SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Archive for the ‘Algemeen’ Category

Veertien terreurverdachten opnieuw vrijgelaten

Posted by sioebelgie op december 22, 2007

De veertien verdachten die gisteren werden opgepakt omdat de federale politie en het federale parket vreesden voor terroristische acties zijn vrijgelaten. Dat meldt de woordvoerster van het federale parket, Lieve Pellens. Het onderzoek naar de terreurdreiging in België wordt alleszins voortgezet.

Voldoende aanwijzingen
Als de onderzoeksrechter beslist om verdachten niet aan te houden, moet hij dat niet motiveren. Lieve Pellens geeft dan ook niet meer informatie over de vrijlating. Het federale parket zet het onderzoek naar de terreurdreiging alleszins voort. “Volgens ons onderzoek waren er voldoende aanwijzingen naar een terroristische dreiging. Daarom hebben we ook niet gewacht om de verdachten op te pakken. Maar dat de verdachten nu niet zijn aangehouden en werden vrijgelaten, is geen verrassing voor ons”, zegt Pellens.

Ontsnappingspoging
De terreurdreiging in België is sinds gisteren van kracht nadat de federale politie een ontsnappingspoging van Nizar Trabelsi verijdelde. Gisterenochtend vonden vijftien huiszoekingen plaats in verschillende gerechtelijke arrondissementen en veertien mensen werden opgepakt. Onder hen ook Malika, de weduwe van de man die op 9 november 2001 in Afghanistan verzetsleider Massoed vermoordde. De sectie terrorisme van de federale politie en het federale parket vreesden terroristische acties.

Onderzoek voortgezet
Bij de huiszoekingen in het kader van de ontsnappingspoging van Nizar Trabelsi werden geen wapens en explosieven gevonden. Ander in beslag genomen materiaal, zoals documenten en computers, wordt later onderzocht. De onderzoeksrechter besliste om de veertien verdachten vrij te laten. Het federale parket zet het onderzoek naar de terreurdreiging alleszins voort, verzekert Pellens. (belga/tdb)

Bron: Het laatste nieuws van 22 december

De terreurdreiging blijft. Drukke plaatsen worden extra in het oog gehouden. Lees ook Maatregelen tegen terreurdreiging blijven van kracht

Gisteren verscheen dit artikel:

Terreuralarm in Brussel na ontsnappingspoging Trabelsi

De federale politie heeft een ontsnappingspoging van Nizar Trabelsi verijdeld. Ex-voetballer en moslimterrorist Trabelsi werd in juni 2004 veroordeeld tot tien jaar cel voor de voorbereiding van een aanslag op de militaire basis in Kleine Brogel. De sectie terrorisme van de federale politie en het federale parket vrezen in de volgende dagen voor terroristische acties, en de veiligheid in Brussel wordt daarom verhoogd.

Huiszoekingen
Vanochtend vonden vijftien huiszoekingen plaats in verschillende gerechtelijke arrondissementen, omdat er “vage aanwijzingen” zijn voor een terroristische aanslag. Veertien moslimextremisten zijn opgepakt, de Brusselse onderzoeksrechter beslist vandaag nog of zij onder aanhoudingsmandaat geplaatst worden. De meeste huiszoekingen gebeurden in Brussel.

Terrorisme
Het gerecht wil geen enkel risico nemen. Daarom zijn er tot 2 januari verhoogde veiligheidsmaatregelen van toepassing op belangrijke plaatsen in Brussel. Het gaat om metrostations, de Noord-Zuidtreinverbinding, kerstmarkten, warenhuizen, winkelstraten, de Grote Markt en Brussels Airport. In het centrum van Brussel worden de vuilnisbakken afgeplakt en er worden extra politiepatrouilles ingelegd. De autoriteiten vragen de bevolking waakzaam te zijn en mogelijk verdachte handelingen of objecten te signaleren, maar niet te panikeren.

Trabelsi
Het is niet duidelijk of de huiszoekingen van vandaag te maken hebben met een overplaatsing van Trabelsi van de gevangenis van Aarlen naar Lantin in Luik in november. De beslissing voor die overplaatsing zou toen genomen zijn na berichten over een mogelijke ontsnapping van Trabelsi. Volgens de federale politie, die vandaag niet kwijt wilde waar Trabelsi momenteel zit opgesloten, wordt de veroordeelde ex-voetballer regelmatig overgeplaatst.

Ontsnapping
“Trabelsi plande een ontsnapping en zou daarbij geholpen worden door een groep personen, die gedreven zijn door een extremistische visie op de islam”, aldus Lieve Pellens, woordvoerster van de federale politie. “Het federaal parket heeft daarom aan de onderzoeksrechter gevraagd om een onderzoek te starten naar de mogelijke deelname van die personen aan terroristische activiteiten”, klinkt het.

Aanslag
Directe aanwijzingen voor een aanslag zijn er niet, maar volgens Jaak Raes, directeur-generaal van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, is de terroristische dreiging tijdens de eindejaarsperiode weliswaar altijd hoger. “We beschikken over informatie over een project van een ontsnapping van Trabelsi met behulp van explosieven en wapens, die zouden kunnen gebruikt worden voor een aanslag. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en werd beslist om massaal tussen te komen”, aldus Raes. (belga/sam)

Bron: Het laatste nieuws van 21 december

Belgie, met Brussel als Europese hoofdstad, had zogezegd geen problemen met terrorisme. Acties van SIOE werden zonder problemen genegeerd of verboden. Nu is de situatie sterk gespannen en kunnen ook onze politici er niet meer om heen: de terroristische dreiging is er ook in ons eigen kleine belgenlandje. Tijd om de strijd met moslimsextremisme aan te gaan en de dingen bij naam te noemen.

Nee, wantrouwig zijn tegenover de islam heeft niets met racisme te maken en ja, er is bestaan wel degelijk radicale stromingen in België (met de grote moskee in het Jubelpark als draaischijf). Jammer dat de bedreiging zo sterk moet zijn voor er politieke aandacht voor komt…

Advertenties

Posted in Algemeen, België | 1 Comment »

Kerstversiering Brussels Justitiepaleis verwijderd voor moslims

Posted by sioebelgie op december 17, 2007

kerstballen.jpg

De kerstversiering van twee bureaus aan de ingang van het justitiepaleis in Brussel is even nadat ze werd opgehangen, verwijderd. “We hebben gevraagd om het weg te halen om niemand te choqueren. We moeten neutraal zijn voor de moslims”, luidt het in La Dernière Heure. (belga/bf)

(Bron, het Laatste nieuws van 14/12)

De kerstversiering werd uit eigen beweging verwijderd, zonder dat de moslimgemeenschap hierom gevraagd had. Dhimmitude ten top!

Zie ook het artikel: ‘Kerst sober vanwege islam’

Posted in Algemeen, België | 1 Comment »

De speech van de demonstratie in Marseille

Posted by sioebelgie op december 8, 2007

Vandaag is hier een groep mensen samengekomen, die miljoenen Europeanen vertegenwoordigt. Miljoenen die te bang zijn om zich bij ons aan te sluiten of zich niet realiseren met welke bedreiging we te maken hebben, de grootste bedreiging voor onze beschaving de laatste halve eeuw. Ik heb het over de islamisatie.

Deze bedreiging heeft zijn wortels in andere landen die op de één of andere manier democratisch lijken, maar toch vaak hun democratie beknotten en hun bevolking onderdrukken.

Hoewel de bedreiging voor onze eigen democratie en vrije mening van niet-Europese landen komt, wordt de islamisatie toch door onze eigen politici, onze rechterlijke macht, veel van onze media en de zogenaamde “liberale elite” aangemoedigd. Deze aanmoediging wordt duidelijk in de ‘dubbele wetgeving’ die onze politici hanteren. Een typisch voorbeeld daarvan is het sluiten van talrijke slachthuizen over heel Europa omwille van hygiëne- en veiligheidsredenen. Toch worden elk jaar in Brussel, tijdens het islamitisch feest van de ramadan, duizenden schapen ritueel geslacht in de straten van Brussel. De straten van de hoofdstad van de Europese Unie, kleuren letterlijk rood van het bloed. De veiligheids- of hygiënische maatregelen gelden blijkbaar niet voor de moslims. Toch weten wij, hier vandaag verzameld, dat als wij dieren zouden slachten op deze manier, in het midden van de straat, we onmiddellijk gearresteerd zouden worden.

Bovendien worden aan mensen die de islam niet praktiseren ook islamitische gebruiken opgelegd. Het meest recente en misschien wel stomste voorbeeld dook deze week op in Yorkshire, in Engeland. Daar werden de verpleegsters van het ziekenhuis opgedragen de bedden van moslimpatiënten naar Mekka te draaien, vijf keer per dag. Ik geloof niet dat dat in islamitische landen zoals Turkije en Pakistan de gewoonte is.

Opnieuw in Engeland, in een stad, Leicester genaamd, worden de graven op een bepaald kerkhof naar Mekka gericht. Dit geld alleen voor de nieuwe graven, wil ik er snel aan toevoegen. Zelfs onze politici zijn niet zo dom.

Over heel Europa krijgen islamitische gebruiken voorrang op gebruiken van niet-moslims. Kinderen worden op school, moslim of niet, verplicht halal-geslacht vlees te eten. Recent werden in Duistland, in openbare zwembaden ook speciale dagen gereserveerd voor moslimvrouwen, zodat ongelovige mannen hen niet in badpak zouden kunnen zien. Niet-moslims worden op deze dagen uit de zwembaden geweerd.

In islamitische landen zwemmen de vrouwen in burkha’s en dragen ze rubberhandschoenen. In Europa zou dit de overtreding van een aantal hygiënische maatregelen betekenen. Wat dan nog? Deze maatregelen hebben moslims nooit eerder in andere dingen belet, zoals schapenbloed over de straten laten vloeien, dus misschien kunnen islamvrouwen gewoon in hun burkha’s en rubberhandschoenen komen zwemmen op om het even welke weekdag.Wij, hier vandaag verzameld, zijn ervan overtuigd dat de regels zich wel zouden aanpassen om moslims toe te laten om op om het even welke dag te komen zwemmen. Hen daarvan weerhouden zou ongetwijfeld een ernstige beperking zijn van hun mensenrechten.

Inderdaad, de islamisatie tast op verschillende manieren de fundamenten van de Europese samenlevingen aan. Niet in het minst, door de bouw van reusachtige moskeeën, zoals degene die hier in Marseille gepland is. Dergelijke architecturale miskleunen, worden over heel Europa gedumpt, vooral in Londen en Keulen.Deze moskeeën worden opgericht met als doel, de bestaande niet-islamitische religieuze gebouwen te overschaduwen. Er bestaat geen bescheidenheid binnen het islamisme. De sharia verklaart immers dat moskeeën groter moeten zijn dan kerken, tempels en synagogen.

In Saudi-Arabia, de kern van de soennitische islam, is het verboden om niet-islamitische religieuze symbolen te hebben. Het is er onmogelijk om om het even welk ander, niet-islamitisch gebouw op te trekken. Meer nog, één vijfde van Saudi-Arabië is ontoegankelijk voor niet-moslims. Desondanks is Saudi-Arabië de grootste financiële sponsor om islamisme over de hele wereld te propageren. Niet in het minst om de kolossale moskeeën in de Europese steden te betalen.

Uiteraard is het Europeanen niet toegestaan zich beledigd te voelen. De nieuwe wetten van diversiteit en het multiculturalisme versterken de tolerantie en aanvaarding van islamitische gebruiken die ons opgelegd worden.

Islamisten vinden het niet erg een ongelovige te beledigen, ze beschouwen het in feite als hun plicht, maar onze politici maken het illegaal daar intolerant tegenover te staan.

De Franse president Sarkozy heeft naar verluidt gezegd: “Er zijn teveel moslims in Europa”. Toch pleit hij voor het Euro-Medproject dat de vrije migratie van personen uit Noord-Afrikaanse islamitische landen, zoals Libië en Algerije, in de Eu toelaat. Dit zal uiteindelijk leiden tot een Eurabië, waar landen zoals Jordanië, Irak en misschien wel Saudi-Arabië zelf de superstaat Eurabië zullen vervoegen.

We zijn hier vandaag samengekomen als vertegenwoordigers van de Europese voorhoede die zegt:


“Genoeg is genoeg!”

***
“Nee tegen Eurabia!”

***
“Geen sharia hier!”

***
“Democratie, geen theocratie!”


“GEEN MOSKEEËN MEER IN MARSEILLE EN ELKE ANDERE STAD, GEMEENTE, DORP OF VELD IN DE EUROPESE UNIE TOT WE KATHEDRALEN, KERKEN, TEMPELS EN SYNAGOGEN ZIEN IN MEKKA!”

Posted in Algemeen, Demo info | 1 Comment »

Goed begonnen?

Posted by sioebelgie op november 30, 2007

Een onderzoek van Pew Global Attitudes Project (A Rising Tide Lifts Mood in the Developing World Sharp Decline in Support for Suicide Bombing in Muslim Countries) toont dat moslimextremisten ook binnen moslimlanden aan steun en sympathie verliezen.

tabelterrorisme.gifNa ondervraging van enkele honderden personen per land, blijken de resultaten hoopgevend. Bin Laden is veel van zijn aanhang verloren en terreurcellen van Al Qaeda zijn niet meer zo populair als in 2002. Langzaam aan ontstaat het besef dat terrorisme niet de oplossing, maar het probleem is. In pakistan bijvoorbeeld was in 2002 nog één op drie ervan overtuigd dat zelfmoordaanslagen gerechtvaardigd konden worden. Nu, in 2007, is dat nog amper negen procent. Alle landen tonen een matige tot sterke daling in hun steun aan zelfmoordterroristen, met de uitzondering van Turkije, waar er een stijging van 3 procent werd vastgesteld. Belangrijk is wel te weten dat we de bekomen resultaten schattigen zijn met een foutenmarge van (afhankelijk van het land) zo’n 3 à 4 procent. Geen reden tot paniek dus.

Toch zijn de berichten niet éénzijdig positief. Hoewel moslimlanden eerder lijken te matigen is de situatie in Europa niet zo rooskleurig. Uit Nederland kwamen volgende onrustwekkende berichten:

(…) Vooral de gebeurtenissen in Afghanistan, waar ook Nederlandse militairen actief zijn, zijn volgens Joustra ‘een inspiratiebron om op jihad te gaan’. Het ontbeert radicale moslims echter aan kennis over de routes naar strijdgebieden en aan de juiste contacten om zo’n jihadreis te organiseren. Desondanks houdt Joustra er rekening mee dat in de toekomst moslims vanuit Nederland naar het buitenland afreizen. De kans bestaat dat ze daarna aanslagen plegen tegen Nederlandse militairen ter plekke of doelen in Nederland zelf. De NCTb zegt aanwijzingen te hebben dat terroristen in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan vanuit Nederland financieel worden ondersteund.

Bron: De Stem van 30 november –Groeiende interesse in Jihadreis

Naast plannen voor terroristische aanslagen in het buitenland, is er ook het gevaar voor radicalistaie binnen de Nederlandse grens.

Moslims van buiten Europa die zich net hebben gevestigd in Nederland vormen een risicogroep. Hun radicalisering verloopt sneller dan bij moslims die hier zijn geboren of al langer wonen. De Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan maakt de dreiging er niet minder op. Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) Tjibbe Joustra donderdag in de voorgangsrapportage terrorismebestrijding.

Bron: De Pers van 29 november – NCTb: nieuwe moslims vormen risicogroep

gillian.jpgTe vroeg voor gejuich dus. Toch eindigen we met een positieve noot. De familie van Gillian Gibbons, de Britse leerkrachte die in Sudan werd gearresteerd voor de teddybeeraffaire, kan eindelijk opgelucht ademhalen. Gisteren verklaarde een rechter haar schuldig voor het beledigen van de islam. De straf bleef echter gematigd, vijftien dagen cel. Daarmee negeerde de rechter de eisen van fundamentalisten om haar ter dood te veroordelen en ontsnapte de dame nipt aan 4O zweepslagen, een gebruikelijke straf voor dergelijke misdrijven. Na haar gevangenisstraf mag ze het land verlaten.

Posted in Algemeen, onderzoek, Politiek | Leave a Comment »

Opmerkelijk…

Posted by sioebelgie op november 29, 2007

“Homo met het gezicht van Mohammed” luidt een krantenkop in de Telegraaf. We werden nieuwsgierig en besloten eens een kijkje.

AMSTERDAM – Het Haags gemeentemuseum exposeert een seksueel getint kunstwerk waarin twee homo’s zijn te zien die maskers dragen van de islamitische profeet Mohammed en diens schoonzoon Ali. Voor gelovige moslims is dat een doodzonde.

fotogallerij.jpg

Klik op de foto om de fotoreeks te bekijken.

Bron: De Telegraaf van donderdag 29 november

De maskers zijn bedoeld om de Iraanse mannen onherkenbaar te maken, gezien homofilie in Iran nog altijd taboe is. Met haar kunstgallerij probeert Sooreh Hera, de kunstenares, de hypocriete houding van de moslimwereld tegenover homo’s aan de kaak te stellen.

Een tentoonstelling waar we ongetwijfeld nog van zullen horen!

UPDATE 3/12: Inderdaad, recent verscheen dit artikel: Museum weert ‘gay’ Mohammed. De directie van het museum heeft zaterdag besloten de werken van Hera niet tentoon te stellen, omdat ze als beledigend kunnen worden ervaren in bepaalde groepen van de samenleving. Hera laat weten dat “moslims het museum hebben bedreigd” en is dan ook van mening dat het museum kiest voor angst, door de foto’s niet te exposeren. Lees ook Moslims zetten museum onder druk.

 

Posted in Algemeen | 1 Comment »

UPDATE Marseille

Posted by sioebelgie op november 29, 2007

marseille.jpgSIOE heeft toestemming van de politie om te demonstreren in Marseille op 8 december 2007.

De locatie: 2 rue Henri Barbusse á Marseille (1er)

Tijd: 13.00 uur

Schrijf geschiedenis!

Demonstreer mee tegen de bouw van de grootste moskee van Europa!

Allen daarheen!!!

 

Afgelopen dinsdag overhandigde de burgemeester van Marseille, John Claude Gaudin, symbolisch de sleutel aan Sjeik Nordine. De Sjeik vertegenwoordigt de moslim- gemeenschap in Marseille.

“Dit is een historisch moment, moslims wachten al meer dan een eeuw en nu hebben we eindelijk toestemming om onze moskee te bouwen.

We moeten alleen nog 8 miljoen euro inzamelen om deze grote moskee van meer dan 2400 m2, waar de gebedsruimte plaats biedt voor 2000 personen.

Hierop hebben de 200.000 moslims in Marseille op gewacht”, verklaarde Sjeik Nordine.

(We danken SIOE Nederland voor de vertaling)

Posted in Algemeen, Demo info | Leave a Comment »

‘Islamgemeenschap moet kritisch zijn’

Posted by sioebelgie op november 26, 2007

baharak-bashar.jpgGENT – Niet alle allochtonen zijn tegen een ‘hoofddoekverbod’. De Iraanse Baharak Bashar is voor. Zij is VRT-redacteur en woordvoerster van ‘Leg mijn blaas het zwijgen niet op’. ‘Tot mijn dertiende moest ik een hoofddoek dragen, ik weet waarover ik het heb.’

Jij bent voor een verbod op de ‘hoofddoeken’ Waarom?

‘Je mag geen uitzonderingsregeling vragen. Want iemand met dreadlocks zal ook nooit worden aanvaard om achter het loket te gaan zitten. Ook die mensen hebben hun bekommernissen en hun eigen codes. Afhankelijk van de functie is een kledingcode nodig. Ik kan me niet voorstellen dat je een rechter hebt met een hoofddoek op. Dat zou voor extra problemen zorgen, zeker in het huidige klimaat. Niet alle allochtonen zijn moslims. Je daarop focussen, is dan ook niet correct.

De machtigste groep zijn wel de moslims?

Het gaat vooral over jonge geëmancipeerde moslimavrouwen tot 30 jaar die daarvoor opkomen. Maar zij doen dat om andere motieven.

Welke dan?

Zij zijn in een vergeethoek gedumpt en hebben geen kansen gehad om zich maatschappelijk op te werken. Ze hebben weinig kansen op de arbeidsmarkt en worden ook nog eens gediscrimineerd op de arbeidsvloer. Zij voelen zich geviseerd en geven uiting aan hun ongenoegen. Ik erger me eraan dat ze niet zeggen dat het een teken van protest is. Ik heb de debatten gevolgd en heb gemerkt dat er onder de vrouwen met een hoofddoek een grote diversiteit is.

Welke diversiteit zag je?

Sommige vrouwen zien de hoofddoek als een teken van kuisheid en een middel om hun man niet op onkuise gedachten te brengen. Bij een andere groep is het veeleer een teken van emancipatie, maar onderhuids voel je ook dat ze naar de islamitische voorschriften verwijzen. In hoeverre is dat emancipatorisch, als je volgt wat een religie voorschrijft? Nergens staat in de koran dat je een hoofddoek moet dragen om een goede moslima te zijn. Ofwel heb ik de koran niet goed gelezen. Dan moeten ze me eens tonen waar dat geschreven staat. De manier waarop vrouwen zich gedragen, zegt veel over de manier waarop mannen zich gedragen.

Jij komt uit Iran. Moest je daar een hoofddoek dragen?

Ik ben gevlucht toen ik dertien was. Vanaf mijn zeven jaar was ik verplicht een hoofddoek te dragen. Zonder hoofddoek mocht je niet op straat of in een openbaar gebouw komen. Dat is de fundamentalistische lijn. Misschien heb ik toen een trauma opgelopen. Daarom vind ik dat in bepaalde functies neutraliteit heel belangrijk is en dat je je moet schikken naar de regels van de instelling. Je moet ook een onderscheid maken tussen je werkomgeving en je privéleven. Waarom zijn er regels in een werkomgeving? Omdat je mensen met diverse overtuigingen hebt die samen goed moeten functioneren en met elkaar rekening moeten houden. We zijn nog niet aan de echte pluralistische maatschappij toe, maar als je zo halsstarrig vasthoudt aan die hoofddoek is dat allesbehalve verstandig. Onlangs werd ik in Tinnenpot door een groep mooie moslimvrouwen met hoofddoek aangesproken om een petitie te ondertekenen. Ze wilden een uur mannenvrij zwemmen in de Gentse zwembaden, omdat de islam dat vraagt. We gaan toch in naam van de islam die absurde eisen niet opleggen?

Jij vindt dat de islamgemeenschap ook een gebaar moet stellen?

De islamgemeenschap moet zelf kritischer zijn en bereid zijn compromissen te sluiten. Waarom trouwens vinden zij zich zoveel beter? Wat moet die man uit Sierra Leone die kroeshaar heeft of dreadlocks draagt daarvan denken? Ik ben na mijn vlucht uit Iran vrijzinnig opgevoed. Maar ik loop ook niet met een fakkel op mijn T-shirt. Je moet toch niet als een vlag rondlopen. Het is jammer dat het debat alleen op de hoofddoek wordt gefocust. In Turkije, waar veel van die mensen vandaan komen, mag het niet. En hier zouden ze dat wel eisen?

Een van de argumenten van de tegenstanders van een verbod is het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw?

Een vals argument. Naakte of bijna naakte vrouwen worden vaak gebruikt in reclame en zijn het wapen geworden van de westerse cultuur. De bedekte vrouw is het wapen van de oosterse cultuur. We zitten in een gevecht tussen twee culturen, met de vrouw als wapen. Er is geen sprake van zelfbeschikkingsrecht. Die naakte vrouw heeft even weinig met zelfbeschikking te maken als een vrouw die van kop tot teen bedekt is.

Een interview van Karel Van Keymeulen voor het Nieuwsblad.

(Bron: ‘Islamgemeenschap moet kritisch zijn‘ – aharak Bashar is voor verbod op ‘hoofddoek’ – 24 november 2007 )

Posted in Algemeen, België, Politiek | Leave a Comment »

Persbericht voor onmiddelijke publicatie: Demonstratie in Marseille

Posted by sioebelgie op november 23, 2007

PERSBERICHT VOOR ONMIDDELIJKE PUBLICATIE

STOP ISLAMISATION OF EUROPE (SIOE) HOUDT OP 8 DECEMBER 2007 EEN DEMONSTRATIE IN MARSEILLE

Geen moskeeën meer in de EU totdat er ook kerken, tempels en synagogen in Mekka worden gebouwd!

***

stopminaretsfrance.jpgDeze datum ligt het dichtst bij Sinterklaas, een dag die ook wordt gevierd in Zuid-Frankrijk.

In Marseille wordt, net als in andere Europese steden, een grote moskee gebouwd.

SIOE is van mening dat het dit één van de voorbeelden is van de tactiek die wordt toegepast om Europa te islamiseren.

Het is bekend dat veel islamistische projecten door Saoedi-Arabië worden gefinancierd, terwijl zij zelf geen andere religies binnen haar grenzen accepteren.

Terwijl er moskeeën worden gebouwd in EU-landen, worden er kerken vernietigd in Turkije, het land wat toe wil treden tot de EU.

SIOE is tegen toetreding van Turkije en ieder ander islamitisch land. Zelfs al behoren zij tot Europa.

De EU heeft zichzelf uitgeroepen tot het bastion van vrijheid en tolerantie en is van mening dat dergelijke principes ook buiten de grenzen van de EU gedragen zouden moeten worden.

In plaats daarvan zien we een inmenging van de islam in onze manier van leven zonder een wederkerigheid (zonder dat in de islamitische wereld een gelijkaardige verwestering plaatsvindt) in de islamitische wereld, die meer en meer naar de islamitische filosofie van Saoedie-Arabie en Iran evolueert.

Niet-islamitische voorwerpen en gebouwen worden regelmatig beschadigd en/of vernietigd in islamitische landen.

Het bouwen van bruggen tussen Europa en het Midden-Oosten, is meer dan het toestaan dat islamitische landen hun enorme moskeeën kunnen dumpen in de EU. Het houdt ook in dat islamitische landen, andere niet-islamitische religies aanmoedigen hun kerken, tempels en synagogen te bouwen binnen hun grenzen.

Europese politici zouden dit moeten eisen, i.p.v. alles te doen om in de gratie te komen van islamisten, zonder enig vruchtbaar resultaat.

SIOE’s demonstratie in Marseille is een vreedzaam protest tegen de bouw van de grote moskee in de stad.

Voetnoot: Vandaag, 23 november 2007, overhandigt de burgemeester van Marseille, de sleutel van de moskee. Dat betekent dat er toestemming wordt gegeven voor de bouw van deze moskee.

Contact:

Anders Gravers
Tel: +45 9677 1784
sioe@siad.dk
SIOE Denmark
Stephen Gash
Tel: +44 122 854 7317
spg.cep@btinternet.com
SIOE England

Zie ook op onze pagina  “Actie
Met dank aan SIOE Nederland.

Posted in Algemeen, Demo info | Leave a Comment »

Rapport ENAR herbeschouwd.

Posted by sioebelgie op november 23, 2007

De afgelopen dagen verschenen in verschillende kranten artikels met de melding dat een rapport van de ENAR, het European Network Against Racism, een onrustwekkende toename van racisme en religieuze discriminatie vaststelt. Veel van die kranten wijzen vooral op de toenemende dreiging van islamofobie. Wij van SIOE België gingen het rapport van ENAR eens van dichterbij bestuderen om te zien hoe de link tussen discriminatie en islamofobie gelegd werd. Zoals verwacht vonden we enkele onregelmatigheden…

Een beknopte analyse

We beginnen bij hun inleiding (Pg 1-3). Daar worden de begrippen discriminatie en religieuze discriminatie omschreven:

Generally speaking, discrimination means unfair or disadvantageous treatment on the basis of a personal characteristic. Religious discrimination refers to a disadvantageous consideration or distinction of people on the basis of their religious affiliation, their personal belief (or non-belief), their faith-based appearance or behaviour or their assumed religious affiliation.

Dit definiëren vooraf is een wetenschappelijke manier van werken met als doel een éénduidige omschrijving van de termen te hanteren doorheen de hele tekst. Termen zoals islamofobie en racisme, die later in de tekst opduiken en vaak gehanteerd worden, worden niet gedefinieerd.

Op pagina 3 wordt de huidige situatie in Europa beschreven:

Religious discrimination is a problem that is increasingly coming to the fore in today’s European societies.”

Hij staaft dit argument met volgende cijfers:

According to the Eurobarometer Report on Discrimination, a survey issued in January 2007, 44% of Europeans feel that discrimination on grounds of religion or belief is currently widespread in Europe and 64% perceive racial discrimination as a largely common problem.

Hier zien wij een eerste probleem. Eerst wordt gezegd dat er een probleem is in Europa met racisme. De cijfers geven echter aan of “mensen vinden dat er een probleem is.” (Denkt u dat er veel racisten zijn?). Dit cijfer vertelt ons dus dat er bezorgdheid is (wat het subjectief gevoel is bij de mensen), maar niet hoeveel racisten er daadwerkelijk zijn. Hoeveel mensen beschouwen zichzelf als racist? Hoeveel mensen geven toe gediscrimineerd te hebben op basis van geloof? Hoeveel klachten worden er neergelegd (en ontvankelijk verklaard) die daar meer info over geven? We blijven in het ongewisse.

Bij de analyse van religieuze discriminatie in Europa (Pg 3) vinden we opnieuw onregelmatigheden:

Popular discourse and political events, frequently reflected in the media, have negatively linked Islam and terrorism. This has influenced social attitudes and led to a resurgence of racial and religious discrimination.

Met andere woorden, de islam wordt gestereotypeerd door terrorisme, als gevolg van de publieke debatten in de media die het onderwerp afvlakken en de islam negatief linken met terrorisme. Dit heeft raciale en religieuze discriminatie gebracht bij de publieke opinie.

Suggereert de auteur dat er een positieve link met terrorisme kan zijn? Of misschien dat de link tussen islam en terrorisme door de media werd gelegd (en dus niet door islamextremisten zelf)? Beide alternatieven zijn niet zo aannemelijk. We hebben een sterk vermoeden dat de dagelijkse aanslagen in de naam van Allah hier mogelijk als ontbrekende link kunnen fungeren en dat het publiceren van artikels daarover het logisch gevolg is van het eerste.

‘Racial Profiling’ is any police or private security practice in which a person is treated as a suspect because of his or her race, ethnicity, nationality or religion. The ‘war on terror’ is again linked to these practices. (Pg 6)

In het kader van veiligheidsmaatregelen worden mensen met een bijvoorbeeld “Arabische look” geviseerd en meer gecontroleerd dan anderen. Deze praktijken zijn inderdaad genant en frustrerend voor de vredelievende burgers met een zuiders tintje. We denken persoonlijk dat dit ongemak veroorzaakt wordt door ontoereikende middelen om moslimfundamentalisten van andere burgers te onderscheiden. De racistische (op uiterlijk gebaseerde) benadeling van mensen heeft waarschijnlijk met een ongelukkige kansberekening te maken. Immers, in veel landen ten zuiden van de middellandse zee is de meerderheid van de bevolking moslim. Het meer doorzoeken van mensen met ‘arabische looks’ is dus eerder een lelijke uitwas van de poging om terroristen, die in burger gekleed gaan, te detecteren, vermoeden wij.

Stel dat deze beveiligingsfirma’s daadwerkelijk racistische motieven hebben, dan nog is de link met “discriminatie in Europa” niet aantoonbaar. Beveiligingsfirma’s zijn niet representatief zijn voor wat binnen Europa gebeurt en leeft. De redenering dat Europa racistisch is omdat deze firma’s zich zo opstellen lijkt ons een al te grote veralgemening.

The issue of religious symbols has also been debated with respect to public schools. In some countries a ban has been imposed on “signs or clothes by which a student ostensibly manifests his or her religious beliefs” (e.g. in France, protecting, in the view of the government, the neutrality and secular character of the public sphere. (Pg 7)

Om neutraliteit te garanderen in openbare instellingen worden alle religieuze symbolen geweerd.

Volgens ons kunnen we niet over discriminatie spreken, zoals in het begin werd gedefinieerd. Deze maatregel is niet gebonden aan een bepaald geloof en impliceert geen benadeelde positie. Het is de eenvoudige toepassing van een reglement dat voor iedereen opgaat en neutraliteit garandeert. Het staat dus eerder voor gelijkheid, dan voor discriminatie.

In hun conclusie (Pg 26) schrijven ze tenslotte:

The increasing visibility of religious diversity in Europe has been accompanied by a rise in discrimination and prejudice against ethnic and religious minorities. While a great deal of progress has been made, discrimination on grounds of racial or ethnic origin and religion is still a problem for many people in our societies, although this is difficult to measure accurately due to a lack of data on the religious composition of the population of the EU, particularly as regards minority religions.

Hun conclusie valt dus in het water. Er is sprake van een “toename van discriminatie”, terwijl er geen 1) adequate meting van discriminatie is geweest en 2) er nergens gewag wordt gemaakt van een voormeting (gestegen sinds wanneer?).

Na een eerste lezing van dit rapport blijven we met een aantal serieuze vragen zitten:

Waarom baseert dit rapport zich op hoop losse argumenten die niets aantonen over discriminatie binnen Europa? Wordt discriminatie hier niet ernstig overschat?

Waarom vertrekt dit rapport van afgebakende begrippen, terwijl later in het rapport racisme en islamofobie er ‘zomaar’ worden bijgesleurd? Waarom wordt er bewust vaag gedaan over de relatie tussen racisme, religieuze discriminatie en islamofobie? Meer nog, er wordt gesuggereerd dat islamofobie een vorm van religieuze discriminatie is!

Het debat op zijn kop…

londenattack.jpg

Dagelijks nog zijn mensen het slachtoffer van moslimterrorisme (sinds 11 september zijn er dagelijk 4 à 5 dodelijke slachtoffers agv aanslagen). Cartoonisten worden vogelvrij verklaard, de moordenaars geprezen en beloond, martelaren worden verafgood en islamkritiek wordt monddood gemaakt. Officiële statements van imams die al het geweld afkeuren en veroordelen blijven uit. De enkele imams die dit toch probeerden zijn zelf voorwerp geworden van vervolging en bedreiging. Daarentegen wordt openlijk toegegeven dat de eigenlijke opzet van de islam wereldoverheersing is. Is vrees daarvoor dan een vooroordeel? Voor ons is het de logische conclusie van voorgaande.

Aangeven dat islamofoben discrimineren is de waarheid op zijn kop. Islamofoben eisen gewoon respect voor hun eigen mensenrechten. Het recht om niet te geloven bijvoorbeeld. Het recht om als kuffar te mogen leven en eigen tradities en cultuur te mogen uitoefenen. Het recht om er een andere mening op na te kunnen houden zonder ritueel te worden afgeslacht. Het recht om te mogen betogen. Het recht om niet vervolgd te worden, het recht om niet gediscrimineerd te worden (we worden al te vaak onterecht en zonder enige aanleiding voor racist versleten), om niet gesluierd te mogen rondlopen enz.

Islamofoben zijn voor ‘vrijheid van geloof’, een basisrecht in het verdrag voor de rechten van de mens!

Posted in Algemeen, Politiek | 2 Comments »

Vrouwenrechten bedreigd in Iran

Posted by sioebelgie op november 19, 2007

“Instead of punishing a young woman for peacefully protesting, the Iranian government should hold security forces accountable for violently disrupting a demonstration of women activists,”

(Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch)

Verandering voor gelijkheid: 17 november 2007.

mayram.jpg Maryam Hosseinkhah (zie foto), journaliste en lid van het Vrouwen Cultureel Centrum en van de actie ‘Eén miljoen handtekeningen’, werd op zondag 18 november gearresteerd. Enkele dagen nadat de site van het ‘Vrouwen Cultureel Centrum’, een leidinggevende vrouwen-NGO, werd afgesloten op bevel van het Ministerie van Cultuur en Islamitische Richtlijnen en Rechtspraak, werd Maryam Hosseinkhah, de redactrice van de site van deze organisatie sites zoals ‘Eén miljoen handtekeningen’ en ‘Verandering voor Gelijkheid’, gedagvaard door de veiligheidsdienst van de Revolutionaire Garde op zaterdag 17 november.

Ze werd zaterdag voor meer dan twee uur ondervraagd en er werd haar werd verteld dat ze beschuldigd werd van verstoring van de publieke opinie, propaganda tegen de staat en de publicatie van misleidende nieuwsitems op de sites ‘Vrouwen Cultureel Centrum’ en de ‘Eén miljoen handtekeningen Campagne’. Hosseinkhah werd gevraagd de volgende dag om 9 uur ’s morgens terug te keren naar de Rechtbank van de Revolutionaire Garde voor nieuw verhoor. Na haar aankomst daar, werd een bevel tot haar arrestatie uitgevoerd. Vermoedelijk werd ze na de arrestatie overgebrachte naar de Evin gevangenis om twee uur in de namiddag.

De arrestatie van Maryam Hosseinkhah is kenmerkend voor de toenemende schending van de vrouwenrechtenactivisten, vooral ten aanzien van de leden van de Campagne, door de veiligheidsdiensten.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Algemeen, Politiek | Leave a Comment »

Is het later dan je denkt?

Posted by sioebelgie op november 16, 2007

doomsday_clock.jpg

In 1947 maakte de wereld kennis met de Doomsday Clock. Bij de introductie ervan, was er voor gekozen om de grote wijzer zeven minuten voor middernacht te zetten, dit was een willekeurige keuze. Middernacht staat voor totale nucleaire vernietiging. In de afgelopen zestig jaar heeft de grote wijzer zich negentien maal verplaatst, hetgeen aangeeft dat er zowel toename als afname van het gevaar van totale vernietiging is geweest.

In 1991 nam de grote wijzer de oorspronkelijke positie weer aan van zeven minuten voor middernacht nadat het verdrag tot vermindering van het kernwapenarsenaal door de USSR en de USA werd ondertekend. Echter, nadat Korea besloot om een kerntest uit te voeren, de nucleaire ambities van Iran en het falen splijtbare materialen veilig te stellen, werd besloten op 17 januari 2007 de grote wijzer twee minuten naar voren te zetten. Dit maakt het vijf minuten voor twaalf.

Hoewel de Doomsday Clock oorspronkelijk was bedoeld om de bedreiging van nucleaire vernietiging aan te geven, vertegenwoordigt deze klok ook andere gevaren die de mensheid bedreigen, zoals klimaatsverandering.

De toenemende angst voor het gevaar van nucleaire holocaust die de gehele mensheid zal treffen is een reële een beangstigende mogelijkheid indien onstabiele regimes en psychotische ideologieën hun hand zouden weten te leggen op deze technologie van terreur.

Met Iran, dat wacht op de komst van de 12e imam en waarvan de sjiiten geloven dat hij terug zal komen om de islam naar een wereldwijde overwinning te leiden, en president Ahmadinejad, die popelt om in het bezit te komen van nucleaire wapens, is de wereld een stap dichterbij een nucleair Armegeddon.

Nucleaire technologie, voor vrede of oorlog?

Christenen kijken uit naar de terugkomst van Jezus Christus terwijl de Joden wachten op de komst van de Messias en de moslims wachten op de 12e imam. Maar, van al deze drie, heeft allah Mahdi aangewezen, die de enige is die middels geweld de wereld wil veroveren. Ahmadinejad en zijn kabinet zeggen een contract te hebben getekend met Al Mahdi, waarin ze zweren dat zij zijn werk zullen doen.

Wat houdt dit in?

Mahmoud Ahmadinejad heeft verklaard dat Israël van de kaart geveegd zou moeten worden. In september 2005 sprak hij de Verenigde Naties toe. Tijdens zijn speech beweerde hij in een aura van licht te zijn en hij voelde een verandering in de atmosfeer gedurende de tijd dat men niet eens met de ogen kon knipperen. Ahmadinejad sprak in apocalyptische termen en leek aan te sturen op een conflict met het Westen, die hij de grote satan noemt. Constant verklaarde hij dat hij de wereld moet voorbereiden op de komst van Mahdi, en dat hij daarom de weg vrij moeten maken zodat de wereld onder totale controle van moslims kan worden gebracht.

Toegewijde sjiitische moslims doen hun uiterste best om wereldwijd angst te verspreiden, die uiteindelijk vervangen kan worden door de vrede die Al Mahdi zal brengen. Wanneer zij nucleaire wapens zouden bezitten, zouden ze de mogelijkheid hebben om de wereld te laten branden en een nucleaire holocaust te creëren, hetgeen nodig is om de weg vrij te maken voor de komst van hun 12e imam.

Maar hoe krijgt Iran en haar leiders begrip voor deze islamitische overtuiging, is het soms een vreemde sekte vergelijkbaar met dominee Jones, die Jonestown stichtte in Guyana en door zijn interpretatie van de bijbel, meer dan 900 mensen heeft gedwongen om tegelijkertijd zelfmoord te plegen?

Jim Jones, een psychotisch leider, manupileerde mensen dusdanig dat ze deelnamen aan zijn doodscultus. En hoewel hij verantwoordelijk was voor de dood van meer dan 900 mensen, heeft zijn leiderschap der verschrikking slechts invloed gehad op een kleine groep mensen.

Iran is een heel ander verhaal. Het gaat hier om een extremistische natie. En extremisten hebben tijdens verschillenden gelegenheden verklaard dat zij meer van de dood houden dan van het leven. Voeg nu nog eens nucleaire wapens toe aan deze gedachtengang en je hoeft echt niet gestudeerd te hebben om te beseffen dat het zwaard van Damocles boven ons hangt.

De houding die de EU en de verschillende landen afzonderlijk binnen de EU aannemen, kenmerkt zich door bagatalisering van het gevaar dat dreigt. Deze ontkenning is even gevaarlijk dan het gevaar zelf.

In hun niet aflatende strijd onze nationale identiteiten af te nemen en om ons te vormen tot dienaren van een Europese superstaat, creëren ze de condities die een snelle groei mogelijk maakt van een cultuur die niet in Europa thuishoort, voornamelijk omdat er geen natuurlijk tegenwicht geboden wordt. Doordat alles wat onze landen uniek maakt ons af is genomen, en ons afgenomen dreigt te worden, is er een sociaal vacuüm ontstaan dat de islam dreigt in te vullen.

Dankzij deze caputilatie is er voor de islam geen enkel obstakel om Europa over te nemen. Het eindresultaat zal een Europese superstaat zijn, een islamitisch Europa.

Is het later dan je denkt?

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Algemeen, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 2 Comments »

Jong geleerd…

Posted by sioebelgie op november 14, 2007

terrobarbie.jpgDagelijks nog, vallen er slachtoffers ten gevolge van moslimgeweld. Zelfmoordterroristen wachten met bommengordel en koran in de hand op een geschikt moment om toe te slaan. Misdadigers (en onschuldige mensen) worden verminkt, gestenigd en afgeslacht. Islamcritici worden met de dood bedreigd of vermoord. Vrouwen worden onderdrukt en vernederd en ook kinderen ontsnappen niet aan deze wilde draaikolk van haat en geweld.

10-jarige blaast zichzelf op in Irak

“Opstandelingen in Irak hebben een tienjarige jongen gebruikt om een zelfmoordaanslag te plegen op een bijeenkomst van Iraakse stamleiders in de provincie Diyala. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. (…) Tijdens de bijeenkomst bracht de jongen een bomgordel om zijn middel tot ontploffing. Voor zover bekend is hij de jongste zelfmoordterrorist in Irak sinds de Amerikaanse invasie in 2003.”

(Bron: Het laatste Nieuws van 10/11)

Bom ontploft in speelgoedkar

In de Iraakse plaats Toz Khirmato is vrijdag een bom ontploft in een kar met speelgoed die op een trottoir stond. Een als snoepgoedverkoper vermomde zelfmoordterrorist blies zich midden een groep kinderen de lucht in.
(…) De soennitische Arabieren en Koerden in het noorden vierden de belangrijke moslimfeestdag, waarvan de datum van de stand van de nieuwe maan afhankelijk is, vrijdag reeds. De sjiieten vieren het einde pas zaterdag of zondag. In Tus Khormato, 180 kilometer ten noorden van Bagdad, wonen vooral Koerden en sjiitische Turkmenen.

(Bron: Het Laatste Nieuws van 12/10)

Al-Qaeda ronselt Britse kinderen

Volgens de chef van de Britse geheime dienst MI5 ronselt Al-Qaeda terroristjes in Groot-Brittannië. “Het gaat vaak om kinderen die pas vijftien zijn”, aldus Jonathan Evans vandaag. In de eerste publieke toespraak sinds zijn aantreden in april zei Evans dat Groot-Brittannië met de “meest directe en acute dreiging in vredestijd” van deze eeuw te maken heeft. “Momenteel rekruteren terroristen op een methodische en doelmatige manier kinderen in dit land. Kwetsbare jongeren worden geïndoctrineerd, geradicaliseerd en voorbereid op het plegen van aanslagen”, aldus Evans, die stelt dat het aantal Britten met vermeende terroristische banden dit jaar opgelopen tot minstens 2000.

(Bron: NieuwNieuws van 5/11)

Toezicht op orthodox moslim internaat ‘Al-Islah’ ontbreekt

Op het AL-ISLA-internaat zijn jongens vanaf 12 jaar welkom op de school. Er zijn momenteel rond de 70 leerlingen, een tiental van hen is onder de 15. Leerplichtige kinderen volgen deze opleiding naast hun reguliere onderwijs. Arabist Hans Jansen van de Universiteit van Amsterdam spreekt van een ultraorthodoxe opleiding: ,, Het is een magneet voor recruteerders, wanneer je daar je slag niet kan slaan, soldaatjes te vinden in de strijd tegen de ongelovigen waar dan wel” Na schooltijd, ’s avonds en in het weekend bestuderen ze de Koran en de Sharia op het Al-Islah internaat. De oudere jongens verblijven 24 per dag op het terrein en komen nauwelijks buiten.

(Bron: Eénvandaag van 29/10)

Zelfs in het dagelijks leven zijn kinderen het doelwit voor de propaganda van moslim- extremisten. In tekenfilms en tijdens kinderprogramma’s wordt er –tussen enkele grappige fragmentjes door- jodenhaat en jihad gepredikt:

tekenfilms.jpg shaddar.jpg
jihadmouse.jpg suicidesong1.jpg

Klik op een foto om de corresponderende video op youtube te bekijken.

Posted in Algemeen, Politiek | Leave a Comment »

Radicale islam in België?

Posted by sioebelgie op november 10, 2007

Recent vertelde Mohammed Habash in een interview met Jan Leyers (zie foto) hoe België tot op vandaag heel wat radicale moslimgroeperingen telt: “Toen ik in Brussel was, waande ik me echt in de grotten van Tora Bora. Echt. Ik zag mannen met erg lange baarden en grote tulbanden. Ze hadden het over ’n militante islam en de jihad. ‘We moeten oproepen tot ’n islamitisch bewind in België…’ Zulke toestanden komen niet voor in mijn land. (…)”

inbrusselwaandeikmijintorabora.jpg

Wij van SIOE België hadden natuurlijk al langer weet van radicale moslimgroeperingen in België – ondanks de msm- en geven u graag een overzicht van enkele pijnlijke voorbeelden:

Het verbod op de betoging in Brussel bijvoorbeeld. Het verbod op een betoging tegen de islamisering van Europa die vredevol verliep- op het harde optreden van de politie na. Wij wachten nog altijd op een redelijk argument dat dit verbod verduidelijkt.

De herdenking van de Armeense genocide, die op 4 november was gepland, werd door de burgemeester afgelast wegens ‘kans op gewelddadige tegenbetogers’. Op 31 oktober werd een armeens café kort en klein geslagen en op 3 november terroriseerden jonge turkse nationalisten de straten in Schaarbeek. Zijn vrees blijkt dus terecht. Of het gedogen en niet-rapporteren van hun geweld en de afschaffing van elke andere betoging -voor onze eigen veiligheid weetjewel- zo’n goed idee is, durven wij sterk te betwijfelen.

Ook vorig jaar werden op youtube onrustwekkende filmpjes gepubliceerd over de islamisatie in België:

“Undercover in Klein Marokko” is de titel het boek geschreven door de jonge belgische journaliste, Hind Fraihi. Twee maanden infiltreerde ze tussen radicale moslims in Brussel. Eén van haar schokkende bevindingen was dat de nieuwe generatie moslims blijkbaar radicaler zijn en in toenemende mate toestemmen met geweld, niet enkel in de steden. Een filmploeg ging kijken wat er aan de hand was. (16/12/2006) Bekijk het filmpje hier.

Een tweede filmpje toonde de rellen in Antwerpen vorig jaar. De politie keek machteloos toe hoe jonge moslimradicalen door de straten trokken onder luid geroep. (let op de slogans) Chauffeurs werden geïntimideerd en bloembaken, stoelen,… sneuvelden. (11/02/2006). Bekijk het filmpje hier.

Lees ook de krantenartikels op ‘multimedia‘ en het artikel ‘Meer jihadis in België dan in gemiddeld opleidingskamp‘.

Ander videofragment: de betoging in Brussel tegen de mohammedcartoons.

De rode vlaggen gaan één voor één omhoog maar de media en de politiek weigeren hun ogen te openen.

Posted in Algemeen, België, Politiek | 2 Comments »

Herdenking THEO VAN GOGH niet onopgemerkt.

Posted by sioebelgie op november 5, 2007

Op 2 november werd Theo Van Gogh herdacht, een man die stierf op de barricades van de nieuwe strijd tussen moderne liberale waarden en een middeleeuwse doctrine die deze liberale waarden aanvecht.

Theo drukte zich dan wel niet altijd diplomatisch uit –hij durfde meer dan eens te provoceren en bruskeerde soms- maar hij was altijd eerlijk en zei wat gezegd moest worden. Wist hij veel dat in Nederland, in de 21ste eeuw, een heilige oorlog tegen hem verklaard zou worden voor zijn programma’s, artikels en zijn islamkritische film.

In de media wordt al te vaak verkondigd dat Mohammed B., de man die Theo van Gogh vermoordde, een uitzonderlijk geval was, een gestoord individu die ‘ongelukkigerwijs’ het pad van Theo kruiste. Wij zijn niet helemaal overtuigd. Hebben we met een gestoorde te maken? Zeker en vast! Een psychopaat misschien? Grote kans, denken wij. Is er sprake van een ongelukkige toevallige ontmoeting? Totaal niet. Mohammed B. is de vrucht van een systeem dat besloten heeft de intolerantie te tolereren, een systeem dat moslimjongeren met problemen om zich in de westerse maatschappij te integreren wijsmaakt dat deze samenleving voor hun falen verantwoordelijk is, dat het zelfs dringend tijd wordt dat men onze discriminerende gemeenschap eens een lesje leert…

Mensen in volle identiteitscrisis, met een gevoel van minderwaardigheid, zijn uiteraard opgelucht te horen dat hun imam en hun koranteksten, ja zelfs onze lieve politici beamen dat het westerse liberale bestel hen geen kansen geeft.
Wanneer niemand hen vertelt dat integreren tijd nodig heeft, dat het een lang en moeilijk proces is waarin de ander, maar zeker ook jezelf eens kritisch moet worden beschouwd –wat confronterend is-, dat ‘het westen beschuldigen van alle kwaad’ een al te gemakkelijke oplossing is, keert hun woede zich uiteraard tegen die maatschappij. Ook wie deze ballon vol beschuldigingen doorprikt krijgt het hard te verduren. Theo was zo iemand.

Daarom wil SIOE hem eer betuigen, niet om zijn naam te gebruiken als misplaatste publiciteitsstunt – zoals iemand in bepaalde blogfora suggereerde – en ook niet met toeters en bellen – zoals Theo ook niet zou gewild hebben. In de plaats daarvan kozen we ervoor bloemen neer te leggen aan de schreeuw, zijn herdenkingsteken in Amsterdam, en daar een minuut stilte te houden. Ook aan de Nederlandse ambassades in Europa werden wakes gehouden en werden bloemen neergelegd.

bene.jpg

In Nederland ging men, na de herdenking nog eens naar de spreeksteen in het Oosterpark, waar speeches werden gehouden. SIOE Nederland bedankt alle aanwezigen en vooral de mensen die aan de spreeksteen een speech hebben gehouden. SIOE bedankt ook Ehsan Jami voor zijn aanwezigheid daar en zijn steun aan SIOE.

In Duitsland werden bloemen afgegeven aan de Nederlandse consultaten van Hamburg, Keulen, Dresden, München en Frankfurt.

In Denemarken werd een herdenking gehouden voor de Nederlandse ambassade te Kopenhagen voor deze voorvechter van de vrije meningsuiting. Een vrije mening die hij zo hoog schatte dat hij er met zijn leven voor betaalde toen een laffe islamist hem op straat ritueel afslachtte, op 2 november exact 3 jaar geleden.
Mensen uit heel Denemarken, Jutland, Funen en Zeeland herdachten Theo, geïnspireerd door zijn pleidooi voor gelijkwaardigheid van man en vrouw en zijn schreeuw om vrije mening.

dude.jpgIn België gaf een Vlaams- Waalse delegatie bloemen en een herdenkingskader af aan de Nederlandse ambassade in Brussel.

In Engeland werd een wake gehouden voor de ambassade in Londen.

In Noorwegen hield “SOS.YTRINGSFRIHET – I FARE “ (SOS. VRIJE MENING – IN GEVAAR) een herdenking buiten de Nederlandse ambassade in Oslo. De Nederlandse ambassadeur kwam de deelnemers buiten groeten en te bedanken voor hun medeleven.

De 2de november ging niet onopgemerkt voorbij en dat is een goede zaak. Het is van het grootste belang dat mensen zoals Theo niet vergeten worden, wie ze waren, waarvoor ze stonden en… waarom ze vermoord werden. Voor elke ‘Theo’ zijn er immers tientallen leugenaars die je vertellen dat er niets aan de hand is, dat er niets gebeurd is, dat er ook niets meer op til is… dat je best weer gaat slapen. Wij weigeren ons in slaap te laten wiegen, want

ER MOET EEN EINDE KOMEN AAN DE BEDREIGINGEN, VERVOLGINGEN, AANVALLEN EN AANSLAGEN OP ISLAMCRITICI (EN ONGELOVIGEN). HIER EN NU MOET HET STOPPEN!!!

engnoor.jpg

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | Leave a Comment »

Kerst sober vanwege Islam

Posted by sioebelgie op november 3, 2007

AMSTERDAM – Engelsen zijn woedend over en plan van het linkse Labour om Kerstmis ‘rustiger aan te doen’ om de Islamieten niet voor het hoofd te stoten.

In plaats daarvan moeten feesten van andere religies meer naar voren worden geschoven, aldus de denktank van de partij. En daarmee schopt Labour keihard tegen de schenen van een hoop Engelsen die in de traditie van Dickens opgroeiden met de Kerstverhalen en de ‘Christmaspudding’.Maar het rapport van de partij gaat veel verder. Zo staan er voorstellen in om een speciale ceremonie op te zetten rond de geboorte van kinderen. Dat naar voorbeeld van sommige allochtone groepen.

christmas.gifVerder moeten minderheden toegang krijgen tot het nu afgesloten witte platteland. De bisschoppen moeten verder uit de House of Lords om andere geloven niet achter te stellen. En zelfs de vlag, de Union Jack, moet een multicultureel broertje krijgen. De Engelsen krijgen sowieso uitslag van de instantie die het rapport uitbrengt, want uit diezelfde koker komen ook plannen voor invoering van de ID-kaart, vuilnisophaalbelasting en kilometerheffing.

Sayeeda Warsi zegt namens de conservatieven dat een land niet verandert door alle tradities overboord te zetten. Het zou Engeland alleen maar schaden, zo zegt de Britse moslima. De gedachte dat labour zich meer met de opvoeding van de kinderen gaat bezighouden, doet haar rillen. ‘Ik dacht dat we net van de communisten af waren’.

De Engelsen vallen over elkaar heen om het plan te veroordelen. ‘Gaan we nu ook de jaartelling afschaffen’, klinkt het ondermeer.

Bron: De Telegraaf

Posted in Algemeen, Politiek | 1 Comment »

Herdenking THEO VAN GOGH

Posted by sioebelgie op november 2, 2007

van-gogh.gifVandaag is het net 3 jaar geleden dat Theo Van Gogh om het leven werd het gebracht. Omdat hij zijn eigen mening gaf. Omdat hij islamkritisch was. Omdat hij onrecht aanklaagde.

Omdat SIOE er genoeg van heeft dat mensen het zwijgen worden opgelegd, omdat mensen die met de pen strijden met het zwaard bedreigd worden gaat SIOE BELGIË samen met SIOE BELGIQUE om 14.30 bloemen leggen aan de Nederlandse ambassade, aan de Herrmann-Debrouxlaan 48, 1160 Brussel. Iedereen die vrije mening een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd hetzelfde te doen. Uiteraard bent u welkom om 14.30, maar ook op andere momenten, kunt u nog steeds een moment van stilte inlassen aan de ambassade.

 

THEO VAN GOGH – °1957- +2004

Posted in Algemeen, Demo info | Leave a Comment »

“Ken uw vijand en u zult niet verslagen worden”

Posted by sioebelgie op november 1, 2007

Sun Tzu ca. 544 – 496 v.Chr

suntzu.gifTerwijl u dit leest met uw geestvermogen dat in een Westers democratisch perspectief werd opgeleid -dat vraagt, afweegt, en nadenkt- heeft u eens de tijd om de andere kant van een argument te overwegen. De aanhang van de Islam die zich tot uw vijand heeft gemaakt en niet op deze manier redeneert, indoctrineert hun kinderen met haat voor alles waar u in gelooft en wat u voor de toekomst van uw kinderen wilt. De mannen en vrouwen worden gevoed met een dieet van afkeer en haat voor elk individu dat niet buigt en op zijn knieën gaat voor de god van de islam en aan zijn visie over hoe uw toekomst eruit moet zien.

Wat onze maatschappij als een deugd ziet, zien zij als zwakheid. Hun ideologie kent geen vrees, want waarom zouden ze onze maatschappij vrezen als die gebonden is aan zijn eigen wetten en als de mensen er door regels worden ontkracht?

De mensen zien zij als decadent en de maatschappij als waardeloos!

Zij kennen hun vijand, zij kennen onze zwakheden, zij weten hoe ze onze eigen wetten en ethiek tegen ons kunnen gebruiken. Zij zijn elke minuut bezig met de vernietiging van onze manier van leven, dit is hun doel, dit zien zij als hun levenswerk!

Deze woorden werden meer dan 2000 jaar geleden geschreven; zij zouden een waarschuwing voor ons moeten zijn. [ Spreuken 1:32 ]

Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder,
en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Algemeen, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Saudiërs vallen door de mand.

Posted by sioebelgie op oktober 31, 2007

Dat Saudi-Arabië een streng moslimland was, dat wisten we onderhand wel. Deze maand bijvoorbeeld haalde het land minder fijne krantenkoppen. “7000 zweepslagen voor homo’s in Saudi-Arabië – 4 okt”. “Godsdienstvrijheid Saudi-Arabië minimaal – 18 okt(te vinden in onze huisbibliotheek ‘multimedia’) De demonstratie in Kopenhagen een week geleden was er net tegen gericht om de mensenrechtencomissie uit Saudi-Arabië, die de Denen een cursus mensenrechten kwamen leren, een spiegel voor te houden. Hoe kun je de Sharia, een wetboek dat vrouwen onderdrukt en foltering goedpraat, toepassen en het woord ‘mensenrechten’ zonder blikken of blozen in de mond nemen? Kan een land dat de VN-verdragen over de mensenrechten aan de kant schuift hier in Europa überhaupt nog een erehaag en officiële ontvangst krijgen?

erehaag.jpg

Ja, zo moeten Britse diplomaten gedacht hebben, want dit weekend werd een Saudische delegatie vrolijk ontvangen in hartje Londen. We waren getuige van de voorbereidingen op 26 oktober, na de demonstratie: Militaire parades voor Buckingham Palace blokkeerden het hele stadscentrum, de hele laan voor het paleis werd ontsierd met Saudische vlaggen (Met als spreuk erop: “La ilaha Ila Allah Muhammada Rasulu allah” of “Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet”, wel 20 keer na mekaar) en het metronet in het centrum lag zo goed als plat.

 

Wat was er dan zo speciaal aan deze ontvangst? De afschaffing van de sharia? De verlossende scheiding van kerk en staat en het onderschrijven van de mensenrechten? Niets daarvan! Arrogant als we hen kennen kwamen ze ook nu weer eisen stellen. De Saudische koning had namelijk een paar –al zeggen we het zelf- eigenaardige klachten:

“Westerse landen moeten meer doen tegen internationaal terrorisme, zei de Saoedische koning Abdullah in een interview met de BBC.” Volgens de Saoedische koning faalt de internationale gemeenschap de diverse inlichtingendiensten effectief te laten samenwerken en informatie te laten uitwisselen. […] De abominabele Saoedische reputatie op het gebied van mensenrechten irriteert ook veel Britten, die vinden dat hun regering Riyad daarop veel strenger moet aanspreken. Ten slotte is er nog het belangrijke feit dat Saoedi-Arabië één van de grootste exporteurs is van jihadisten. Osama bin Laden, om er maar eentje te noemen. Veertien van de negentien kapers die de aanslagen op 9/11 pleegden, hadden de Saoedische nationaliteit. Van de in totaal 227 gezochte Al-Qaidaterroristen zijn zeker 49 Saoedi’s. Volgens schattingen bestaat het merendeel van de jihadstrijders in Irak uit Saoedi’s. Het rabiaat anti-westerse, antisemitische en gewelddadige gedachtegoed van Al-Qaida is veelal van Saoedische makelij, met reden. De door het machtige koningshuis enige toegestane godsdienst is de wahabitische stroming van de islam, een ultrapuriteinse en intolerante versie van de godsdienst die in de duizenden moskeeën in het land wordt verkondigd. Als gevolg van het zeer beperkte curriculum hebben Saoedische onderwijsinstellingen de afgelopen decennia voornamelijk mannen voortgebracht die bedreven zijn in een extremistische islam. Riyad heeft zijn intolerante islam wereldwijd verspreid door overal de bouw van op wahabitische leest geschoeide moskeeën en koranscholen te sponsoren. Saoedi-Arabië was één van de twee landen die het taliban-bewind in Afghanistan officieel erkende, ook tijdens de Amerikaans geleide inval in dat land. En ga zo maar door.”

londen-demo-032.jpgAi beetje pijnlijk. Zeker nu ook een rapport is verschenen van de Britse denktank Policy Exchange, waarin men na uitgebreid onderzoek concludeert dat in Britse moskeeën opgeroepen wordt tot haat. Ook in de Centrale moskee bij Regent’s Park, een gebedshuis gefinancierd door Saudi-Arabië met een Saudische diplomaat als directeur, zijn boekjes te koop “… waarin moslims worden opgeroepen afvalligen te onthoofden en overspelige vrouwen te stenigen. Ze ‘creëren ze een klimaat van intolerantie en minachting voor niet-moslims dat kan worden uitgebuit door gewelddadige jihadisten.”

Het Brits koningshuis heeft zijn bekomst nu wel gehad van dit Saudisch gedoe. SIOE kijkt dan ook uit naar hun lidmaatschapsbijdrage.

Posted in Algemeen, Politiek | 3 Comments »

Een eerste verslag over de demonstratie in Londen.

Posted by sioebelgie op oktober 30, 2007

In een artikel op A Tangled Web, een site die de hedendaagse politiek op ‘eigen wijze’ analyseert, wordt de demonstratie in Londen beschouwd. We vertalen:

demonstranten.jpgMisschien moet ik dit artikel beginnen met een verwijzing naar een ander artikel dat reeds gepubliceerd werd door indymedia, genaamd “15 eenzame fascisten protesteren in centraal- Londen” . Zoals van indymedia wel te verwachten viel, is deze headline op zijn zachtst gezegd “onnauwkeurig”. Vooral de stelling dat het hier om “15 fascisten” zou gaan is –uiteraard- sterk misleidend, het aantal aanwezige fascisten wordt ruimschoots overschat. In feite waren er geen fascisten te bespeuren – met de mogelijke uitzondering van de indymediafotograaf.

Ondanks de vele inspanningen van links om SIOE als tuig, nazi’s, skinheads of andere genocidelievende psychopaten voor te stellen, waren de aanwezige demonstranten- zo’n vijfig à zestig mensen uit alle hoeken van Europa en daarbuiten- respectabele mensen uit alle segmenten van de bevolking: christenen, joden en atheïsten, jong en oud, mannen en vrouwen, blank en zwart… Sommigen waren in het verleden politiek actief, anderen waren qua politiek niet verder gekomen dan de stembus. Wat deze groep samen bracht, was een gedeelde bezorgdheid om de bedreiging van Europa door de islam en hun vastberadenheid daar iets aan te doen. Ook de Egyptische koptische christenen waren vertegenwoordigd. Ze betoogden tegen de wereldwijde vervolging door de Egyptische regering en islamitische groeperingen en klaagden de moorden aan op nieuwe christenen (ex-moslims) en hun familie.

img_0608.jpg

De betoging verliep vreedzaam. Na een uurtje wachten aan Whitehall Place, onder het waakzame oog van de politie en camera’s, wandelden we via de Victoria-embankment naar Temple place, waar Stephen Gash een speech hield.

[…] Achteraf beschouwd was de betoging een succes. Dit was het eerste keer dat dergelijke betoging plaatsvond in het Verenigd Koninkrijk, ondanks de felle tegenkantingen van links. Bovendien raakten enkele voorbijgangers, die niets van de organisatie afwisten, in de speeches geïnteresseerd en gingen ze een gesprek aan met de organisatie. Hopelijk heeft dit bij de geïnteresseerden een vonkje bewustzijn doen overslaan.

De bedreiging van Europa door islamisering en de onverzoenbaarheid van Westerse met de islamitische houdingen zijn momenteel belangrijke thema’s in Groot-Brittannië. Eindelijk hebben de mensen een stem gevonden waarmee ze hierover kunnen spreken: SIOE.

Op een site van Eternal Revolution is een gelijkaardig verslag te vinden.

Posted in Algemeen, Demo info | 1 Comment »

Geschopt en geslagen, maar niet monddood gemaakt.

Posted by sioebelgie op oktober 30, 2007

De man hierboven was eerder al te zien op deze site. Tijdens de aanslag in Kopenhagen werd hij met ijzeren staven bewerkt toen hij de agressieve belagers die hun wagens aanvielen (bovenste foto) probeerde af te weren. Dit traumatische incident heeft hem echter niet klein gekregen en daar zijn we één en al bewondering voor. In een videoboodschap maakt hij bedenkingen over de gebeurtenissen in Kopenhagen en onderstreept hij het belang van vrije meningsuiting.

We wensen hem veel beterschap toe en …we kunnen het niet genoeg herhalen:

RESPECT!

Posted in Algemeen | Leave a Comment »

Update over Kopenhagen: de moordpoging op de organisatoren van SIOE en SIAD.

Posted by sioebelgie op oktober 25, 2007

SIOE Denemarken komt nu pas met een nieuw verslag over de moordpoging en de betoging in Kopenhagen. Er was tijd nodig om een beetje te recupereren, maar ook de andere media hebben het voorval volledig verzwegen of hebben leugens gepubliceerd over wat daar gebeurd is. (persagentschap Ritzau berichtte dat de manifestanten “voorbijgangers aangevallen hadden”, jyllands posten en politiken namen dit over. Daarop berichtte Uriasposten dat het persbericht een grove leugen was waarop de redacteur van jyllands posten -ook bekend ivm de Deense cartoons- verhaal gaf op Uriasposten. Beiden hebben dan hun berichten aangepast, andere kranten (*) vonden het blijkbaar niet interessant genoeg om over te rapporteren.) We hebben gewacht om te zien wat de main stream media over het incident zou schrijven. (let wel, dit was geen aanval op de demonstratie, dit was een goed voorbereide aanslag op de organisatoren in een prive-parking vóór de demonstratie begon) Dit is het eerste artikel dat erover verscheen, en er volgt er nog één over de demonstratie.

Moordpoging op SIOE/SIAD -leiders en -leden.

kim.jpg

Eén van de gewonde SIAD-leden.

Zondag 21 oktober was niet enkel een ernstige aanslag op de vrije meningsuiting, maar ook een poging om de organisatie die voor de vrijheid, vrije mening en de democratie opkomt voor eeuwig het zwijgen op te leggen. Slechts kleine details hebben ervoor gezorgd dat er geen doden vielen zoals in Nederland, dat de moedige voorvechters van de vrije meningsuiting die op de barricades durven staan nog in leven zijn.

741.jpgOp zondag 21 oktober had SIOE Denemarken een demonstratie aangekondigd in Kopenhagen, zoals ook in eerdere posts te lezen is.
Voor de demonstratie begon, volgden Anders Gravers (SIOE en SIAD) en twee andere leden met hun bestelwagen de auto van de security waar een oudere vrouw van 74 (foto) en nog een ander SIAD-lid in meereden.

Anders zat achter het stuur en volgde de auto naar een ondergrondse parkeergarage waar de auto’s veilig zouden bewaard worden tijdens de demonstratie.

Hij reed erg traag naar beneden want blijkbaar was het er tamelijk krap voor de bestelwagen. De weg was nogal steil en werd opgedeeld door verschillende betonpilaren. Door deze vertraging moest de security uitstappen om de metalen poort, die automatisch sloot na 30 seconden, terug te openen zodat ze in de garage konden binnenrijden. Hij leidde het busje naar voor, langs de pilaren naar een grote betonnen pilaar die het plafond ondersteunde.

accident.jpg

Luttele seconden daarna volgde een luide klap en was de voorruit verbrijzeld. Twee kerels, met bivakmutsen aan stonden voor de wagen en sloegen op de voorruit in, vier anderen belaagden de ramen aan de zijkant. “Haal ze eruit, haal ze eruit!” riepen ze. Daarna werden Anders en de passagiers met ijzeren staven geslagen. Eén SIAD-dame (middenste foto) kreeg een volle limonadefles naar het hoofd geslingerd.

Na een tijdje slaagde Anders erin één van de aanvallers in het gezicht te stampen, toen die naar voren leunde om het slot open te krijgen.

Hij slaagde erin uit de wagen te ontsnappen door de andere met een brandblusser uit hun wagen tegen de shouder te slaan, een schermutseling volgde.
Later, toen er steekgaten gevonden werden in zijn T-shirt en kogelvrije vest, bleek dat ze geprobeerd hadden hem neer te steken. Zijn kogelvrij vest had zijn leven gered!

Plots verdwenen de gangster in het niets. Anders ging rond de bestelwagen kijken en trof er één van de SIADleden op de grond aan (foto bovenaan) die 4-5 keer op het hoofd was geslagen met een ijzeren staaf. Blijkbaar hadden ze ook geprobeerd om hem neer te steken, maar gelukkig droeg ook hij die dag zijn kogelvrij vest.

De gangsters riepen : “LOPEN! LOPEN!” en ze verdwenen op de steile uitrit. De oudere dame lag roerloos op de grond. Zij zat in de wagen van de security en was onmiddellijk uitgestapt toen de chauffeur “ERUIT! ERUIT!” riep. Ze wist niet wat gedaan en zette het op een lopen. Ze werd door twee mannen achterna gezeten en neergeslagen met een ijzeren staaf. Ze bleef liggen in de hoop niet nog meer slaag te krijgen. Ze besefte dat ze haar leven in gevaar zou brengen als ze zou bewegen. Toen liepen ze waarschijnlijk naar de andere SIAD-leden op de grond en zetten hun aanval daar verder.

Het was onmogelijk de politie te bellen, gezien ze met hun GSM geen bereik hadden in de kelder. Gelukkig kwam de conciërge van het gebouw per toeval naar beneden en kon hij alsnog de hulpdiensten alarmeren.

anders.jpg

De gewonden, twee mannen en twee vrouwen, beslisten dat Anders de demonstratie best nog vervolledigde. Dat zou een harde dobber zijn voor de fascistische belagers die hen voor eeuwig het zwijgen wilden opleggen. Anders stemde toe. Los van enkele kneuzingen aan zijn arm en lichaam, was hij wel in orde. Na een onderhoud met de politie reed hij weg en werkte hij de demonstratie alsnog af, voor het instituut voor de mensenrechten.

Op diezelfde dag werd Stefan Herre van politically incorrect met de dood bedreigd, ook hiervan was er geen aandacht in de pers…

Op 21 oktober 2007 werd op verscheidene fronten een aanval op de vrije meningsuiting ingezet, iets waar de media in het post-Fortuyn tijdperk nog steeds doof voor blijven…

Er zullen nog andere artikels over de demonstratie volgen.

(*)De kranten zijn in het Deens. Op deze site vul je de URL van het betreffende artikel in naast ‘Web Page Translation’ en je krijgt een letterlijke vertaling naar het Engels.

Terug naar boven

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 5 Comments »

Sioebelgique online

Posted by sioebelgie op oktober 22, 2007

belgie.jpgHet heeft een eindje geduurd, maar eindelijk kunnen we jullie trots sioebelgique voorstellen, de franstalige tegenhanger van SIOE België. SIOE belgique zal, net als onze nederlandstalige site, eigen artikels en commentaren publiceren over islamisering en relevante politieke onderwerpen opvolgen.

We wensen onze collega’s veel succes met hun site en we hopen dat jullie ‘en masse’ naar hun webstek zullen doorklikken.

Posted in Algemeen, België, Politiek | Leave a Comment »

Nieuws uit Denemarken

Posted by sioebelgie op oktober 22, 2007

Kort nieuws m.b.t. de demonstratie in Kopenhagen:

In Denemarken werd een groepje van ca. 25 SIOE-demonstranten aangevallen door een andere groep van -voorlopig nog- onbekenden. De politie ging eerder die dag al over tot preventieve arrestaties van relschoppers en zo’n 18 mensen werd in een bus afgevoerd.

De demonstratie ging echter ’s avonds door en ondertussen waren de meesten van de 18 personen door de politie vrijgelaten. De arrestaties werden gemaakt om problemen te voorkomen tijdens de demonstratie van SIOE. De woordvoerder van SIOE, Anders Gravers, is tijdens deze demonstratie, door meerdere mensen aangevallen in een parkeergarage. Anders Gravers verklaart niet te weten wie de gearresteerden zijn.

Er gaan geruchten dat er demonstranten gewond zijn en dat er mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Wanneer wij meer nieuws vernemen uit Denemarken zullen wij een update plaatsen.

00.21 uur: SIOE Engeland heeft zojuist sms-bericht uit Denemarken ontvangen:

“we leven tenminste nog. Één vrouw is met een glazen fles geslagen op haar hoofd en heeft 7 hechtingen, één vrouw is gewond, maar hoefde niet in het ziekenhuis te blijven en één man is verschillende keren met een ijzeren staaf tegen de grond geslagen. De auto van één van de SIOE -leden werd vernield.”

Posted in Algemeen, Demo info | Leave a Comment »

De islamisering van Europa

Posted by sioebelgie op oktober 20, 2007

“De islamisering van Europa – Het Westen voor de keuze”
Door: Filip de Winter

Dat de belangstelling voor het islamthema alsmaar groeit hoeft na de 9/11-gruwel en de aanslagen in Londen, Madrid en zoveel andere wereldsteden niet te verwonderen. De dreiging van de radicale islam manifesteert zich niet enkel via terrorisme en geweldplegingen allerhande. Via het Paard van Troje van de immigratie-invasie heeft het moslimfundamentalisme zich ook hier bij ons, in de warme moederschoot van de islam, genesteld.

boumediene.jpgDe islam is niet alleen de snelst groeiende godsdienst ter wereld maar is nu reeds hier bij ons in Europa de 2de godsdienst. Het was de Algerijnse President, Boumédienne, die ooit zei: “We veroveren Europa door de moederschoot van onze vrouwen”. Boumédienne had gelijk, heeft gelijk en krijgt gelijk. Als we alleen nog maar de demografische situatie in onze eigen stad Antwerpen bekijken dan weten we dat de islamisering van o.a. deze stad enkel een kwestie van tijd is. Antwerpen telt momenteel 70.000 moslims. In de leeftijd tussen 6 en 12 is meer dan een derde van de Antwerpse bevolking moslim. In het lager stedelijk onderwijs volgt 33,6% en in het secundair onderwijs volgt 24,6% islamonderricht. Een extrapolatie leert dat in het jaar 2020 een meerderheid van de leerlingen in het stedelijk onderwijs moslims zullen zijn. Ondertussen telt Antwerpen 35 moskeeën waarvan 3 (o.a. de fundamentalistische Pakistaanse moskee op het Stuivenbergplein) binnen enkele maanden erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid.

Het was Vlaanderens bekendste islamoloog, Urbain Vermeulen die een tweetal jaren geleden in een interview met Het Laatste Nieuws zei: “Over dertig à veertig jaar zal de streek van Noord-Frankrijk Lille-Roubaix-Tourcoing tot Amsterdam één islamitische enclave zijn. Vlaanderen en Brussel liggen daar in. Binnen twintig jaar is Brussel de grootste Maghrebijnse stad buiten de Maghreb. Onze samenleving zal gedestabiliseerd worden. De moslims zullen probleem na probleem opwerpen, steeds meer eisen stellen en het straatbeeld bepalen. Dat is misschien het einde van de overwegend Europese cultuur”.

In de schoot van Europa nestelt zich inderdaad een steeds groter wordende gemeenschap die een totaal andere maatschappij-ideologie aankleeft. De islam is immers meer dan een godsdienst. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.

lewis-bernard.jpgIk voeg er graag nog een tweede citaat aan toe. Bernard Lewis, doctor in de geschiedenis van de islam en auteur van een twintigtal boeken over de islam en het Midden-Oosten, stelt: “Europa zal op het einde van deze eeuw islamitisch zijn. Europa zal een deel van het Arabische westen zijn, van de Maghreb. Migratie en democratie tonen dit aan. Europanen huwen laat en hebben geen of weinig kinderen. Maar er is ook de sterke immigratie: Turken in Duitsland, Arabieren in Frankrijk en Pakistanen in Engeland. Zij huwen vroeg en hebben veel kinderen. Rekening houdend met de actuele trends zal Europa ten laatste op het einde van de 21e eeuw een moslim-meerderheid in haar bevolking hebben”.

Radicale moslims hebben alle reden om vertrouwen te hebben in de toekomst. De islam is in opmars, niet alleen in Europa, maar wereldwijd. In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal al verdriedubbeld tot 1,5 miljard. De expansie van de islam is een feit in bijna alle werelddelen, ook in Europa. Volgens statistieken van de National Intelligence Council (NIC) van de Verenigde Staten zou het aandeel moslims in de totale bevolking van de Europese Unie in 2025 zijn toegenomen tot (in het beste geval) 22% van de bevolking, in het slechtste geval zelfs tot 37% van de totale Europese bevolking. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Algemeen, Gastberichten | 1 Comment »

Niets aan de hand

Posted by sioebelgie op oktober 19, 2007

***Belangrijk! SIOE Nederland wijzigt tijdstip en plaats herdenking van Theo Van Gogh. Alles gaat door op 2 november om 19u in het Oosterpark te Amsterdam en niet in de Linnaeusstraat ***

kaasmeisje.jpgNa de rellen in Amsterdam- Slotervaart komt opnieuw de kwestie van islamextremisme aan de oppervlakte. Eerdere nieuwsberichten uit Nederland hadden het al over de toenemende radicalisering van de islam. Hierover werd enkel kort melding gemaakt in de kranten. De politieke wereld negeerde het feit. Nu, na de steekpartij in het politiekantoor, is er weinig ontkennen aan, hoewel dat eerst geprobeerd werd. De eerste berichtgevingen vertelden dat de dader waarschijnlijk een Nederlandse blanke jongen was, even werd zelfs geopperd dat het een Engelstalige kerel moest zijn die de pedalen was kwijtgeraakt. De pers vertrouwde de zaak niet en inderdaad, even later lekte het bericht dat het om ene Bilal B. ging. Vreemd. Ze hadden het stoffelijk overschot van de dader –even onder het laken piepen had al wat betere informatie over de identiteit verschaft – en bovendien was de jongeman bekend bij de politie. Zijn naam werd zelfs verschillende malen in verband gebracht met de hofstadgroep. Problemen met identificeren en vingerafdrukken? Ga weg!

Als er in Nederland radicalisering aan de gang is, moet de politiek daarop reageren, zoniet spreken we van schuldig verzuim. De struisvogelpolitiek die – ook in België – gevoerd wordt drijft dit extremisme op de spits en moedigt het zelfs aan! De rellen worden toegedekt met de mantel der liefde –volgens de politie was het in de nacht van 16 oktober hartstikke rustig aan de slotervaart… tussen de vliegende stoeptegels door – en de situatie lijkt nu wel onder controle. Slaap zacht Nederland…

In recente interviews verklaren verschillende Nederlandse politici plots dat er komaf moet worden gemaakt met deze jonge relschoppers omdat zelfs de imams hen niet meer in de hand hebben. Ik sta perplex. De wegen van de ordehandhaving zijn ondoorgrondelijk.

Wanneer we deze toestanden zien, wordt weer duidelijk waarom organisaties als SIOE zich inzetten. Als er geen drukkingsgroepen zijn die de politici een geweten schoppen, wordt er niets ondernomen en is er niets aan de hand. Als journalisten niet zo nieuwsgierig waren geweest, waren de feiten zelfs niet aan het licht gekomen. Slaap zacht Nederland, de regering heeft alles onder controle.

Posted in Algemeen, Politiek | Leave a Comment »

Het verhaal van Theo van Gogh

Posted by sioebelgie op oktober 17, 2007

theo_van_gogh.jpgOp een dinsdagmorgen in November reed Theo van Gogh langs een park in het hartje van Amsterdam. Hij was niet zomaar een man; hij was een provocateur, een filmregisseur en een gedreven voorvechter van de vrije menigsuiting. Geen enkel heilig huisje dat hij niet in vraag stelde of ongeroerd liet. Ook de islam niet…

Maar de wereld van vandaag houdt zich niet bezig met de veiligheid van de open minded en de vrije burgers. De tragedie die volgde op deze dinsdag in november was een gruwelijke herinnering aan dit feit. Theo werd op klaarlichte dag neergeschoten in het hoofd en afgeslacht met een mes in het midden van de straat omdat hij zijn mond had opengedaan over de gruweldaden van de islam. Hij stierf voor het basisrecht op vrije meningsuiting en het recht om kritiek te uiten. Een recht dat we allen denken te bezitten, maar een recht dat ons gestolen lijkt.

Hoe kunnen we democratie buiten onze grenzen promoten, als we dit recht zelfs voor onze eigen burgers niet kunnen veiligstellen?

Op 2 november lassen we daarom een moment van bezinning in. Laat deze dag ons eraan herinneren dat we niet langer in een vrije maatschappij leven, en dat er mensen aan de macht zijn die ons dat basisrecht negeren waarop onze democratieën gebouwd zijn. Laten we op deze dag Theo Van Gogh gedenken en de mensen die ook vandaag moedig de theocratische onderdrukking trotseren. Laat ons op deze dag gedenken dat er constant mensen in angst leven voor de religieuze politie die door de straten patrouilleert.

Laat ons op deze dag een man gedenken die de vrije meningsuiting verpersoonlijkte. Laat ons op deze dag Theo Van Gogh gedenken.

(Bron: SIOE internationaal )

SIOE Nederland heeft het tijdstip en de plaats waarop Theo Van Gogh herdacht zal worden gewijzigd!!!

kaars.jpg

Wie samen met SIOE Nederland bloemen wil leggen en een minuut stilte wil houden -komt op 2 november om 19u naar het Oosterpark te Amsterdam en niet in de Linnaeusstraat in Amsterdam. Voor verdere informatie kunt u terecht bij SIOE Nederland.

Het controlversiële filmpje van Van Gogh ‘submission, Part I’ kunt u hier bekijken.

Posted in Algemeen, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

De rol van het Westen in de strijd tegen de politieke islam

Posted by sioebelgie op oktober 15, 2007

afshin-ellian.jpgIn een opiniestuk in de krant ‘De Standaard’ bespreekt Afshin Ellian de gevaren van een politieke islam en de rol die het Westen daarin speelt. Waarom is het zo moeilijk om de politieke islam te bekritiseren? Waarom is de scheiding van Kerk en staat zo belangrijk? Gaan we in de richting van een algemene radicalisering of niet? Wat met gematigde moslims en hoe moet de politieke wereld reageren? …

Tijdens de lezing die hij morgen bij deBuren geeft (Het Vlaams-Nederlandse Huis deBuren in Brussel organiseert drie avonden over ‘de terugkeer van religie in de Lage landen’) licht Ellian zijn standpunten toe. Een beknopt overzicht kun je hier alvast lezen.

Afshin Ellian is verbonden aan de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden, en is columnist van NRC Handelsblad.

wijzijnnederland.jpg

 

Lees ook het artikel van Mark Bogaers.

Bogaers ziet weinig heil in het nieuwe boek van Yolanda van Tilborg ‘Wij zijn Nederland. Moslima’s over Ayaan Hirsi Ali.’ In een column verbaast Bogaers er zich over hoe snel nederland haar islamcritici in de steek laat (een tolerant land dat haar eigen politieke vluchtelingen weigert te onderhouden!) en hoe laks de Nederlandse poltici in het debat optreden, meer nog, vanalles goedpraten om de lieve vrede te bewaren.

 

Posted in Algemeen, Politiek | Leave a Comment »

Een warm welkom voor de Saoudis

Posted by sioebelgie op oktober 10, 2007

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Eerst verbranden ze de Deense vlag en nu spugen ze de Denen in het gezicht in hun eigen land.

In de posting van 7 okt. jl. schreven we over de Saoedisch- Arabische mensenrechten- comissie die naar Kopenhagen komt. Deze Saudische delegatie zal komen vertellen dat de Europeanen moslims beter dienen te behandelen en dat zij meer vrijheid moeten krijgen om hun religie te kunnen belijden…(!?)

Een sfeerbeeld uit Saudi-Arabië:

zweepslagen.jpg SIOE Denemarken zal de hele periode dat deze Saudische hypocrieten in Denemarken zijn, op straat komen. Hoe is het mogelijk dat mensen die weigeren de VN-verdragen over de mensenrechten te ondertekenen, de Denen te moeten onderwijzen over wat menselijk is?

Deze huichelaars hebben onlangs 2 mannen veroordeeld tot 7000 zweepslagen elk, omdat ze schuldig zijn bevonden aan homosexualiteit. Onthoofdingen behoren ook tot de sharia-wetgevingen.

Hoe durven ze? En wat is er met onze politici gaande dat zij hen willen ontmoeten? Wat moeten we mogelijkerwijs leren van mensen, die speciale autowegen hebben voor moslims en niet-moslims? Zijn onze Europese politici nu helemaal knettergek geworden? Wordt er van ons verwacht dat we de apartheid opnieuw gaan invoeren, zoals die voorkwam in Amerika gedurende de jaren 60? Bankjes voor moslims, bankjes voor dhimmi’s, restaurants voor moslims, restaurants voor dhimmi’s, bioscopen voor moslims, bioscopen voor dhimmi’s?

ECHT NIET! Daarom: iedereen (personen en organisaties) die van mening is dat het een slecht idee is dat een bende religieuze psychoten ons moet gaan vertellen hoe we ons moeten gedragen in onze Europese landen, verenig je!

De SIOE demonstraties zullen plaatsvinden op het moment dat ze aankomen in Kopenhagen, tijdens de route naar het hotel, bij het hotel waar zij verblijven en op de plaats waar zij toespraken houden.

Hypocrieten, verlaat Denemarken!

Verdere details over de route, plaatsen en tijden zullen worden meegedeeld als we meer weten over het ongewenste bezoek van deze schijnheiligen.

Tot slot:

pat-condell.JPGIn zijn gebruikelijke ironische en satirische stijl, zoals Pat ook heeft gedaan toen hij achter de demo in Brussel stond, geeft Pat Condell de Saoedies -die de Denen een lesje mensenrechten komen geven- verbaal een pak rammel.

Enjoy!

KLIK HIER OM TE LUISTEREN NAAR PAT CONDELL

Posted in Algemeen, Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | 1 Comment »

Angst voor islamofobie

Posted by sioebelgie op oktober 9, 2007

In een Het Laatste Nieuws is recent een merkwaardig artikel opgedoken: “Ngo’s trekken aan alarmbel over islamofobie”. In Jaen, Zuid-Spanje, hebben een dertigtal ngo’s aan de alarmbel getrokken wegens de toenemende islamofobie. Jasser Auda waarschuwt voor oversimplificatie, negatieve beeldvorming en stereotyperen van moslims. Naar aanleiding daarvan, zal in Spanje een internationale conferentie over “intolerantie jegens en discriminatie van de moslims” plaatsvinden.

SIOE België is het daar niet mee eens: islamofobie steunt niet op oversimplificatie, maar is het logisch gevolg van een aantal vaststellingen. We zetten een aantal zaken op een rijtje:

Oversimplificatie?

Islamofobie wordt hier vrij vertaald naar ‘angst voor moslims’, wat niet klopt. Islamofobie is de angst voor de islam met zijn politieke agenda. De islam heeft een uitgebreid wetboek, de Sharia, die voor ons een aantal ‘heikele punten’ bevat. De Sharia preekt de superioriteit van de man over de vrouw, schrijft zeer strenge straffen (foltering) voor, voor zowel misdrijven als het schenden van bepaalde moslimgebruiken en maakt alle vrije meningsuiting onmogelijk. Bovendien staat de islamitische rechtspraak onder toezicht van een niet-democratisch verkozen theoloog of imam. Daarom is islamofobie geen irrationele oversimplificatie maar een gezonde reflex tegen de bedreiging van ons democratisch rechtssysteem.

Negatieve beeldvorming en stereotypes?

Wanneer op Arabische televisie imams, de religieuze leiders van de islam, openlijk de zelfmoordterroristen prijzen om hun moed dan bepalen zij het beeld dat het Westen van moslims heeft en werken ze de negatieve beeldvorming in de hand. Wanneer er op 11 september na de aanslag op de WTC-torens moslims op straat komen om feest te vieren, wanneer een cartoonist met de dood bedreigd wordt naar aanleiding van een spotprent, een regisseur op straat wordt vermoord omwille van zijn kritiek…

De islam zit inderdaad met een imagoprobleem, maar heeft dit niet alleen aan de media te danken.

behead_those_who_insult_islam_web.jpg

Een conferentie “tegen intolerantie jegens en discriminatie van de moslims” dan maar?

Tegenwoordig lijkt zelfs de Westerse cultuur een bedreiging of belediging voor moslims (varkensvlees, korte rokjes, alcohol,…) en is halal-eten op school de enige uitweg om de lieve vrede te bewaren. Wij vragen ons af over welke discriminatie en intolerantie de NGO’s het dan wel hebben.

SIOE is van mening dat spirituele en religieuze belevingen diep persoonlijke aangelegenheden zijn die geen plaats hebben in het politieke debat. SIOE wil geen sharia hier, staat voor democratie, niet theocratie, en wil de islamisering van Europa stoppen.
Racisme is de laagste vorm van menselijke domheid maar islamofobie is het hoogtepunt van gezond verstand.

Posted in Algemeen, Politiek | Leave a Comment »

STOP KUFFARFOBIE EN KALIFASCISME!

Posted by sioebelgie op september 28, 2007

PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE UITGAVE

STOP KUFFARFOBIE EN KALIFASCISME!

DEMONSTRATIE IN LONDEN OP 26 OKTOBER 2007

Een manifestatie, georganiseerd door “Stop Islamisation Of Europe” (SIOE) om de volgende redenen:

Om deze protestmars te laten samenvallen met “Islamo-fascism Awareness week”. In deze week worden er in de gehele VS acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de intimidatie van niet-Moslisms door Islamieten overal ter wereld.

Om te protesteren tegen de Kuffarfobie – de irrationele angst voor, en verafschuwing van niet-Moslims door Islamieten.

Om te protesteren tegen de vervolging van niet-Moslims die mogelijk wordt gemaakt door de Sharia-wet in Islamitische landen.

Om te protesteren tegen het feit dat er nauwelijks of gebrekkig verslag wordt gedaan over zulke vervolgingen in de Westerse media.

Om te protesteren tegen de Islamisering van Europa waardoor bestaande wetten en gebruiken worden aangepast om ze te doen aansluiten bij de Islamitische leefgewoonten, en dat alles in de naam van de “multiculturele diversiteit”.

Om te protesteren tegen de toetreding van Turkije bij de EU, in het bijzonder nu het land een Islamitische premier en regering heeft verkozen die hun secularisme willen vervangen door de Sharia. Om te protesteren tegen de tweederangsstatus van vrouwen, vooral wat seksualiteit, wetgeving en onderwijs betreft.

Miljoenen niet-Moslims worden in Islamitische landen systematisch vervolgd omdat ze onder de Sharia leven.

In Egypte worden mensen opgesloten omdat ze de Islam verlaten hebben. Dit is namelijk een misdaad onder de Sharia, ook in vele andere Islamitische landen zoals Saudi-Arabië.

In Maleisië hebben afvalligen van de Islam geen enkele mogelijkheid om het woord ‘Islam’ van hun officiële documenten te verwijderen omdat het tegen de Maleisische wet is om de Islam te verlaten. Dit staat haaks op de fundamentele vrijheden om bijvoorbeeld een begrafenis naar eigen wens te regelen.

In Indonesië worden Christenen en andere niet-Moslims zodanig vervolgd dat tienduizenden zich al gedwongen hebben gevoeld om te verhuizen. In Indonesich Nieuw-Guinea worden Moslims ook aangezet om zich te onder de lokale bevolking te mengen, wat gelijk zal staan aan etnische zuivering.

In het Midden-Oosten worden Kopten en Assyriërs vervolgd, schijnbaar met toestemming van regeringen in die regio.

Armeniërs werden, simpelweg omdat ze geen Moslims waren, systematisch geëlimineerd tijdens één van de allergrootste massaslachtingen ooit. Hoewel deze misdaad werd gepleegd door het toenmalige Ottomaanse Rijk, wordt deze volkerenmoord ontkend door de Turkse autoriteiten. Turkije wenst aansluiting bij de EU terwijl het ontkennen van genocide illegaal is in de meeste EU-landen, net zoals in België.

In Thailand en op de Filippijnen worden dagelijks moorden gepleegd door Islamistische terroristen die willen proberen om van deze landen Islamitische staten te maken.

Op andere plaatsen worden Hindoes, Sikhs, Boeddhisten en aanhangers van Zoroaster onderdrukt door Islamitische autoriteiten.

De lijst lijkt eindeloos. Het is schandelijk dat er in de Westerse media zelden of nooit aandacht wordt besteed aan deze Islamitische vervolging.

Regels voor de demonstratie:

Politieke partijen zijn uitgesloten, maar leden van welke politieke partij dan ook kunnen als individuen meedoen zolang ze zich aan de regels houden.
Vlaggen, spandoeken, borden en rijkswapens zijn toegestaan. Borden e.d. van SIOE zijn uiteraard ook toegestaan.
Nationale en erkende regionale vlaggen zijn toegestaan.
Spandoeken en borden die de aandacht vestigen op vervolging van minderheden in Islamitische landen zijn toegestaan, maar moeten eerst worden goedgekeurd door de Chief Steward.
Spandoeken en borden van vrouwenorganisaties zijn ook toegestaan.

SIOE-slogans:

  • Stop Kuffarphobia
  • No Sharia Here!
  • Democracy Not Theocracy!
  • Enough is Enough!

Verboden items:

  • Alles dat te maken heeft met welke politieke partij dan ook.
  • Nazistische, fascistische, communistische (hamer en sikkel) symbolen en logo’s.
  • Allerhande illegale voorwerpen waarmee geweld kan worden gepleegd.

Verzamelpunt en mars:

Verzamelpunt: Whitehall Place, 12.00 u.

Mars: 13.00 u.

Route:

Northumberland Avenue
Victoria Embankment
Richting Waterloo Bridge
Temple Place
Speeches zullen worden gehouden op Temple Place voordat we ons gaan verspreiden.

Contactinformatie:

Stephen Gash
SIOE England
9 St Augusta View
Carlisle CA3 9RB
Tel.: 01228 547317

Anders Gravers (speaks English)

SIOE Denmark
Tel 0045 9677 1784
00456191 6026
E-mail sioe@siad.dk

http://sioeengland.blogspot.com/
http://sioe.wordpress.com/

De redactie van SIOE belgië is momenteel op zoek naar de snelste en -als het even kan- goedkoopste formule om in Londen en weer thuis te geraken. Wil je mee met SIOE belgië tegen het groepstarief? Volg dan de verdere onwtikkelingen op de pagina ‘actie‘.

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Deze site is volop under construction

Posted by sioebelgie op september 12, 2007

net geen error “404” 😉

Posted in Algemeen | 1 Comment »