SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

GEZOCHT: kritische geest en vlotte pen

Posted by sioebelgie op januari 12, 2008

Beste lezers,

de laatste tijd heeft de redactie van SIOE België het razend druk gehad, waardoor er weinig werd gepost. Toch gebeuren nog dagelijks wreedheden in naam van Allah en verschijnen er bedenkelijke berichten in de media.

Wat dacht u van “Europese moslims tekenen gedragscode”. De moslimgemeenschap wil van het extremisme af en wil respect en gelijkheid, daarvoor ondertekenden ze een charter in Brussel. Klinkt best, maar in een interview voor het journaal op één, verklaart de voorzitter van de moslimraad dat geloof nog altijd boven de wet staat: “Wanneer Allah voorschrijft dat de vrouwen hun hoofd moeten bedekken, dan kan geen hoofddoekenverbod daar iets aan veranderen.” Naar onze mening is er, met dit charter,  niets veranderd…

En hoe vergaat het de islamkritici? Zoals algemeen bekend krijgt Wilders nog dagelijks bedreigingen en is er vanalles te doen geweest om de film die hij wil maken. Sooreh Hera ondergaat hetzelfde lot. Zie ook het artikel “We gaan je naakt verbranden“.

We leven niet langer in een vrije wereld en SIOE heeft geen zin zich daar zomaar bij neer te leggen. Daarom is het belangrijk dat de boodschap wordt verspreid en dat de site van SIOE België dus voldoende geüpdate wordt.

Binnenkort is er vergadering van de vertegenwoordigers uit de verschillende SIOE-landen en bespreken we hoe we u, de lezer, beter van dienst kunnen zijn. Mogelijk neemt SIOE Nederland de Belgische site een tijdje voor zijn rekening. Na de bijeenkomst verneemt u meer hierover. Wat ook wordt beslist, SIOE gaat door! Lezers met een vlotte pen en een kritische blik op de actualiteit of mensen die occasioneel eens een Engelse tekst willen vertalen kunnen altijd contact met ons opnemen. Elke hulp is welkom, want genoeg is genoeg, we willen democratie en geen theocratie en geen sharia in Europa!

We danken u,

De redactie van SIOE België

 

Advertenties

4 Reacties to “GEZOCHT: kritische geest en vlotte pen”

 1. lucida said

  http://africa.reuters.com/wire/news/usnL28921281.html

  — Gallery manager Ralf Hartmann decided on Tuesday to shut down the show after six men believed to have been Muslims turned up demanding that the image be removed. “The men reportedly threatened the staff with violence should they not comply. (…) He saw a parallel in the furore over the publication of the Muhammad caricatures in Danish newspapers. “Radical Muslims think they can influence what is printed in the newspapers or shown in galleries,” he said. “That is very dangerous. It is a road that leads to hell.” —

  Zo krijgen we helaas weer een duidelijk voorbeeld ‘voorgespiegeld’, van de manier waarop de morele, zedelijke, culturele en juridische jihad, als ideologische zaailingen dienen, ter implementering van de “Eurabische sharia”.

  Wie had ooit kunnen bevroeden dat de westerse democratische grondbeginselen als ideale voedingsbodem zouden ‘dienen’, voor het tot wasdom laten komen van een heuse shariacratie. En dat met het oog op grondwettelijke bepalingen, de Nederlandse rechterlijke macht ooit nog eens de koran als richtsnoer zou gebruiken bij het interpreteren en uitvoeren van de (grond)wet?!…

  En toch, heeft zich dit buitengewoon onheilspellend scenario reeds voltrokken.

  Ik ben daarom van mening, dat de ‘sharia’ binnen onze rechtsspraak al wortel heeft geschoten. Hij dwingt rechters nu al tot uitspraken, die grotendeels tot stand zijn gekomen na bestudering van islamitische wetsteksten en of door raadpleging van cultuurgebonden gewoonterecht?

  Doordat vrome moslims zoveel mogelijk ophef maken over tal van zaken (die in hun ogen aanstootgevend, provocerend en kwetsend zijn, omdat ze Allah of de profeet Mohammed beledigen!) trachten ze bewust chaos te scheppen en verwarring en tweespalt te zaaien omtrent hier geldende waarden en normen.

