SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Resolutie van het Europees Parlement op 13/12/07 in de strijd tegen de extremistische islam.

Posted by sioebelgie op december 21, 2007

De EU speelt met het naïeve idee dat men, door middel van een resolutie, de islam ertoe kan brengen zich van alle fundamentalistische ideeën te verlossen. Helaas zal dit niet gebeuren gezien de islam van nature uit fundamentalistisch is. Het enige dat er zit aan te komen, is dat SIOE en SIAD als xenofobe en intolerante organisaties zullen aanzien worden en bijgevolg ook bij strafbaar zullen worden.

SIOE en SIAD zullen zich aan de constitutionele wetten van hun land blijven houden, maar kunnen niet toestemmen met de laatste EU-resolutie. We zullen deze resolutie noch aanvaarden, noch erkennen omdat we een missie hebben. Onze missie bestaat erin de vrijheid en democratie tegen de bedreiging van de islam te beschermen en we zullen dit blijven doen, al betekent dit dat we ‘ondergronds’ moeten gaan.

Er waren democratische politici in het parlement op de dag van dit verraad. Aanschouw wat de mainstream media je niet durven tonen:

Hieronder volgt de vertaling van de EU resolutie van 13 december 2007.
(De oorspronkelijke versie is hier te lezen. Hier zijn ook de commentaren van SIOE op verschillende onderdelen te lezen. Deze zijn schuingedrukt).

De Europese unie,

1. Veroordeelt sterk alle racistische- en haataanvallen, en roept alle autoriteiten op om
al datgene wat binnen hun bevoegdheid ligt te doen, om de verantwoordelijken te straffen;
is solidair met alle slachtoffers van dergelijke aanvallen en met hun families;

2. Wijst erop dat het bestrijden van extremisme geen negatieve gevolgen voor de permanent aanwezige verplichting de fundamentele rechten en fundamentele wettelijke principes, met inbegrip van vrijheid van meningsuiting en vereniging te eerbiedigen, zoals vastgelegd in Artikel 6 van het EU- Verdrag mag hebben;

3. Betreurt het feit dat sommige partijen accoord zijn gegaan om geloofwaardigheid en goedkeuring te geven aan extremistische partijen zodanig dat zij een coalitie zijn aangegaan met deze partijen waarbij zij hun morele integriteit hebben opgeofferd omwille van politieke winst op korte termijn .

4. Merkt op dat het stijgende aantal extremistische organisaties, die vaak neo-fascistische elementen bevatten, de vrees in de maatschappij kan verergeren die tot uitingen van racisme zou kunnen leiden in een brede waaier van gebieden, met inbegrip van werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, het controleren door overheden, toegang tot goederen en de diensten en de media.

5. Dringt bij de Commissie en de Raad aan om te onderzoeken wat de aangewezen politieke en wettelijke reacties zouden moeten zijn, speciaal met betrekking tot jongeren in relatie tot onderwijs en openbare informatie om hen dmv educatie te onderwijzen tegen totaliairisme en hen door middel van educatie de principes van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te verspreiden en zo de fundamenten van de Europese waarden en normen levend te houden, en verzoekt de lidstaten om een beleid van onderwijs voor democratisch burgerschap te ontwikkelen dat op burgerrechten en verantwoordelijkheden is gebaseerd;

6. Dringt bij de Commissie aan om de volledige toepassing van de bestaande wetgeving te controleren die werd ontworpen om aansporing tot politiek- en godsdienstige geweld, racisme en xenofobie (vreemdelingenhaat) te voorkomen; nodigt lidstaten uit om de strikte implementatie en de constante verbetering van anti-racisisme wetten, informatie en bewustzijnscampagnes in de media en de onderwijsinstellingen te controleren.

7. Dringt aan bij alle democratische politieke machten, ongeacht ideologie, welke steun dan ook aan extremistische partijen van een racistisch of xenofobisch, hetzij expliciet of impliciet, karakter te vermijden en dus ook welke alliantie ook met hun verkozen vertegenwoordigers;

8. Waarschuwt, vooruitziend naar de Europese verkiezingen in 2009, voor de mogelijkheid dat extremistische partijen hun vertegenwoordiging zouden kunnen veiligstellen in het Europese parlement en toept politieke partijen op om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat een democratische instelling niet als platform voor de financiering- en het uiten van anti-democratische boodschappen wordt gebruikt;

9. Roept de instellingen van de EU op om een duidelijk mandaat aan het Agentschap van Fundamentele Rechten te geven om de structuren van extremistische groepen te onderzoeken om te beoordelen of de coördinatie op Europees- of regionaal niveau aanwezig is..

10. Herhaalt haar overtuiging dat openbare persoonlijkheden zich van verklaringen zouden moeten onthouden die aanmoedigen of tot haat of brandmerking van groepen mensen op basis van hun ras, etnische oorsprong, godsdienst, onbekwaamheid, seksuele geaardheid of nationaliteit; gelooft dat als de openbare persoonlijkheden tot haat oproepen, het feit dat zij een hoog openbaar profiel hebben als een verergerende omstandigheid zou moeten worden beschouwd; veroordeelt, in het bijzonder het verontrustend toenemende anti-semitisme;

11. Nodigt de media uit om het publiek te informeren over de gevaren van hatelijk uitspraken en te helpen de principes en de waarden van democratie, gelijkheid en tolerantie te bevorderen;

12. Verzoekt alle lidstaten om tenminste in de mogelijkheid – na een uitspraak van het Hof – te voorzien om het terugtrekken van openbare financiering mogelijk te maken van politieke partijen die geweld en terrorisme niet veroordelen en rechten van de mens en fundamentele vrijheden niet eerbiedigen, democratie en de rechtsstaat zoals die in ECHR en het Handvest van Fundamentele Rechten wordt beschreven; en roept de lidstaten die reeds deze mogelijheid hebben dit onmiddelijk te doen; nodigt ook de Commissie uit om ervoor te zorgen dat geen financiering van de EU aan media plaatsvindt indien zij als platform wordt gebruikt om rascistische, xenofobische en homofobische ideeën te verpreiden;

13. Verzoekt de Commissie om NGO’s en burgerlijke de maatschappelijke organisaties te steunen welke toegewijd aan het bevorderen van democratische waarden, menselijke waardigheid, solidariteit, sociale opneming, interculturele dialoog en sociale voorlichting van de gevaren van radicalisering en gweldadig extremisme, en die toegewijd zijn aan het bestrijden van alle vormen van onderscheid;

14. Draagt zijn Voorzitter op om deze resolutie aan de Raad, de Commissie, de overheden van de lidstaten en de Raad van Europa te versturen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: