toetreding van Turkije bij de EU, in het bijzonder nu het land een Islamitische premier en regering heeft verkozen die hun secularisme willen vervangen door de Sharia. Om te protesteren tegen de tweederangsstatus van vrouwen, vooral wat seksualiteit, wetgeving en onderwijs betreft.

Miljoenen niet-Moslims worden in Islamitische landen systematisch vervolgd omdat ze onder de Sharia leven.

In Egypte worden mensen opgesloten omdat ze de Islam verlaten hebben. Dit is namelijk een misdaad onder de Sharia, ook in vele andere Islamitische landen zoals Saudi-Arabië.

In Maleisië hebben afvalligen van de Islam geen enkele mogelijkheid om het woord ‘Islam’ van hun officiële documenten te verwijderen omdat het tegen de Maleisische wet is om de Islam te verlaten. Dit staat haaks op de fundamentele vrijheden om bijvoorbeeld een begrafenis naar eigen wens te regelen.

In Indonesië worden Christenen en andere niet-Moslims zodanig vervolgd dat tienduizenden zich al gedwongen hebben gevoeld om te verhuizen. In Indonesich Nieuw-Guinea worden Moslims ook aangezet om zich te onder de lokale bevolking te mengen, wat gelijk zal staan aan etnische zuivering.

In het Midden-Oosten worden Kopten en Assyriërs vervolgd, schijnbaar met toestemming van regeringen in die regio.

Armeniërs werden, simpelweg omdat ze geen Moslims waren, systematisch geëlimineerd tijdens één van de allergrootste massaslachtingen ooit. Hoewel deze misdaad werd gepleegd door het toenmalige Ottomaanse Rijk, wordt deze volkerenmoord ontkend door de Turkse autoriteiten. Turkije wenst aansluiting bij de EU terwijl het ontkennen van genocide illegaal is in de meeste EU-landen, net zoals in België.

In Thailand en op de Filippijnen worden dagelijks moorden gepleegd door Islamistische terroristen die willen proberen om van deze landen Islamitische staten te maken.

Op andere plaatsen worden Hindoes, Sikhs, Boeddhisten en aanhangers van Zoroaster onderdrukt door Islamitische autoriteiten.

De lijst lijkt eindeloos. Het is schandelijk dat er in de Westerse media zelden of nooit aandacht wordt besteed aan deze Islamitische vervolging.

Regels voor de demonstratie:

Politieke partijen zijn uitgesloten, maar leden van welke politieke partij dan ook kunnen als individuen meedoen zolang ze zich aan de regels houden.
Vlaggen, spandoeken, borden en rijkswapens zijn toegestaan. Borden e.d. van SIOE zijn uiteraard ook toegestaan.
Nationale en erkende regionale vlaggen zijn toegestaan.
Spandoeken en borden die de aandacht vestigen op vervolging van minderheden in Islamitische landen zijn toegestaan, maar moeten eerst worden goedgekeurd door de Chief Steward.
Spandoeken en borden van vrouwenorganisaties zijn ook toegestaan.

SIOE-slogans:

  • Stop Kuffarphobia
  • No Sharia Here!
  • Democracy Not Theocracy!
  • Enough is Enough!

Verboden items:

  • Alles dat te maken heeft met welke politieke partij dan ook.
  • Nazistische, fascistische, communistische (hamer en sikkel) symbolen en logo’s.
  • Allerhande illegale voorwerpen waarmee geweld kan worden gepleegd.

Verzamelpunt en mars:

Verzamelpunt: Whitehall Place, 12.00 u.

Mars: 13.00 u.

Route:

Northumberland Avenue
Victoria Embankment
Richting Waterloo Bridge
Temple Place
Speeches zullen worden gehouden op Temple Place voordat we ons gaan verspreiden.

Contactinformatie:

Stephen Gash
SIOE England
9 St Augusta View
Carlisle CA3 9RB
Tel.: 01228 547317

Anders Gravers (speaks English)

SIOE Denmark
Tel 0045 9677 1784
00456191 6026
E-mail sioe@siad.dk

http://sioeengland.blogspot.com/
http://sioe.wordpress.com/

De redactie van SIOE belgië is momenteel op zoek naar de snelste en -als het even kan- goedkoopste formule om in Londen en weer thuis te geraken. Wil je mee met SIOE belgië tegen het groepstarief? Volg dan de verdere onwtikkelingen op de pagina ‘actie‘.

Advertenties

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Actieve medestanders voor SIOE gezocht!

Posted by sioebelgie op september 25, 2007

Het is een feit dat de tegenstanders van onze organisatie, Stop Islamisation of Europe, met velen en sterk zijn. De Europese Unie, de Verenigde Naties en de landelijke regeringen, hebben hun bevolking, zowel op Europees op landelijk niveau, op een laffe wijze verkocht aan de Islam. Zij willen niets weten van onze organisatie en zij zullen alle middelen aanwenden om ons te stoppen.
Dit werd duidelijk tijdens de demo van 9/11 in Brussel. Eerst verbood de burgemeester van Brussel, Freddy Thielemans, de demo. Helaas voor hem heeft de rechtbank dit verbod niet bekrachtigd. Daaropvolgend hebben verschillende politici getracht het demonstratie-proces van SIOE te vertragen. Bovendien werden er geruchten verspreid over terroristische aanvallen tijdens de demo, welke overigens niet zijn bevestigd door de politie. Kortom, er was weinig voor nodig om een verwachte opkomst van 20.000 betogers te decimeren tot zo’n 400-500.
Tot slot hebben krachten binnen de Amerikaanse lobby voor buitenlands beleid zich ook bemoeid met deze demonstratie. Hoewel ook de Amerikaanse politiek fel tegen de Islamisering is, liggen haar prioriteiten nog steeds bij het bedrijven van buitenlandse politiek.
Momenteel zet het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zich in, met als doel het verenigen van alle anti-islamitische bewegingen binnen de EU. Dit lijkt een goed idee, maar men mag nooit vergeten dat de inspanningen die zij hiertoe verrichten, op hun voorwaarde zullen zijn.

SIOE wil iets anders:

Wij zien onszelf als een Europese grassroots-organisatie. Onze wens is dat alle Europeanen hun meningsverschillen terzijde schuiven en ons verenigen tot één front met als doel het stoppen van onze grootste bedreiging, de Islamisering van Europa. Een beweging vrij van politieke inmenging of -krachten. Immers, politieke partijen en politici afzonderlijk, zullen altijd vatbaar zijn voor andere ideeën of doelen op welke manier dan ook.

SIOE heeft geleerd van haar fouten en presenteert zich nu als een non-hierarchische organisatie, waarin toegewijden in direct contact staan met de oprichters van SIOE. Er zal een wekelijkse Skype bijeenkomst zijn, updates, demo’s zullen op de verschillende websites verschijnen.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(Het downloaden van Skype is gratis evenals het gebruik ervan, het enige wat nodig is, is een headset om te communiceren via de pc)

De voordelen van meedoen met SIOE Skype-cast groepen:

– Het verkrijgen van de meest recente info m.b.t. demo’s en andere gebeurtenissen
– De mogelijkheid om met voorstellen te komen voor nieuwe acties
– Het laatste nieuws uit andere landen, afkomstig van leden uit “jouw” Skype-groep
– Je leert gelijkgestemden kennen uit Europa en de rest van de wereld
– Je maakt deel uit van een community van gelijkgestemden met één doel: het stoppen van de Islamisering van Europa
– Je ontmoet “jouw” Skype-groep op een volgende demo

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hoe worden de groepen samengesteld?

Er zullen groepen samengesteld worden van 10 personen per groep. Zij zullen uit verschillende landen afkomstig zijn, de voertaal is vooralsnog Engels. De groep zal worden gebeld en zal een update krijgen over de demo’s en SIOE-nieuws. Dit neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Dan volgt er een discussie en die duurt eveneens 5 minuten. Daarna zal de Skype-groep de rest van de week met elkaar in contact treden om te discussiëren en het opperen van ideeën. Dit geeft ook de mogelijkheid om vriendschappen te sluiten met mensen uit andere landen. Men zal er naar uitkijken om elkaar te ontmoeten op een volgende demo.

Als je een Skype-naam hebt, mail deze dan naar: sioe@siad.dk

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Stop de bouw van moskeeën in Europa!

Posted by sioebelgie op september 24, 2007

Dit is een boodschap aan onze leiders van de Europese Unie (verkozen of niet).We willen geen moskeeën meer zien in de Europese Unie tot we kerken, tempels en synagogen zien in Mekka!

SIOE zal een betoging houden in Marseille op zaterdag 8 december 2007. Dit is op een zaterdag, kort na Sinterklaas, een dag die overal gevierd wordt in Zuid Frankrijk. We werken in twee fasen, en de eerste fase is al volop in de maak. Tot we de tweede fase uitgewerkt hebben, kunnen we nog geen plaats en tijd vrijgeven.

Zoals in andere Europese steden is er ook in Marseille het plan om een grote moskee te bouwen, iets wat SIOE beschouwt als één van de vele strategieën voor de islamisatie van Europa. De fondsen voor veel islamistische projecten komen vaak uit Saudi Arabië, een land dat zoals algemeen geweten, elke andere religie binnen zijn grenzen verbiedt. Meer nog, niet-moslims worden niet toegelaten te reizen in grote delen van Saudi Arabië en worden het recht ontzegd om hun geloof te beleiden in een daarvoor voorziene gebedsplaats. Het is zelfs zo dat wanneer een niet-moslim wordt betrapt op de minste vorm van praktisering van hun eigen godsdienst, ze gevaar lopen op deportatie, een gevangenisstraf of erger.

De Europese Unie roept zichzelf uit tot ‘bastion van vrijheid en tolerantie’, maar zo’n principes zouden verder moeten reiken dan de grenzen van deze “verenigde landen”.In de plaats daarvan zien we dat het islamisme onze levenswijze aantast, zonder dat islamitische landen daar iets tegenover stellen, islamitische landen die daarentegen steeds meer naar het Saudi Arabisch model gaan neigen.

We zien steeds vaker hoe niet-islamitische religieuze artefacten vernietigd of gevandaliseerd worden in islamitische landen. De leiders van de Europese Unie zouden islamitische landen zoals Saudi Arabië moeten vragen om buddhistische tempels te bouwen op hun grondgebied in plaats van buddhistische standbeelden te vernietigen. Toenadering zoeken betekent niet dat niet-moslimslanden overal in Europa, soms reusachtige, moskeeën moeten neerpoten terwijl in moslimlanden geen hindu- of buddhistische tempels, synagogen, kerken en andere niet-moslimtempels gebouwd worden.

De SIOE-betoging in Marseille is een vreedzaam protest tegen de geplande bouw van een kolossale moskee daar.

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

SIOE heeft het zaad van de tegenstem gezaaid dat de Islamisering zal bestrijden, waaruit wederom de bloemen van vrijheid zullen zullen bloeien op ons werelddeel

Posted by sioebelgie op september 24, 2007

De expanderende anti-islamorganisatie Stop the Islamisation Of Europe (SIOE), is verheugd te zien dat de Vlaamse partij Vlaams Belang een Stop de islamisatie van Vlaanderen beweging heeft opgericht. Vlaams Belang heeft verklaard dat het gebruik wil maken van de deining die de SIOE-betoging in Brussel op 11 september heeft veroorzaakt.

Vlaams Belangs voortzetting van de strijd is exact wat SIOE wou zien gebeuren en wenst Filip Dewinter en zijn partij veel succes met hun toekomstige inspanningen om de islamisatie in Vlaanderen te stoppen. SIOE heeft de zaden van oppositie tegen islamisatie gezaaid van waaruit de bloemen van de vrijheid in ons continent zullen bloeien.We hopen dat politici van andere politieke partijen door deze eerste acties die specifiek tegen de islamisatie gericht zijn, zullen aangemoedigd worden om hun eigen stop de islamisatieprogramma’s op te starten in alle Europese landen. Daarom willen we de leden van politieke partijen aanmoedigen hun leiders te contacteren om hetzelfde te doen.

Politieke partijen trekken, door hun specifiek karakter, zowel voorstanders als tegenstanders aan. Daarom heeft SIOE geprobeerd zich te distantiëren van om het even welke politieke partij, met als doel een brede basis van mensen te verzamelen die de islamisatie van Europa willen stoppen. SIOE is geen politieke partij maar een actiegroep met slechts één doel, de islamisatie van Europa te stoppen, en we weten dat een meerderheid van de Europese bevolking dit ook wenst.

Politieke partijen zouden zich zeker met de Stop de Islamisatie van Europa moeten bezighouden, omdat ze ons onze verkozen politici leveren.Toch behoren de meeste mensen niet tot politieke partijen en is er een groot aantal organisaties, zoals vrouwengroepen, die politiek neutraal zijn. SIOE is er als uitlaatklep om een brede waaier aan mensen en organisaties te vertegenwoordigen die willen samenwerken om de islamisatie tegen te gaan.

Daarom zeggen we het opnieuw aan wie het horen wil: laat alle verschillen achterwege en verenig je om de islamisatie van Europa te stoppen.De volgende internationale SIOE Brussel-stijl betoging is in Marseille, in Frankrijk.

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 1 Comment »

Islamo-fascisme bewustheidsweek

Posted by sioebelgie op september 24, 2007

De volgende SIOE demonstratie is gepland in London de 26ste oktober.

SIOE groepen in andere landen worden aangemaand om demonstraties te houden in hun eigen steden , indien niet op dezelfde dag , dan zo dicht mogelijk bij deze datum.

Deze dag valt samen met:

1. Islamo-fascisme bewustheidsweek (22ste – 26ste Oktober) waarbij conferenties , betogingen en speeches gegeven worden in de USA.
2. De pro-referendum rally op de 27ste Oktober.

Dit is zo gekozen om mensen de mogelijkheid te bieden beide evenementen bij te wonen zonder extra reiskosten of het opofferen van twee weekends.
We kunnen op dit moment geen exacte locaties vrijgeven omdat dit afhangt van het antwoord van de Londense politie-een formele aanvraag is ingediend.
Het onderwerp van de betoging is islamitische vervolging.
Politieke partijen zijn niet welkom, individuen des te meer.

Vervolgde minderheidsgroepen die meer dan waarschijnlijk gerepresenteerd zullen worden zijn:
Armeniërs
Assyriërs
Copten
Hindoes
Sikhs
Indonesische Christenen.
En anderen.

Er zullen vertegenwoordigers van deze groepen speeches geven.
Als een niet islamitische vervolgde minderheidsgroep zich vertegenwoordigd wil zien , gelieve SIOE Engeland rechtstreeks te contacteren.
Ook zullen mensen die tegen de intrede van Turkije in de EU willen manifesteren vertegenwoordigd zijn.
Vlaggen van vervolgde minderheidsgroepen zullen toegestaan worden , permissie per vlag wordt vooraf door SIOE goedgekeurd.
Vlaggen die de situatie van vervolgde minderheden in islamitische landen benadrukken worden ook toegestaan.
SIOE vlaggen en slogans zijn natuurlijk ook toegestaan.

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Een kleine wijziging in “regels en doelen”

Posted by sioebelgie op september 23, 2007

                       

De laatste weken hebben we talloze mails ontvangen van Vlamingen , waaronder velen geen VB leden die zich terecht beledigd voelden door het verbod op het zwaaien van de Vlaamse leeuw op de betoging op 11 september.

SIOE wenst te benadrukken dat onze bedoelingen eerbaar waren en we absoluut de Vlamingen niet wensten te viseren.

De Waalse haan zou ook niet getolereerd worden , zo ook de Baskische vlag niet.

In onze betrachtingen de regels simpel te houden voor de EERSTE stop islamisatiebetoging OOIT hadden we als regel aangenomen dat als een land of regio een wereldcup voetbalteam had , dat men dan die vlag kon zwaaien.

Men kan inderdaad argumenteren dat dit een triviale basis is om regels op te funderen maar we moesten ergens een lijn trekken.

In contrast heeft SIOE ook een heleboel mails ontvangen van mensen die ons juist loven om onze duidelijke lijn en die begrijpen waarom het zo moet.

Men kan niet iedereen altijd goed doen , maar we leren uit onze ervaringen en zullen proberen de meesten zoveel mogelijk goed te doen.

Daarom zullen vanaf nu op alle volgende SIOE demonstraties erkende regionale vlaggen naast de nationale vlaggen gezwaaid mogen worden.

We behouden ons het recht om te staan op onze andere regels zoals het verbod aan politieke partijen zichzelf te promoten op onze demonstraties en het is aan SIOE te beslissen welke vlaggen al dan niet getolereerd worden.

We vragen iedereen te begrijpen dat dit enkel is om als één front achter de slogan “stop islamisatie van Europa” te staan en de media-aandacht enkel daarop te focussen.

Zoals beloofd zal SIOE anti-islamisatie acties van andere groeperingen publiceren en promoten tenzij SIOE vindt dat de groepering op zich indruist tegen de principes van SIOE.

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Gerard Battens stuurt een brief naar de burgemeester van Brussel.

Posted by sioebelgie op september 20, 2007

petition-gb-lille_edited.jpg

Gerard Batten (MEP) overhandigt de SIOE-petitie aan het kantoor van de burgemeester.

Hieronder de brief van Batten:

11 september 2007

Gerard Batten MEP,
BD4 02M 105,
European Parliament,
Rue Vertz,
Brussels,
1047.

11th September 2007
Monsieur Freddy Thielemans,
burgemeester,
stadhuis,
Grand Place,
1000 Bruxelles.

Betreft: de SIOE (Stop the Islamisation of Europe) Petitie

Beste Mr. Thielemans,


Vandaag heb ik van Anders Gravers, één van de organisatoren van de SIOE- campagne (Stop the Islamisation of Europe) een petitie ontvangen met het verzoek die aan u te bezorgen. In bijlage vindt u deze petitie.

Ik ben het niet eens met alles wat de campagne zegt, maar ik geloof toch dat ze het recht moeten hebben om vreedzaam te demonstreren en hun mening kenbaar te maken.

Ik ben het met hen eens dat de groei van fundamentalisme en extreme Islam in Europa een ernstige zaak is die aangepakt dient te worden, en vrije meningsuiting mag niet beknot worden door zij die hun mening betwisten.

Daarom wil ik u met respect vragen om uw beslissing om hun betoging te verbieden, te herzien, en hen in de toekomst toch vreedzaam te laten betogen, mochten ze dat willen.

Met de meeste hoogachting,

Gerard Batten
Lid van het Europees Parlement, Londen

(Bron: “Gerard Battens letter to the mayor of Brussels.”)

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Meer jihadis in België dan in gemiddeld opleidingskamp

Posted by sioebelgie op september 20, 2007

jihadib.jpg

Er wonen in ons land minstens duizend oudstrijders van ‘heilige oorlogen’ in het Midden-Oosten en Tsjetsjenië. Het zijn mensen die vanuit België naar het slagveld vertrokken en terugkeerden. De gevechten maakten hen radicaler. Dat blijkt uit onderzoek van de politie- en veiligheidsdiensten, zegt Glenn Audenaert, directeur van de federale politie in Brussel.“Het zijn extremisten, fundamentalisten en vooral ervaren oudstrijders. Ik noem ze geen terroristen, maar ze kunnen het wel worden”, zegt Audenaert.“Het zijn relatief jonge mensen die hun jeugd doorbrachten in ons land. Sommigen hebben ook de Belgische nationaliteit. Ze vertrokken als ‘jihadi’ (strijder voor de islam) naar Irak, Pakistan, Afghanistan, Tsjetsjenië. Ze vochten er tegen een gediaboliseerde vijand, onder een vreemde vlag. Hun oorlogservaring maakte hen extremer. Hun discours is fundamentalistischer dan ooit.” (belga/tdb)

(Bron : Minstens duizend oudstrijders van ‘heilige oorlogen’ in België.” Het Laatste Nieuws online.)
SIOE : Dus onze “extreme fobieën” leiden ertoe dat we ons zorgen maken en niet de realiteit van radicaliserend Islam in België en Europa?
Genoeg is genoeg !

Posted in België | 1 Comment »

11 September in het Pallieterke

Posted by sioebelgie op september 19, 2007

Politiecommissaris over 11 september

 “Nog nooit ben ik zo beschaamd geweest om commissaris te zijn. Dat ik dit nog moet meemaken op een goede drie maand voor mijn pensioen is zeer erg. Het gaat over de manier waarop mijn collega’s een aantal leden van het Vlaams Belang hebben mishandeld. Een grotere schande bestaat er niet. Terwijl zij aan het praten waren met de pers, werden ze hardhandig weggevoerd, geslagen en op de grond gegooid, en dit zonder de minste reden. Er was geen sprake van geweld, noch van enige vernielingen.” Dat schrijft een politiecommissaris in een boze brief op internet en deze week overgenomen door ’t Pallieterke.
De bikkelharde analyse gaat lijnrecht in tegen enkele progressieve rakkers in de media die zich vrolijk maken over het brutaal neerslaan van een vreedzame protestactie, of die volhouden dat het Vlaams Belang het zélf heeft gezocht.

“Als je dit vergelijkt met de situatie een aantal maanden geleden waar diezelfde politie in Antwerpen passief stond toe te kijken met de handen op de rug, mooi in het gelid; terwijl een verboden betoging van allochtonen uitdraaide op de vernieling van honderden auto’s en tientallen uitstalramen, dan word je misselijk van ellende”, gaat de politiecommissaris verder.
“Daarenboven weet ik, als insider, dat de steun die de politie van Brussel aan de federale had gevraagd, werd toegewezen aan een afdeling uit het Luikse. Wetende dat vooral mensen van het Vlaams Belang aanwezig zouden zijn, was dàt een provocatie (!) van het zuiverste soort. Dit wordt bevestigd door de beledigingen die door deze politiemensen werden geroepen, zoals ‘sale Flamand’, hetgeen geen barst te maken had met de manifestatie zelf.”

Ook oud-politieman Hubert Buysse is niet te spreken over het optreden van de knokploeg van de politie: “Als ik vandaag in Gazet van Antwerpen de foto zie waarbij Frank Vanhecke hardhandig aangepakt wordt door vijf ‘moedige’ politiemannen, moet ik wel tot de vaststelling komen dat daar één en ander op ondeontologische wijze is gebeurd.”

“Ik was destijds ook geen doetje”, citeert ’t Pallieterke Hubert Buysse, “maar als men ziet op welke wijze Vanhecke door een, laat ons maar zeggen, laffe agent in de geslachtsdelen geknepen wordt, terwijl hij in bedwang gehouden wordt door vier andere ‘helden’ dan lijkt mij dat toch ver over het toelaatbare. Vervang op de foto Vanhecke door een moslim, door een milieuactivist of door een linkse politieke rakker en de wereld staat op zijn kop. De Vlaams Belangers echter lijken vogelvrij verklaard te zijn en dàt is zeker niet democratisch.”

 Bron : Website VB , citaten uit “het pallieterke”.

Hoewel de SIOE-manifestanten minder gewelddadig aangepakt werden delen wij zeker dezelfde bezorgdheid , de vrije mening werd aangevallen , de pen werd met het zwaard beantwoord.

Naar we vernomen hebben zal het VB het hier niet bij laten, ook SIOE is door deze vulgaire tentoonspreiding van (politieke) macht meer dan ooit vastberaden om door te zetten. Wanneer men onze vragen niet langer met argumenten wil beantwoorden maar botweg de vraagsteller de mond snoert kan het niet anders dan dat het antwoord dat ze niet willen geven de naakte waarheid is…waarmee ze eigenlijk al geantwoord hebben.

Posted in Politiek | Leave a Comment »

Hou je vast: Nieuwe influx!

Posted by sioebelgie op september 18, 2007

Als reactie op een artikel uit de Daily Mail.

EU leiders kondigden aan op 13 september dat ze zo´n 20 miljoen extra arbeidskrachten uit Azië en Afrika willen aantrekken. Opgeleide migranten zouden speciale “blauwe kaarten” krijgen waarmee ze zich in de lidstaten kunnen vestigen.

De Blauwe kaart zal migranten in staat stellen zich voor twee jaar in een staat te vestigen om vervolgens voor twee of drie jaar naar een andere staat te trekken . Na een verblijf van vijf jaar in een EU staat kunnen de arbeidskrachten permanent verblijf aanvragen. Vanaf het moment dat ze een permanente verblijfsvergunning op zak hebben voor een EU staat kunnen ze zich vrij bewegen binnen de 27 lidstaten. De hervormingen kunnen het aantal mensen in andere landen geboren in de EU verdubbelen tegen 2030.

Mr Frattini verklaarde gisteren op een conferentie in Lissabon : “we moeten immigratie zien als een verrijking, -en als een fenomeen van deze tijd waaraan we niet kunnen ontsnappen- niet als een dreiging.” Duitsland heeft het idee al verworpen. Volgens Michael Glos, de Duitse minister van economie “… kunnen we geen influx van vreemde jobzoekers binnenlaten alleen omdat we een tijdelijk tekort aan geschoolde arbeidskrachten hebben.”

“De Europese comissie heeft nog geen voorstellen geformuleerd voor een blauwe kaartprogramma, maar men zou dergelijke voorstellen met zorg moeten overwegen” laat het Engelse Ministerie van Buitenlandse Zaken via zijn woordvoerder weten.

Volgens Der Spiegel online Wirtschaft, zal Mr. Frattini zijn voorstellen op de ministerraad in Lissabon op tafel leggen. Hij meent dat dergelijke massamigratie onvermijdelijk is in deze tijd. De 20 miljoen jobzoekers zouden binnen de 2 jaar geïmporteerd moeten worden om aan het nijpend gebrek aan buitenlandse arbeidskrachten tegemoet te komen.

Kijk eens aan. Deze 20 miljoen “werkers” – voornamelijk van moslim origine – hebben hier het recht op gezinshereniging, uiteraard en daarbij komt dan nog eens de vrije migratie van moslims uit de 9 partnerstaten van de euromediterrane samenwerkingsakkoorden voor 2010.

Nu duidelijk waarom SIOE demonstreerde in Brussel op 9/11, 2007?

Anders Bruun Laursen, deense participant van de demonstratie in Brussel.

(Oorspronkelijk : Laursen, A. B. “Dear politicians: Which culture do they bring?“)

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 1 Comment »

De originele speech voor de demonstratie in Brussel

Posted by sioebelgie op september 17, 2007

Mensen worden vervolgd wanneer ze de waarheid vertellen- ze worden vervolgd wanneer ze het publiek op de hoogte brengen dat de keizer geen kleren draagt- Zoals in het sprookje van Hans Christian Andersen. Sommige mensen hebben recent geprobeerd de waarheid publiek te maken vooral voor wie bereid is dit in te zien. Niet de geanalizeerde en gemanipuleerde waarheid door de ogen van de corrupte media, die niet eens weten waar “vrijheid van meningsuiting” echt voor staat, maar de nuchtere waarheid : Europa
wordt aangevallen…Niet conventioneel, met bommen en soldaten maar via een giftig, sluipend proces. We zijn in staat van oorlog via onze media, door infiltratie van onze instituten en door rechtstreekse aanval in onze straten.

Welnu, hoe denk je dat Europese burgers hierop reageren? We proberen de boodschap over te brengen via vredevolle kanalen aan de mensen die verondersteld zijn ons te beschermen. Hoe worden we afgeschilderd? Als xenophoben , racisten , boeven….
Wel de mensen zijn het beu! We zijn het beu om als geboefte versleten te worden door hardop te zeggen wat iedereen stilletjes denkt ! Namelijk dat de Islamitische doctrine een gevaar inhoudt voor de westerse maatschappijen! Hoeveel terroristische aanslagen moeten nog verijdeld worden? Hoeveel verkrachtingen moeten we nog “laten passeren”? Hoeveel land moet aan de sharia opgeofferd worden voor de Europese staten en staatslui wakker worden?Vanuit SIOE zijn we duidelijk en eendrachtig: genoeg is genoeg! Geen sharia hier! Het stopt NU!

Toen Socrates vervolgd werd door tirannen deed hij geen stap terug- wat hij gekund had om zijn vel te redden – maar verkoos hij te zeggen wat hij dacht en daarvoor werd hij vermoord.Vanaf dat moment heeft hij de overtuigde democraten geïnspireerd en nu staan we hier terug. Een nieuwe vijand van de democratie dient zich aan…Na alles wat ons vandaag heeft samengebracht in deze stad en alles wat men ons naar het hoofd geslingerd heeft de laatste weken hebben we onze vrees overwonnen. We staan hier in naam van het democratische principiële recht op vrije meningsuiting…omdat we erin geloven. We laten ons de mond niet snoeren en we zullen onze landen en ons volk niet afvallig zijn! We blijven vechten voor wat ons nauw aan het hart ligt!

De beste politici die een volk hebben kan, zijn diegenen die bereid zijn voor hun volk te bloeden. Dergelijke politici zijn akelig zeldzaam in deze bange dagen…Net zoals de burgemeester van deze stad ook een voorbeeld is van hoe men NIET handelt.De wet is niet iets dat plots verschijnt en vanaf dan “zomaar” werkt. De wet is iets waar we allen naar moeten leven (en die voor kritiek vatbaar moet zijn). Wanneer de wet een speelbal wordt voor corrupte politici, dan houdt de “wet” an sich op met bestaan. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Er werden vreedzame demonstranten gearresteerd op 9/11

Posted by sioebelgie op september 15, 2007

brussels-police-jail.jpg

Na een bewogen dag in Brussel op 9/11, gevolgd door een aantal hectische dagen waarin veel verschillende standpunten gegeven werden op wat gebeurd is en de gemoederen soms hoog opliepen, lijkt het nu een goed moment voor wat bezinning.

De reden waarom we met een demonstratie op straat kwamen is omdat onze toekomst op het spel staat. Onze landen en het continent worden bedreigd door vijandige krachten. Het spreekt voor zich dat dit voor de betrokkenen een zeer ernstige en emotionele zaak is. Dit geldt zowel voor SIOE als Vlaams Belang.

SIOE wilde een vreedzame betoging, we willen vrede in onze landen en we willen vrede op ons continent. We willen geen confrontaties met de politie. In feite hopen we en verwachten we dat de gewone Europese agent sympathie krijgt voor ons standpunt, gezien agenten vaak als eersten ervaren met welke problemen Europa geconfronteerd wordt als gevolg van de toegenomen islamisatie van het continent.

In Brussel waren verschillende agenda’s aan het werk en ondanks de inspanningen van SIOE om dat te voorkomen, waren er confrontaties met de politie. Dit was voor SIOE erg frustrerend, vooral voor zij die er zich op toegespitst hadden dit te vermijden.

Op de SIOE-betoging heeft de politie zich goed gedragen, maar in een ander deel van de stad was er een gewelddadige confrontatie met het Vlaams Belang en er komen steeds meer verhalen naar boven van mensen die gearresteerd werden op weg naar de SIOE-betoging, sommigen gewoonweg omdat ze hun vlaggen droegen.

SIOE betreurt het enorm dat deze mensen de indruk kregen gearresteerd te worden door hun eigen schuld. We hebben geen reden om aan te nemen dat al deze mensen de politie provoceerden en we hebben geen manier om te weten te komen waarom ze dat deden. Deze opmerkingen over de politie werden gemaakt met de ervaring met de politiediensten op de SIOE-betoging in het achterhoofd. Langs de andere kant zijn we nu zeker dat een aantal mensen werden gearresteerd zonder provocatie. (Lees de getuigenissen onderaan deze pagina) Nu we echter op de hoogte zijn van deze oneerlijke arrestaties, zijn we van plan om verder te gaan en we gaan tot het uiterste als dat nodig is.

En hoewel Vlaams Belang andere doeleinden en agenda’s heeft dan de SIOE, hebben ze zich tegenover SIOE als goede bondgenoten opgesteld tot ze hun eigen betoging hielden. Ze zijn een grote hulp geweest om het hele evenement te plannen en ze hebben de gearresteerde SIOE-leden juridische hulp aangeboden. Het is niet onze bedoeling of het moment om hun agenda, de methoden die zij nodig achten of wat er in dat ander stadsgedeelte gebeurd is, te beoordelen.

We vinden het nog steeds jammer dat er confrontaties waren met de politie, maar we moeten gefocust blijven op wat er echt de vrede binnen Europa bedreigt.

Een Duitse groep die de SIOE-demonstratie wilde bijwonen vertelt hun verhaal hier:

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 3 Comments »

Open brief aan Terry Davis , secretaris generaal van de raad van Europa.

Posted by sioebelgie op september 14, 2007

terry_davis-eu-secretary-general_judas.jpg

Ik wens mijn diepste bezorgdheid en ongenoegen te uiten over de verklaringen die u in volgende persmededeling heeft gedaan:

Uw verklaringen:1. “Het is inderdaad zo dat Europa en haar waarden bedreigd worden, maar het gevaar schuilt niet in de Islam.”

2. “Onze gemeenschappelijke Europese waarden worden ondermijnd door fanatici en radicalen, zowel islamisten als islamofoben, die angsten en vooroordelen uitbuiten voor hun eigen politieke doelen.”

3. “Het is erg belangrijk te onthouden dat de vrijheid zich te verenigen en zich uit te drukken beperkt kan worden om de rechten en vrijheid van anderen te beschermen, zowel de vrijheid van denken, geweten en religie. Dit geldt voor iedereen in Europa, inclusief voor de milioenen Europeanen van het islamitische geloof, die het hoofddoelwit waren van de schaamtelijke vertoning van dweperij en intolerantie van vandaag.”

Adolf Hitler kon het niet preciezer geformuleerd hebben dat wij, agressieve Europeanen, hier vergeleken worden met de joden in Hitler’s terminologie. De arme immigrerende, imperialistische Islam die enkel één wens heeft volgens de “heilige Koran” en de Hadith: ‘Een wereldkalifaat te bereiken zonder ongelovigen of met een paar getolereerde dhimmi’s zoals jullie, die nu de plaats van het Duitse volk innemen (das Deutsche Volk) van Hitler’s ideologie in je eigen dictatoriale EU-scenario van de Euromediteraanse/Euro-Arabische Vennootschap/Unie. Een vennootschap dat voor ons, criminele Europeanen (Freddy Thielemans) nu al voor twaalf jaar verborgen wordt gehouden. En dit ondanks het feit dat de EU aan 10 Euromediteraanse vennootschappen de 4 fundamentele rechten van de EU beloofd heeft in Napels op 2-3 december 2003 inclusief de vrije migratie van de bevolking uit 9 moslimlanden, los van de balkanmoslims.

Mr. Davis, je hebt ons bedrogen – en deed dat al een tijd geleden in je anti-Europese, Europa-racistische ECRI-besluiten van 16 oktober 2000. Niet de Europeanen die hun kinderen niet onder de Sharia willen zien opgroeien.

Je bedroog ons toen je je Audiovisuele Observatiepost een Symposium in Moskow liet plannen in juli 2005 om er mediacensuur te leren in de vorm van “zelfregulering”, van de erg ervaren Russische pers. En de EU – waartoe je behoort volgens het nieuwe “Hervormingsverdrag”, ook het ‘Constitutioneel Verdrag’ genoemd, dat door de Nederlanders en Fransen werd verworpen, maar dat nu opgelegd wordt ondanks de Europese algemene afkeer ervan – heeft onze media ook het recht van vrije meningsuiting ontnomen dat hypocriet beloofd werd in het EU-Charter van de Fundamentele Rechten, artikel 11.

Mr. Davis. Jij en je Europese Raad, de EU en je Grootmeester zijn de dwepers en het echte gevaar voor Europa. Je hebt je bijnaam EUSSR goed verdiend. Een naam die zelfs meer faam verworven heeft na de schandalige behandeling van de Vlaamse partijparlementairen en Italiaanse en andere EU-parlementairen op het Schumannplein in Brussel op 9 september. Het is echt schaamtelijk.

Wees maar zeker, je maakt er echt werk van om

1. Europa één te maken en broederschap teweeg te brengen in hun rechtvaardige strijd voor zelfverdediging tegen hen die ons verraden.

2. We voelen ons verenigd in onze strijd tegen de buitenlandse imperialistische, fascistische ideologie, de Islam.

3. Je zorgt dat we terugkeren naar onze oude Europese Westerse waarden. Druk veroorzaakt tegendruk.

Wij Europeanen zullen jullie allemaal herinneren, wanneer de democratie teruggekeerd is. Tot dan kun je niet op onze sympathie rekenen.

Anders Bruun Laursen
Consultant Ophthalmologist

(Oorspronkelijk van Laursen, B. ‘Open letter to Mr. Davis, Secretary General of The Council of Europe’. )

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Een aantal zaken duidelijk stellen

Posted by sioebelgie op september 14, 2007

sioe-demo-crowd1-lille.jpgsioe-demo-sit-down-lille.jpg

Eén minuut stilte uit respect voor de slachtoffers van 11 sept.

Laat ons eens duidelijkheid scheppen. Er was slechts één SIOE-betoging: de betoging die reeds lange tijd gepland was en die de start ervan aankondigde op het Luxembourgplein in Brussel.

Hoewel burgemeester Thielemans de SIOE-betoging verboden had, zijn we zeker tegemoet gekomen aan alle regels die de SIOE beloofd had aan de Brusselse politie.

Vlaams Belang heeft herhaaldelijk geprobeerd de SIOE te overhalen om enkel een stilstaande demonstratie te houden op het Schumannplein buiten de comissie om, suggererend dat er een akkoord bereikt was met de Brusselse politie hierover. Desondanks hield SIOE voet bij stuk bij de eisen om van het Luxemburgplein naar het Schumannplein te marcheren. Daardoor zijn we ervan overtuigd dat Vlaams Belang geprobeerd heeft de SIOE-betoging te kapen omdat ze wisten dat ze hun eigen politieke agenda konden publiceren op de rug van de wereldwijde persaandacht die deze betoging kreeg. SIOE heeft politieke partijen de kans gegeven om te tonen dat ze oprecht de Islamisatie van Europa willen stoppen, door hun politieke aspiraties aan de kant te zetten. Toch heeft Vlaams Belang dit niet kunnen doen.

SIOE’s betoging was volledig vreedzaam.Toen Anders Gravers en Steven Gash op het Luxembourgplein aankwamen werden ze gegroet door hooggeplaatste politie – officieren die aankondigden dat “de demonstratie verboden was” maar dat het getolereerd zou worden als we op het Luxembourgplein bleven en de regels en doelstellingen naleefden, wat we uiteraard deden. Gezien de veiligheid van de supporters en de publieke orde altijd prioritair in SIOE’s organisatie van de demonstratie is geweest heeft SIOE aan alle politie-instructies voldaan en een vreedzame betoging gehouden op het Luxemburgplein.

SIOE kan de politie enkel prijzen voor hun inspanningen. De politie heeft slechts enkele administratieve aanhoudingen verricht van een aantal personen die blijkbaar de SIOE-regels, die bepalen dat enkel de SIOE-slogans toegelaten zijn, niet hadden begrepen.

Met deze bijeenkomst hebben we aan de wereld, België en burgemeester Thielemans getoond dat SIOE in staat is demonstraties te leiden waar vreedzame gewone mensen met respect hun boodschap aan de politici kunnen overbrengen.

We hebben dat exact gedaan toen we een petitie met zo’n 10 000 handtekeningen met klachten over Thielemans beslissing de 9/11 demonstratie te verbieden overhandigden aan Gerard Batten (MEP) die de kwestie van burgemeester Thielemans’ verbod in het parlement ter sprake zal brengen om het recht van vreedzame mensen om bijeen te komen en hun vrije mening te uiten overeenkomstig met de EU- wet te verzekeren.

sioe-demo-petition-lille.jpg

Meneer Batten verzekerde dat de petitie overhandigd werd aan burgemeester Thielemans’ kantoor.

SIOE wil niet geassocieerd worden met het Vlaams Belang die zijn eigen aparte demonstratie hield op het Schumann plein. Eerst en vooral omdat we geloven dat ze duidelijk de politie-instructies niet respecteerden en ten tweede, omdat ze SIOE’s inspanningen teniet gedaan hebben door hun eigen demonstratie te houden, daardoor de aandacht van de media afleidend en, ernstiger nog, de betogers die enkel voor de Stop Islamisation Of Europe wilden betogen.

Waarom kon Vlaams Belang deze demonstratie niet op een andere dag plannen? Waarom moesten ze hetzelfde ogenblik en SIOE’s slogans gebruiken? De reden kan enkel zijn dat ze opzettelijk geprobeerd hebben om de SIOE te gebruiken om in de mediabelangstelling te komen. Wat de reden ook is, SIOE beschouwt de actie van Vlaams Belang als onverantwoord en afkeurenswaardig. Dit is waarom SIOE zichzelf sterk van de Vlaams Belang –betoging distantieert die Vlaamse vlaggen toonde, in tegenstelling tot SIOE’s doelstellingen en regels die de mensen uitnodigden los van hun ras, religie of politieke overtuigingen om zich te verenigen en “nee” te zeggen tegen de sluipende Islamisatie van onze maatschappijen, zonder de bagage van politieke partijen. Dit betekent brede frontvorming met één enkel doel, om de Islamisatie van Europa te stoppen.

Daarom is het teleurstellend dat zowel The Brussels Journal en de Gates of Vienna geclaimd hebben dat het Schumannplein de ontmoetingsplaats was ondanks het feit dat de SIOE dit nooit vermeld heeft als verzamelplaats. Het is eveneens ontgoochelend te zien dat Gates of Vienna en Centre for Vigilant Freedom over twee verschillende demonstraties schrijven alsof ze één waren. SIOE installeert nu nieuwe afdelingen in Duitsland, België, Nederland, de Tsjechische Republiek, Polen, Rusland, Frankrijk en Italië. Nu is het tijd om een niet-partij-politieke organisatie uit te bouwen met enkel één doel, de islamisatie van Europa te stoppen.

Op algemene aanvraag beginnen we met een ingeschreven leden programma.SIOE heeft beslist om niet samen te werken met politieke partijen in de toekomst maar enkel met individuen en organisaties die onze wens om de islamisatie van Europa te stoppen delen, tenzij een geschreven akkoord wordt opgemaakt door de SIOE dat getekend wordt door de leiders van de partijen. Met andere woorden een legaal en bindend contract onder SIOE’s voorwaarden. Ons hoofddoel blijft echter nog steeds om gewone mensen aan te trekken die de islamisatie van Europa willen stoppen.

(Oorspronkelijk: ‘Let us make it completely clear‘)

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 6 Comments »

Terug uit Brussel !

Posted by sioebelgie op september 13, 2007

We we zijn juist terug thuisgekomen uit Brussel (woensdagavond)

Hartelijk bedankt aan iedereen die deelgenomen heeft aan de demonstratie in Brussel, en aan diegene die dat toch geprobeerd hebben!

Zo snel mogelijk posten we een update over de demo.

(vertaald uit het Engels , bron : http://sioe.wordpress.com)

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 1 Comment »

Deze site is volop under construction

Posted by sioebelgie op september 12, 2007

net geen error “404” 😉

Posted in Algemeen | 1 Comment »