  Vervolgens wordt de confrontatie welbewust opgezocht. Daarmee wordt bereikt dat hun religieuze affecten tot maatschappelijke problemen worden. Heimelijk wetend, dat het publieke debat over zulke specifieke kwesties, nimmer tot bevredigende oplossingen zal leiden, sturen islampropagandisten dus stelselmatig aan op arbitragezaken, zodat uiteindelijk de wetgever er aan te pas moet komen.

  Dit betekent een volgende stap in het jihadistische inlijvingsproces: de sharia een juridisch kader verlenen en vanuit een ‘orthodox islamitische bekeringsdrift’ de westerse rechtsspraak zoveel mogelijk in overeenstemming met de shariawetgeving brengen, en vooral niet andersom…

  De jihadistische mindset van vrome moslims is “allemachtig” eenkennig. Onlangs liet Erdogan hier geen enkel misverstand over bestaan: ‘van moslims verwachten, dat zij zich aanpassen aan de westerse mores, is het plegen van een misdaad tegen de mensheid’..

  Wat we dus eigenlijk zien, is het vurige verlangen binnen de islamitische gemeenschappen, om hun godsdienstige geboden en verboden binnen de westerse rechtssystemen duurzaam verankerd te krijgen.

  Met andere woorden; door maatschappelijke conflictsituaties te creëren, bereiken ze uiteindelijk dat hun islamideologische aspiraties een legitiem juridische basis krijgen, vanwaaruit ze ten slotte bij elke ‘gezochte’ gelegenheid tot conflict, hun orthodoxe godsdienstige overtuigingen (ook) als (burger)rechten te kunnen claimen.

  Zodra hierover eenmaal een consensus is bereikt, is er in wezen geen houden meer aan. Met de grondwet in hand – waarbij de vrijheid van godsdienst voor mij persoonlijk de grootste steen des aanstoots is – ontstaat onvermijdelijk een jihadistische claimcultuur, die de democratische rechtspraak steeds verder op de proef zal stellen.

  En bij elke beslissing, die mogelijk niet tot een wederzijds aanvaardbaar compromis leidt, is er vanuit de optiek van de “diepgelovige” islamiet simpelweg sprake van eenzijdige discriminatie. En voor je het weet sta je weer voor de rechter.

  Dit is nu wat ik bedoel, waanneer ik het over de sharia heb die sluipenderwijs onze wetgeving en rechtsspraak wordt binnengeloodst. Ontwikkelingen die door de politieke correcte bestuurselite nog steeds worden beschouwd, als politieke no go areas

  En net zo min, dat er in dit land (Nederland-Dhimmiland) daadwerkelijk een grondige analyse is gemaakt van de koranische oorlogsdoctrine, zo is er ook geen aandacht voor de uitwassen ervan namelijk, de demografische, culturele, academische en juridische jihad, die al even zo geniepig oprukken en meer en meer hun stempel op het publieke en politieke debat drukken.

  Niettemin, zodra wij westerlingen ons in meerderheid uitspreken tegen de invoering van islamitische wetten, dan hebben zowel de niet-westerse alsmede de westerse moslims zich daar maar naar te schikken, wanneer zij hier in harmonie met de niet-moslims willen blijven leven.

  Maar aan die daadkrachtige taal schort het schromelijk en daar maken de moslimintriganten (men kan een brug slaan van Bin Laden, de Taliban naar de “importsalafist” Tariq Ramadan) extreem dankbaar gebruik van.

  Helaas heeft de reden, waarom de radicale ‘woestijnideologie’ met rasse schreden terrein wint, vooral te maken met het feit, dat veel westerlingen (met name de politieke en bestuurlijke elite), niet bij machte blijken de ware dreiging die van de (politieke) islam uitgaat onder ogen te zien.

  Met de interne westerse verdeeldheid en of eenvoudigweg onwetendheid over de ware aspiraties van de politieke islam, weten de islamitische jihadi’s en salafistische letterknechten (andermaal Tariq Ramadan) wel raad, zo is gebleken.

  Juist vanwege het gebrek aan fundamentele eensgezindheid, over de vraag hoe de dreiging, die van de (politiek) islam uitgaat, te bestrijden, zorgt ervoor dat orthodoxe islamieten met hun imperialistische aspiraties de wind vol in de zeilen hebben.

  Wat kunnen wij doen, om deze ontwikkeling – een middeleeuwse rechtsspraak, die in de grond van de zaak haaks staat op onze eigen waarden en normen, maar zich desondanks steeds meer weet door te zetten (met dank aan de politieke en bestuurlijke dhimmy’lite) – radicaal een halt toe te roepen?

  Hoe de dhimmy’lite aan het verstand te brengen, dat men in wezen bezig is de geesten rijp te maken voor een mensonwaardige, extreem verachtelijke doctrine, die vrouwenvijandig is en niet-moslims als tweederangs burgers kapittelt?” Dit is de opgave waar al degenen voor staan, die de westerse kernwaarden oprecht willen houden.

 2. =========================================================================

  Call to all free nativ Europeans … Host or diffuse this video !

  OPEN HUNT TO THE WHITE PEOPLE IN FRANCE:

  clic on “Censured video in France” here over

  =========================================================================

  YOU MUST KNOW THAT IN FRANCE, THIS FILM IN ITS UNCENSORED VERSION IS UNAVAILABLE ON YOUTUBE OR OTHER CYBER-MEDIAS, OUR COUNTRY & EUROPEAN UNION NOW FORBID FREE EXPRESSION ABOUT THOSE SUBJECTS.

  SO, PLEASE, PRESENT THIS THING ALL AROUND IN RUSSIAN OR ANY OTHER LANGUAGE TITLE TO BE AVAILABLE BY AS MUCH PEOPLE AS POSSIBLE IN THIS WORLD.

  YOU MUST ALSO KNOW THAT THE COP WHO IS SUSPECTED TO HAVE MADE THIS TAPE AVAILABLE TO PUBLIC VIEW IS NOW PROSECUTED BY FRENCH AUTORITIES.

  THANK YOU

  French Resistance

  http://www.fdesouche.com

 3. Nederlandse said

  ”Islamofobie” is een term die onmiddelijk doet denken aan xenofobie, en zoals we in Nederland zeggen ”Tokkies”, oftewel onontwikkelde asocialen. Het stukje ”fobie” staat ook voor irrationele angst- aragnafobie is angst voor spinnen terwijl mensen die eraan lijden heus wel weten dat de spinnen hier ongevaarlijk zijn. Daarom is aragnafobie geen rationele reactie.

  Islamofobie bestaat eigenlijk niet, het is geen irrationele, buitenproportionele angst voor ontwikkelingen die er niet zijn. Laat ik eerst maar eens aankaarten dat ik jong en vrouwelijk ben. Als de Islam in Nederland en Europa algemeen wordt, is mijn toekomst zo zwart als de binnenkant van een boerka. De Verlichting hebben wij gehad, maar dat licht zal ook meteen uitgaan. De schrikbeelden die de Islam met zich meebrengt, zijn zo gruwelijk dat je niet anders kan dan ervan schrikken. Niemand zal een christen raar aankijken als hij zegt te vrezen voor de hel, want als je daarin gelooft is het ook een angstwekkende nachtmerrie. De Islam is een hel, een angstwekkende nachtmerrie. Het is niet meer dan een normale reactie om afkeer te voelen van iets dat je leven zal vergallen, je al je rechten af zal nemen, je een tweedeklas burgerstatus geeft en onnoemelijke onrechtvaardigheid en verdraaiing van ethiek zal brengen.

  Stel dat er inderdaad geen gevaar is van de Islam. Het is er wel, maar laten we aannemen dat het niet zo is. Zelfs dan is islamofobie niet raar. We kunnen nu niet de kop in het zand steken. De linksen zijn van mening dat we niets moeten doen, en erop vertrouwen dat die lieve moslims heus niks doen. Maar het alternatief van dit ”vertrouwen” is zo afgrijselijk, dat we op redelijke gronden gedwongen zijn het met alle macht te voorkomen. Het alternatief is te erg, wij mogen het risico niet lopen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: