SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Archive for the ‘Demo info’ Category

Op 26 januari demonstratie in Nederland!

Posted by sioebelgie op januari 2, 2008

Een nieuw jaar betekent nieuwe actie!  SIOE sleutelt volop aan activiteiten voor de komende maanden. Met trots kunnen we jullie de eerste demonstratie aankondigen van SIOE Nederland.

Wie de actualiteit gevolgd heeft in 2007, heeft kunnen vaststellen dat de situatie er in Nederland niet zo rooskleurig uitziet: moskeeën breiden uit, kunstfotografen worden gecensureerd, Geert Wilders wordt bedreigd en nu bestaat er zelfs een vereniging tegen de man, SIOE Nederland wordt bedreigd, het AIVD waarschuwt voor radicale stromingen, er waren de relletjes in Amsterdam, moslims eisten (en kregen) aparte begraafplaatsen, … Kortom: de islam houdt Nederland in een klemgreep en wij, van SIOE, hebben daar genoeg van! Daarom gaan we over tot actie!

De demonstratie gaat door

zaterdag 26 januari 2008, om 13.00 uur op De Dam te Amsterdam!

***

 

* Vrijheid van Meningsuiting

* Vrijheid van Expressie

* Stop de politieke correctheid

* Geen politiek correcte dictatuur

* Stop de bouw van moskeeën

* Democratie geen theocratie

* Geen sharia

* Stop de islamisering van Nederland, van Europa


Join the resistance en maak een einde aan deze waanzin! GENOEG IS GENOEG!

We rekenen op jullie massale opkomst.

 

Advertenties

Posted in Demo info | 2 Comments »

Demonstratie in Marseille was een succes!

Posted by sioebelgie op december 9, 2007

De demonstratie in Marseille is een succes geweest. Zo’n 100 mensen waren aanwezig in Marseille om hun afkeuring te laten blijken m.b.t de bouw van de grootste moskee in Europa.

marseille1.jpg

Stephen Gash speecht in Marseille:

(klik hier voor de volledige tekst)

marseille2.jpg

Deze vastberaden, dappere mensen zijn de ambassadeurs voor miljoenen Europeanen die bezorgd zijn om de islamisering van Europa.

marseille3.jpg

marseille4.jpg

Toch kunnen zelfs deze dappere en vastberaden mensen de burgemeesters die moskeeën willen toelaten in alle Europese steden, niet overtuigen, omdat zij -en hun politici – vinden dat ‘minder dan 100 mensen’ geen verschil zal maken op Europees niveau. Meer nog, de relatief lage opkomst wordt gezien als een goedkeuring om meer moskeeën in Europa neer te poten.

We zijn ons ervan bewust dat velen niet aan SIOE demonstraties durven deelnemen uit angst voor geweld. Feit is dat de laatste vijf SIOE demonstraties zeer goed waren voorbereid en zonder problemen zijn verlopen. De organisatoren hebben in samenwerking met de autoriteiten het nodige gedaan om de demonstraties legaal te kunnen voeren en politiebescherming te genieten, dit om de veiligheid van de demonstranten te garanderen. Tijdens de herdenking op de moord op Theo van Gogh in Amsterdam bijvoorbeeld, was zelfs Ehsan Jami, de oprichter van het Comité van ex-moslims, aanwezig omdat hij wist dat er goede veiligheidsgaranties waren. Om onze boodschap duidelijk te maken aan onze zwakke politici, is het voor SIOE van het grootste belang dat iedereen die de vrees m.b.t de islamisatie van Europa deelt, massaal komt meebetogen. Stop de islamisatie van Europa! Geen sharia in Europa! Stop de bouw van moskeeën in Europa!

SIOE is dit jaar opgericht en staat dus nog in zijn kinderschoenen. De bedoeling is om in 2008 reeds zo groot te worden, dat de autoriteiten ons niet langer meer kunnen negeren. Daarom: vertel je vrienden, familie, collega’s… iedereen die het horen wil, dat er een Europese organisatie bestaat die niet enkel praat, maar ook actie onderneemt! Ben je ook van mening dat de islamisering van Europa gestopt moet worden, sta dan schouder aan schouder met gelijkgestemden op de volgende demonstratie. Sluit je aan bij SIOE en laten we 2008 het jaar van de ommekeer maken. Begin 2008 maken we onze actiekalender bekend.

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing !”

Edmund Burke (1729-1797), Iers filosoof en staatsman

Posted in Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Eerste berichten uit Marseille

Posted by sioebelgie op december 8, 2007

Vandaag, om 13u, ging SIOE in Marseille betogen. De stoet vertrok vanuit de rue Henri Barbusse waar zo’n hondertal betogers kwamen opdagen. Naar verluidt verliep alles rustig: er werd geen tegenbetoging gehouden en de SIOE-demonstranten werden begeleid door een grote groep agenten.

Met deze betoging wilde SIOE protesteren tegen de bouw van moskeeën in Europa (in het bijzonder tegen de bouw van een kolossale moskee in Marseille) en wilden we de aandacht vragen voor de hele islamisatieproblematiek die daarmee gepaard gaat:

  • Het feit dat de fondsen voor de moskeeën voor een groot deel uit Saoedi-Arabië komen, een land dat uiterst intolerant staat tegenover niet-moslims en één van de radicaalste stromingen binnen de islam propageert.

  • De wereldwijde vernietiging van niet-islamitische gebedsgebouwen (zoals kerken en boeddhistische tempels) door moslims. Sommige van deze tempels en beelden waren meer dan tweeduizend jaar oud!

  • De ondoordachte en willekeurige bouw van moskeeën en de daaraan gekoppelde illusie van integratie.

Op 23 november 2007, overhandigde de burgemeester van Marseille reeds de sleutel van de moskee. Dat betekent dat er toestemming werd gegeven voor de bouw van de moskee aldaar. We weten echter dat de bouw van moskeeën in Europa hiermee niet beëidingd is.

grote-moskee-van-brussel.jpg In 2004 bijvoorbeeld stonden in België al zo’n 328 moskeeën. Speciale aandacht verdient de zogenaamde Grote Moskee aan het Brusselse Jubelpark (foto links). Deze moskee wordt in het algemeen beschouwd als één van de broeihaarden van het extremisme in ons land. De Belgische Staatsveiligheid houdt deze moskee in het oog, omwille van de financiële banden van deze moskee met Saoudi-Arabië. (…) In de strijd om de controle over deze moskee (en de bijhorende fondsen) wordt in 1989 de imam ervan trouwens vermoord door Marokkaanse terroristen. Eén van de strijdende fracties is intussen uitgegroeid tot een groep die actief steun verleent aan jihadi’s in Bosnië, Algerije, Palestina, Tsjetsjenië…

Moniquet in een interview met het weekblad Humo van 23 maart 2004. Moniquet is directeur van het European Strategic Intelligence and Security Center, en tevens consulent inzake terrorisme voor CNN.

De strijd tegen de bouw van moskeeën moet dus onverminderd doorgaan. Houd daarom onze ‘actiekalender’ in de gaten!

Een uitgebreid verslag (met foto’s) over de demonstratie in Marseille volgt later.

Posted in Demo info | 1 Comment »

De speech van de demonstratie in Marseille

Posted by sioebelgie op december 8, 2007

Vandaag is hier een groep mensen samengekomen, die miljoenen Europeanen vertegenwoordigt. Miljoenen die te bang zijn om zich bij ons aan te sluiten of zich niet realiseren met welke bedreiging we te maken hebben, de grootste bedreiging voor onze beschaving de laatste halve eeuw. Ik heb het over de islamisatie.

Deze bedreiging heeft zijn wortels in andere landen die op de één of andere manier democratisch lijken, maar toch vaak hun democratie beknotten en hun bevolking onderdrukken.

Hoewel de bedreiging voor onze eigen democratie en vrije mening van niet-Europese landen komt, wordt de islamisatie toch door onze eigen politici, onze rechterlijke macht, veel van onze media en de zogenaamde “liberale elite” aangemoedigd. Deze aanmoediging wordt duidelijk in de ‘dubbele wetgeving’ die onze politici hanteren. Een typisch voorbeeld daarvan is het sluiten van talrijke slachthuizen over heel Europa omwille van hygiëne- en veiligheidsredenen. Toch worden elk jaar in Brussel, tijdens het islamitisch feest van de ramadan, duizenden schapen ritueel geslacht in de straten van Brussel. De straten van de hoofdstad van de Europese Unie, kleuren letterlijk rood van het bloed. De veiligheids- of hygiënische maatregelen gelden blijkbaar niet voor de moslims. Toch weten wij, hier vandaag verzameld, dat als wij dieren zouden slachten op deze manier, in het midden van de straat, we onmiddellijk gearresteerd zouden worden.

Bovendien worden aan mensen die de islam niet praktiseren ook islamitische gebruiken opgelegd. Het meest recente en misschien wel stomste voorbeeld dook deze week op in Yorkshire, in Engeland. Daar werden de verpleegsters van het ziekenhuis opgedragen de bedden van moslimpatiënten naar Mekka te draaien, vijf keer per dag. Ik geloof niet dat dat in islamitische landen zoals Turkije en Pakistan de gewoonte is.

Opnieuw in Engeland, in een stad, Leicester genaamd, worden de graven op een bepaald kerkhof naar Mekka gericht. Dit geld alleen voor de nieuwe graven, wil ik er snel aan toevoegen. Zelfs onze politici zijn niet zo dom.

Over heel Europa krijgen islamitische gebruiken voorrang op gebruiken van niet-moslims. Kinderen worden op school, moslim of niet, verplicht halal-geslacht vlees te eten. Recent werden in Duistland, in openbare zwembaden ook speciale dagen gereserveerd voor moslimvrouwen, zodat ongelovige mannen hen niet in badpak zouden kunnen zien. Niet-moslims worden op deze dagen uit de zwembaden geweerd.

In islamitische landen zwemmen de vrouwen in burkha’s en dragen ze rubberhandschoenen. In Europa zou dit de overtreding van een aantal hygiënische maatregelen betekenen. Wat dan nog? Deze maatregelen hebben moslims nooit eerder in andere dingen belet, zoals schapenbloed over de straten laten vloeien, dus misschien kunnen islamvrouwen gewoon in hun burkha’s en rubberhandschoenen komen zwemmen op om het even welke weekdag.Wij, hier vandaag verzameld, zijn ervan overtuigd dat de regels zich wel zouden aanpassen om moslims toe te laten om op om het even welke dag te komen zwemmen. Hen daarvan weerhouden zou ongetwijfeld een ernstige beperking zijn van hun mensenrechten.

Inderdaad, de islamisatie tast op verschillende manieren de fundamenten van de Europese samenlevingen aan. Niet in het minst, door de bouw van reusachtige moskeeën, zoals degene die hier in Marseille gepland is. Dergelijke architecturale miskleunen, worden over heel Europa gedumpt, vooral in Londen en Keulen.Deze moskeeën worden opgericht met als doel, de bestaande niet-islamitische religieuze gebouwen te overschaduwen. Er bestaat geen bescheidenheid binnen het islamisme. De sharia verklaart immers dat moskeeën groter moeten zijn dan kerken, tempels en synagogen.

In Saudi-Arabia, de kern van de soennitische islam, is het verboden om niet-islamitische religieuze symbolen te hebben. Het is er onmogelijk om om het even welk ander, niet-islamitisch gebouw op te trekken. Meer nog, één vijfde van Saudi-Arabië is ontoegankelijk voor niet-moslims. Desondanks is Saudi-Arabië de grootste financiële sponsor om islamisme over de hele wereld te propageren. Niet in het minst om de kolossale moskeeën in de Europese steden te betalen.

Uiteraard is het Europeanen niet toegestaan zich beledigd te voelen. De nieuwe wetten van diversiteit en het multiculturalisme versterken de tolerantie en aanvaarding van islamitische gebruiken die ons opgelegd worden.

Islamisten vinden het niet erg een ongelovige te beledigen, ze beschouwen het in feite als hun plicht, maar onze politici maken het illegaal daar intolerant tegenover te staan.

De Franse president Sarkozy heeft naar verluidt gezegd: “Er zijn teveel moslims in Europa”. Toch pleit hij voor het Euro-Medproject dat de vrije migratie van personen uit Noord-Afrikaanse islamitische landen, zoals Libië en Algerije, in de Eu toelaat. Dit zal uiteindelijk leiden tot een Eurabië, waar landen zoals Jordanië, Irak en misschien wel Saudi-Arabië zelf de superstaat Eurabië zullen vervoegen.

We zijn hier vandaag samengekomen als vertegenwoordigers van de Europese voorhoede die zegt:


“Genoeg is genoeg!”

***
“Nee tegen Eurabia!”

***
“Geen sharia hier!”

***
“Democratie, geen theocratie!”


“GEEN MOSKEEËN MEER IN MARSEILLE EN ELKE ANDERE STAD, GEMEENTE, DORP OF VELD IN DE EUROPESE UNIE TOT WE KATHEDRALEN, KERKEN, TEMPELS EN SYNAGOGEN ZIEN IN MEKKA!”

Posted in Algemeen, Demo info | 1 Comment »

ACTIE GEERT WILDERS

Posted by sioebelgie op december 4, 2007

OPROEP TOT ACTIE! OPROEP TOT ACTIE! OPROEP TOT ACTIE!

Tegenstanders van Geert Wilders willen hem een halt toeroepen en richten een tegenbeweging op. Mohamed Sini, voorzitter van stichting Islam en Burgerschap, gaat de beweging oprichten. ‘Dit gaat er komen. Verder roep ik moslims op rustig te blijven en te accepteren dat ze beledigd worden’, zegt hij zondag in De Telegraaf. De anti-Wildersbeweging organiseert mogelijk in januari een demonstratie. “Wilders is het kwaad en dat kwaad moet gestopt worden”, aldus Terpstra (voorzitter van de HBO-Raad).

De organisatie Nederland Bekent Kleur, die in het voorjaar nog een debat over Wilders in Amsterdam organiseerde, wil een demonstratie tegen Wilders houden. ‘We gaan ons zeker aansluiten bij de tegenbeweging’, zegt woordvoerder René Danen, die het helemaal eens is met Terpstra. De organisatie heeft wel al plannen, maar nog geen concrete datum. ‘Een voor de hand liggend actiemoment is in januari, bij de presentatie van de film’, licht Danen zondagochtend toe. bron

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

N.a.v. deze berichtgeving in de media heeft SIOE Nederland besloten actie te gaan voeren. SIOE is van mening dat het iniatief te walgelijk voor woorden is. We weten allemaal waar het toe zal leiden. Er wordt wederom een klimaat geschapen waarin het acceptabel is een politieke moord te mogen plegen!

Wij roepen een ieder op om gehoor te geven aan de actie die SIOE Nederland bezig is te organiseren. Bij deze actie is alles geoorloofd, behalve swastika’s, hamers en sikkels en racistische leuzen(*)

Deze actie zal in Europees verband worden gevoerd. SIOE en alle vertegenwoordigde landen zullen zich bij deze actie aansluiten.

Plaats, datum en tijd worden via de SIOE-websites bekend gemaakt! (zie actie)
(*)Alles is geoorloofd zolang het binnen de wet blijft! Zie ook de gedragscode van SIOE op de pagina ‘actie’.

Posted in Demo info | Leave a Comment »

UPDATE Marseille

Posted by sioebelgie op november 29, 2007

marseille.jpgSIOE heeft toestemming van de politie om te demonstreren in Marseille op 8 december 2007.

De locatie: 2 rue Henri Barbusse á Marseille (1er)

Tijd: 13.00 uur

Schrijf geschiedenis!

Demonstreer mee tegen de bouw van de grootste moskee van Europa!

Allen daarheen!!!

 

Afgelopen dinsdag overhandigde de burgemeester van Marseille, John Claude Gaudin, symbolisch de sleutel aan Sjeik Nordine. De Sjeik vertegenwoordigt de moslim- gemeenschap in Marseille.

“Dit is een historisch moment, moslims wachten al meer dan een eeuw en nu hebben we eindelijk toestemming om onze moskee te bouwen.

We moeten alleen nog 8 miljoen euro inzamelen om deze grote moskee van meer dan 2400 m2, waar de gebedsruimte plaats biedt voor 2000 personen.

Hierop hebben de 200.000 moslims in Marseille op gewacht”, verklaarde Sjeik Nordine.

(We danken SIOE Nederland voor de vertaling)

Posted in Algemeen, Demo info | Leave a Comment »

Persbericht voor onmiddelijke publicatie: Demonstratie in Marseille

Posted by sioebelgie op november 23, 2007

PERSBERICHT VOOR ONMIDDELIJKE PUBLICATIE

STOP ISLAMISATION OF EUROPE (SIOE) HOUDT OP 8 DECEMBER 2007 EEN DEMONSTRATIE IN MARSEILLE

Geen moskeeën meer in de EU totdat er ook kerken, tempels en synagogen in Mekka worden gebouwd!

***

stopminaretsfrance.jpgDeze datum ligt het dichtst bij Sinterklaas, een dag die ook wordt gevierd in Zuid-Frankrijk.

In Marseille wordt, net als in andere Europese steden, een grote moskee gebouwd.

SIOE is van mening dat het dit één van de voorbeelden is van de tactiek die wordt toegepast om Europa te islamiseren.

Het is bekend dat veel islamistische projecten door Saoedi-Arabië worden gefinancierd, terwijl zij zelf geen andere religies binnen haar grenzen accepteren.

Terwijl er moskeeën worden gebouwd in EU-landen, worden er kerken vernietigd in Turkije, het land wat toe wil treden tot de EU.

SIOE is tegen toetreding van Turkije en ieder ander islamitisch land. Zelfs al behoren zij tot Europa.

De EU heeft zichzelf uitgeroepen tot het bastion van vrijheid en tolerantie en is van mening dat dergelijke principes ook buiten de grenzen van de EU gedragen zouden moeten worden.

In plaats daarvan zien we een inmenging van de islam in onze manier van leven zonder een wederkerigheid (zonder dat in de islamitische wereld een gelijkaardige verwestering plaatsvindt) in de islamitische wereld, die meer en meer naar de islamitische filosofie van Saoedie-Arabie en Iran evolueert.

Niet-islamitische voorwerpen en gebouwen worden regelmatig beschadigd en/of vernietigd in islamitische landen.

Het bouwen van bruggen tussen Europa en het Midden-Oosten, is meer dan het toestaan dat islamitische landen hun enorme moskeeën kunnen dumpen in de EU. Het houdt ook in dat islamitische landen, andere niet-islamitische religies aanmoedigen hun kerken, tempels en synagogen te bouwen binnen hun grenzen.

Europese politici zouden dit moeten eisen, i.p.v. alles te doen om in de gratie te komen van islamisten, zonder enig vruchtbaar resultaat.

SIOE’s demonstratie in Marseille is een vreedzaam protest tegen de bouw van de grote moskee in de stad.

Voetnoot: Vandaag, 23 november 2007, overhandigt de burgemeester van Marseille, de sleutel van de moskee. Dat betekent dat er toestemming wordt gegeven voor de bouw van deze moskee.

Contact:

Anders Gravers
Tel: +45 9677 1784
sioe@siad.dk
SIOE Denmark
Stephen Gash
Tel: +44 122 854 7317
spg.cep@btinternet.com
SIOE England

Zie ook op onze pagina  “Actie
Met dank aan SIOE Nederland.

Posted in Algemeen, Demo info | Leave a Comment »

De arm der wet “strikes again”

Posted by sioebelgie op november 5, 2007

allesok.jpgOp de 4e november wilde de organisatie Eurorus een herdenking houden aan het monument van de Armeense holocaust in Elsene. Ze wilden de slachtoffers van de Armeense holocaust herdenken, de slachtoffers van Beslan en ook Theo van Gogh die dan iets meer dan 3 jaar geleden vermoord werd.

Voor deze herdenking had Eurorus Nation, SIOE België/Belgique en andere organisaties uitgenodigd om er samen een herdenking van alle slachtoffers van islamisme van te maken.

De bedoeling was om met een aantal verschillende organisaties met verschillende achtergronden, verenigd onze solidariteit uit te drukken en de aandacht te trekken van onze politici die de feiten maar al te graag ontkennen, zelfs de Armeense holocaust geen genocide willen noemen…

De herdenking werd geweigerd door de burgvader van Elsene die in een brief niets aan de twijfel overlaat : “Tot mijn spijt kan ik geen toelating verlenen wat betreft het houden van een activiteit, omwille van veiligheidsredenen verbonden aan de huidige gespannen toestand tussen de Turkse, Armeense en Kurdische gemeenschappen.”

Wederom weigert een Brusselse burgemeester vrije burgers het recht op meningsuiting uit vrees voor de reactie van heethoofdige minderheden die klaarblijkelijk heer en meester zijn in Brussel.

Naar aanleiding van dit verbod besloot Eurorus de herdenking af te blazen en in de plaats daarvan, met enkele vertegenwoordigers van de organisaties die aan de herdenking zouden hebben deelgenomen, een korte prikactie te houden voor het huis van burgemeester Decourty. Er werd een speech gehouden en er werden folders uitgedeeld om Mr. Decoutry duidelijk te maken dat wij niet akkoord gaan met het verbod op de herdenking en al zeker niet met de reden waarom het werd uitgevaardigd …

Het huis van de burgemeester bevindt zich op ongeveer 500 meter van het monument waar een betrekkelijk grote politiemacht zijn tenten had opgeslagen om iedereen die het toch aandurfde met bloemen het monument te naderen, onmiddellijk op te pakken.

Terwijl wij onze 5 minuten speech hielden voor het huis van de burgemeester (op het voetpad, het verkeer niet hinderend) werd deze politiemacht verwittigd om onze manifestanten “manu militari” in de boeien slaan.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in België, Demo info, Politiek | 4 Comments »

Herdenking THEO VAN GOGH niet onopgemerkt.

Posted by sioebelgie op november 5, 2007

Op 2 november werd Theo Van Gogh herdacht, een man die stierf op de barricades van de nieuwe strijd tussen moderne liberale waarden en een middeleeuwse doctrine die deze liberale waarden aanvecht.

Theo drukte zich dan wel niet altijd diplomatisch uit –hij durfde meer dan eens te provoceren en bruskeerde soms- maar hij was altijd eerlijk en zei wat gezegd moest worden. Wist hij veel dat in Nederland, in de 21ste eeuw, een heilige oorlog tegen hem verklaard zou worden voor zijn programma’s, artikels en zijn islamkritische film.

In de media wordt al te vaak verkondigd dat Mohammed B., de man die Theo van Gogh vermoordde, een uitzonderlijk geval was, een gestoord individu die ‘ongelukkigerwijs’ het pad van Theo kruiste. Wij zijn niet helemaal overtuigd. Hebben we met een gestoorde te maken? Zeker en vast! Een psychopaat misschien? Grote kans, denken wij. Is er sprake van een ongelukkige toevallige ontmoeting? Totaal niet. Mohammed B. is de vrucht van een systeem dat besloten heeft de intolerantie te tolereren, een systeem dat moslimjongeren met problemen om zich in de westerse maatschappij te integreren wijsmaakt dat deze samenleving voor hun falen verantwoordelijk is, dat het zelfs dringend tijd wordt dat men onze discriminerende gemeenschap eens een lesje leert…

Mensen in volle identiteitscrisis, met een gevoel van minderwaardigheid, zijn uiteraard opgelucht te horen dat hun imam en hun koranteksten, ja zelfs onze lieve politici beamen dat het westerse liberale bestel hen geen kansen geeft.
Wanneer niemand hen vertelt dat integreren tijd nodig heeft, dat het een lang en moeilijk proces is waarin de ander, maar zeker ook jezelf eens kritisch moet worden beschouwd –wat confronterend is-, dat ‘het westen beschuldigen van alle kwaad’ een al te gemakkelijke oplossing is, keert hun woede zich uiteraard tegen die maatschappij. Ook wie deze ballon vol beschuldigingen doorprikt krijgt het hard te verduren. Theo was zo iemand.

Daarom wil SIOE hem eer betuigen, niet om zijn naam te gebruiken als misplaatste publiciteitsstunt – zoals iemand in bepaalde blogfora suggereerde – en ook niet met toeters en bellen – zoals Theo ook niet zou gewild hebben. In de plaats daarvan kozen we ervoor bloemen neer te leggen aan de schreeuw, zijn herdenkingsteken in Amsterdam, en daar een minuut stilte te houden. Ook aan de Nederlandse ambassades in Europa werden wakes gehouden en werden bloemen neergelegd.

bene.jpg

In Nederland ging men, na de herdenking nog eens naar de spreeksteen in het Oosterpark, waar speeches werden gehouden. SIOE Nederland bedankt alle aanwezigen en vooral de mensen die aan de spreeksteen een speech hebben gehouden. SIOE bedankt ook Ehsan Jami voor zijn aanwezigheid daar en zijn steun aan SIOE.

In Duitsland werden bloemen afgegeven aan de Nederlandse consultaten van Hamburg, Keulen, Dresden, München en Frankfurt.

In Denemarken werd een herdenking gehouden voor de Nederlandse ambassade te Kopenhagen voor deze voorvechter van de vrije meningsuiting. Een vrije mening die hij zo hoog schatte dat hij er met zijn leven voor betaalde toen een laffe islamist hem op straat ritueel afslachtte, op 2 november exact 3 jaar geleden.
Mensen uit heel Denemarken, Jutland, Funen en Zeeland herdachten Theo, geïnspireerd door zijn pleidooi voor gelijkwaardigheid van man en vrouw en zijn schreeuw om vrije mening.

dude.jpgIn België gaf een Vlaams- Waalse delegatie bloemen en een herdenkingskader af aan de Nederlandse ambassade in Brussel.

In Engeland werd een wake gehouden voor de ambassade in Londen.

In Noorwegen hield “SOS.YTRINGSFRIHET – I FARE “ (SOS. VRIJE MENING – IN GEVAAR) een herdenking buiten de Nederlandse ambassade in Oslo. De Nederlandse ambassadeur kwam de deelnemers buiten groeten en te bedanken voor hun medeleven.

De 2de november ging niet onopgemerkt voorbij en dat is een goede zaak. Het is van het grootste belang dat mensen zoals Theo niet vergeten worden, wie ze waren, waarvoor ze stonden en… waarom ze vermoord werden. Voor elke ‘Theo’ zijn er immers tientallen leugenaars die je vertellen dat er niets aan de hand is, dat er niets gebeurd is, dat er ook niets meer op til is… dat je best weer gaat slapen. Wij weigeren ons in slaap te laten wiegen, want

ER MOET EEN EINDE KOMEN AAN DE BEDREIGINGEN, VERVOLGINGEN, AANVALLEN EN AANSLAGEN OP ISLAMCRITICI (EN ONGELOVIGEN). HIER EN NU MOET HET STOPPEN!!!

engnoor.jpg

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | Leave a Comment »

Herdenking THEO VAN GOGH

Posted by sioebelgie op november 2, 2007

van-gogh.gifVandaag is het net 3 jaar geleden dat Theo Van Gogh om het leven werd het gebracht. Omdat hij zijn eigen mening gaf. Omdat hij islamkritisch was. Omdat hij onrecht aanklaagde.

Omdat SIOE er genoeg van heeft dat mensen het zwijgen worden opgelegd, omdat mensen die met de pen strijden met het zwaard bedreigd worden gaat SIOE BELGIË samen met SIOE BELGIQUE om 14.30 bloemen leggen aan de Nederlandse ambassade, aan de Herrmann-Debrouxlaan 48, 1160 Brussel. Iedereen die vrije mening een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd hetzelfde te doen. Uiteraard bent u welkom om 14.30, maar ook op andere momenten, kunt u nog steeds een moment van stilte inlassen aan de ambassade.

 

THEO VAN GOGH – °1957- +2004

Posted in Algemeen, Demo info | Leave a Comment »

Een eerste verslag over de demonstratie in Londen.

Posted by sioebelgie op oktober 30, 2007

In een artikel op A Tangled Web, een site die de hedendaagse politiek op ‘eigen wijze’ analyseert, wordt de demonstratie in Londen beschouwd. We vertalen:

demonstranten.jpgMisschien moet ik dit artikel beginnen met een verwijzing naar een ander artikel dat reeds gepubliceerd werd door indymedia, genaamd “15 eenzame fascisten protesteren in centraal- Londen” . Zoals van indymedia wel te verwachten viel, is deze headline op zijn zachtst gezegd “onnauwkeurig”. Vooral de stelling dat het hier om “15 fascisten” zou gaan is –uiteraard- sterk misleidend, het aantal aanwezige fascisten wordt ruimschoots overschat. In feite waren er geen fascisten te bespeuren – met de mogelijke uitzondering van de indymediafotograaf.

Ondanks de vele inspanningen van links om SIOE als tuig, nazi’s, skinheads of andere genocidelievende psychopaten voor te stellen, waren de aanwezige demonstranten- zo’n vijfig à zestig mensen uit alle hoeken van Europa en daarbuiten- respectabele mensen uit alle segmenten van de bevolking: christenen, joden en atheïsten, jong en oud, mannen en vrouwen, blank en zwart… Sommigen waren in het verleden politiek actief, anderen waren qua politiek niet verder gekomen dan de stembus. Wat deze groep samen bracht, was een gedeelde bezorgdheid om de bedreiging van Europa door de islam en hun vastberadenheid daar iets aan te doen. Ook de Egyptische koptische christenen waren vertegenwoordigd. Ze betoogden tegen de wereldwijde vervolging door de Egyptische regering en islamitische groeperingen en klaagden de moorden aan op nieuwe christenen (ex-moslims) en hun familie.

img_0608.jpg

De betoging verliep vreedzaam. Na een uurtje wachten aan Whitehall Place, onder het waakzame oog van de politie en camera’s, wandelden we via de Victoria-embankment naar Temple place, waar Stephen Gash een speech hield.

[…] Achteraf beschouwd was de betoging een succes. Dit was het eerste keer dat dergelijke betoging plaatsvond in het Verenigd Koninkrijk, ondanks de felle tegenkantingen van links. Bovendien raakten enkele voorbijgangers, die niets van de organisatie afwisten, in de speeches geïnteresseerd en gingen ze een gesprek aan met de organisatie. Hopelijk heeft dit bij de geïnteresseerden een vonkje bewustzijn doen overslaan.

De bedreiging van Europa door islamisering en de onverzoenbaarheid van Westerse met de islamitische houdingen zijn momenteel belangrijke thema’s in Groot-Brittannië. Eindelijk hebben de mensen een stem gevonden waarmee ze hierover kunnen spreken: SIOE.

Op een site van Eternal Revolution is een gelijkaardig verslag te vinden.

Posted in Algemeen, Demo info | 1 Comment »

Update over Kopenhagen: de moordpoging op de organisatoren van SIOE en SIAD.

Posted by sioebelgie op oktober 25, 2007

SIOE Denemarken komt nu pas met een nieuw verslag over de moordpoging en de betoging in Kopenhagen. Er was tijd nodig om een beetje te recupereren, maar ook de andere media hebben het voorval volledig verzwegen of hebben leugens gepubliceerd over wat daar gebeurd is. (persagentschap Ritzau berichtte dat de manifestanten “voorbijgangers aangevallen hadden”, jyllands posten en politiken namen dit over. Daarop berichtte Uriasposten dat het persbericht een grove leugen was waarop de redacteur van jyllands posten -ook bekend ivm de Deense cartoons- verhaal gaf op Uriasposten. Beiden hebben dan hun berichten aangepast, andere kranten (*) vonden het blijkbaar niet interessant genoeg om over te rapporteren.) We hebben gewacht om te zien wat de main stream media over het incident zou schrijven. (let wel, dit was geen aanval op de demonstratie, dit was een goed voorbereide aanslag op de organisatoren in een prive-parking vóór de demonstratie begon) Dit is het eerste artikel dat erover verscheen, en er volgt er nog één over de demonstratie.

Moordpoging op SIOE/SIAD -leiders en -leden.

kim.jpg

Eén van de gewonde SIAD-leden.

Zondag 21 oktober was niet enkel een ernstige aanslag op de vrije meningsuiting, maar ook een poging om de organisatie die voor de vrijheid, vrije mening en de democratie opkomt voor eeuwig het zwijgen op te leggen. Slechts kleine details hebben ervoor gezorgd dat er geen doden vielen zoals in Nederland, dat de moedige voorvechters van de vrije meningsuiting die op de barricades durven staan nog in leven zijn.

741.jpgOp zondag 21 oktober had SIOE Denemarken een demonstratie aangekondigd in Kopenhagen, zoals ook in eerdere posts te lezen is.
Voor de demonstratie begon, volgden Anders Gravers (SIOE en SIAD) en twee andere leden met hun bestelwagen de auto van de security waar een oudere vrouw van 74 (foto) en nog een ander SIAD-lid in meereden.

Anders zat achter het stuur en volgde de auto naar een ondergrondse parkeergarage waar de auto’s veilig zouden bewaard worden tijdens de demonstratie.

Hij reed erg traag naar beneden want blijkbaar was het er tamelijk krap voor de bestelwagen. De weg was nogal steil en werd opgedeeld door verschillende betonpilaren. Door deze vertraging moest de security uitstappen om de metalen poort, die automatisch sloot na 30 seconden, terug te openen zodat ze in de garage konden binnenrijden. Hij leidde het busje naar voor, langs de pilaren naar een grote betonnen pilaar die het plafond ondersteunde.

accident.jpg

Luttele seconden daarna volgde een luide klap en was de voorruit verbrijzeld. Twee kerels, met bivakmutsen aan stonden voor de wagen en sloegen op de voorruit in, vier anderen belaagden de ramen aan de zijkant. “Haal ze eruit, haal ze eruit!” riepen ze. Daarna werden Anders en de passagiers met ijzeren staven geslagen. Eén SIAD-dame (middenste foto) kreeg een volle limonadefles naar het hoofd geslingerd.

Na een tijdje slaagde Anders erin één van de aanvallers in het gezicht te stampen, toen die naar voren leunde om het slot open te krijgen.

Hij slaagde erin uit de wagen te ontsnappen door de andere met een brandblusser uit hun wagen tegen de shouder te slaan, een schermutseling volgde.
Later, toen er steekgaten gevonden werden in zijn T-shirt en kogelvrije vest, bleek dat ze geprobeerd hadden hem neer te steken. Zijn kogelvrij vest had zijn leven gered!

Plots verdwenen de gangster in het niets. Anders ging rond de bestelwagen kijken en trof er één van de SIADleden op de grond aan (foto bovenaan) die 4-5 keer op het hoofd was geslagen met een ijzeren staaf. Blijkbaar hadden ze ook geprobeerd om hem neer te steken, maar gelukkig droeg ook hij die dag zijn kogelvrij vest.

De gangsters riepen : “LOPEN! LOPEN!” en ze verdwenen op de steile uitrit. De oudere dame lag roerloos op de grond. Zij zat in de wagen van de security en was onmiddellijk uitgestapt toen de chauffeur “ERUIT! ERUIT!” riep. Ze wist niet wat gedaan en zette het op een lopen. Ze werd door twee mannen achterna gezeten en neergeslagen met een ijzeren staaf. Ze bleef liggen in de hoop niet nog meer slaag te krijgen. Ze besefte dat ze haar leven in gevaar zou brengen als ze zou bewegen. Toen liepen ze waarschijnlijk naar de andere SIAD-leden op de grond en zetten hun aanval daar verder.

Het was onmogelijk de politie te bellen, gezien ze met hun GSM geen bereik hadden in de kelder. Gelukkig kwam de conciërge van het gebouw per toeval naar beneden en kon hij alsnog de hulpdiensten alarmeren.

anders.jpg

De gewonden, twee mannen en twee vrouwen, beslisten dat Anders de demonstratie best nog vervolledigde. Dat zou een harde dobber zijn voor de fascistische belagers die hen voor eeuwig het zwijgen wilden opleggen. Anders stemde toe. Los van enkele kneuzingen aan zijn arm en lichaam, was hij wel in orde. Na een onderhoud met de politie reed hij weg en werkte hij de demonstratie alsnog af, voor het instituut voor de mensenrechten.

Op diezelfde dag werd Stefan Herre van politically incorrect met de dood bedreigd, ook hiervan was er geen aandacht in de pers…

Op 21 oktober 2007 werd op verscheidene fronten een aanval op de vrije meningsuiting ingezet, iets waar de media in het post-Fortuyn tijdperk nog steeds doof voor blijven…

Er zullen nog andere artikels over de demonstratie volgen.

(*)De kranten zijn in het Deens. Op deze site vul je de URL van het betreffende artikel in naast ‘Web Page Translation’ en je krijgt een letterlijke vertaling naar het Engels.

Terug naar boven

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 5 Comments »

Nieuws uit Denemarken

Posted by sioebelgie op oktober 22, 2007

Kort nieuws m.b.t. de demonstratie in Kopenhagen:

In Denemarken werd een groepje van ca. 25 SIOE-demonstranten aangevallen door een andere groep van -voorlopig nog- onbekenden. De politie ging eerder die dag al over tot preventieve arrestaties van relschoppers en zo’n 18 mensen werd in een bus afgevoerd.

De demonstratie ging echter ’s avonds door en ondertussen waren de meesten van de 18 personen door de politie vrijgelaten. De arrestaties werden gemaakt om problemen te voorkomen tijdens de demonstratie van SIOE. De woordvoerder van SIOE, Anders Gravers, is tijdens deze demonstratie, door meerdere mensen aangevallen in een parkeergarage. Anders Gravers verklaart niet te weten wie de gearresteerden zijn.

Er gaan geruchten dat er demonstranten gewond zijn en dat er mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Wanneer wij meer nieuws vernemen uit Denemarken zullen wij een update plaatsen.

00.21 uur: SIOE Engeland heeft zojuist sms-bericht uit Denemarken ontvangen:

“we leven tenminste nog. Één vrouw is met een glazen fles geslagen op haar hoofd en heeft 7 hechtingen, één vrouw is gewond, maar hoefde niet in het ziekenhuis te blijven en één man is verschillende keren met een ijzeren staaf tegen de grond geslagen. De auto van één van de SIOE -leden werd vernield.”

Posted in Algemeen, Demo info | Leave a Comment »

Deense Demo morgen

Posted by sioebelgie op oktober 20, 2007

SIOE belgie wenst de collega’s van SIOE in Denemarken veel succes met hun betoging morgen. Zoals in een eerdere post stond, zal SIOE de Saudische delegatie die de Denen in mensenrechten komt onderwijzen een warm welkom geven.

De demonstratie zal plaatsvinden voor het Instituut voor Mensenrechten aan de Strandgade 56, Christianshavn, Kopenhagen op zondag 21 oktober om 13:30 uur tot uiterlijk 16:30 uur.

Het thema van de demonstratie is: “Kijk in de spiegel”

Er zullen posters te zien zijn met afbeeldingen van onthoofdingen en van het afhakken van handen.

Er zullen borden zijn met slogans als:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket“Mensenrechten in Saoedi-Arabie of hypocrisie?”
“Hoe behandelen jullie homoseksuelen in Saoedi Arabie?”
“Hoe behandelen jullie vrouwen in Saoedi Arabie?”
“Hoe behandelen jullie tegenstanders van de Islam in Saoedi Arabie?”
“Hoe behandelen jullie zgn dieven in Saoedi Arabie?”

Aansluitend worden er toespraken gehouden.

Posted in Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

DE SCHREEUW OM VRIJHEID

Posted by sioebelgie op oktober 14, 2007

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketOP 2 NOVEMBER 2007 IS HET 3 JAAR GELEDEN DAT THEO VAN GOGH RITUEEL IS VERMOORD.

Na de moord op Theo is men weer over gegaan tot de orde van de dag. Ondanks De Schreeuw, het gedenkteken voor Theo, lijkt Nederland wederom in slaap te zijn gesukkeld en het zal niet lang meer duren dat men zelfs de datum vergeet. De politieke correctheid viert hoogtij en wij schreeuwen niet meer. Theo schreeuwde wel, om vrijheid. Theo had profetische gaven. Zijn uitspraken van toen zijn nog steeds van toepassing op de situatie van nu.

 

 

“Israël zal vroeg of laat in de zee worden gedreven. En de wereld kijkt instemmend toe”

***

“Censuur is een moeras dat vrije mensen ten gronde richt”

***

“Ik zie er niet naar uit te leven in een land, gebukt onder de censuur van politieke correctheid, en waar de geitenneukers het voor het zeggen hebben”

(THEO VAN GOGH )

SIOE Nederland (Stop Islamisering van Europa) vindt dat het gedachtegoed van Theo niet mag worden vergeten. DAAROM ROEPT SIOE NEDERLAND IEDEREEN OP OM OP 2 NOVEMBER aanstaande om 13u IN DE LINNAEUSSTRAAT TE AMSTERDAM, DE PLAATS WAAR THEO IS VERMOORD, BLOEMEN TE LEGGEN EN ÉÉN MINUUT STILTE IN ACHT TE NEMEN. Wij roepen niet op om te demonstreren, wij roepen op om Theo een eerbetoon te bewijzen.

SIOE International zal bloemen leggen bij de Nederlandse Ambassade van: Engeland, Denemarken, België, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en Rusland. SIOE België roept op om om op 2 november a.s. bloemen te gaan leggen voor de Nederlandse ambassade. Herrmann-Debrouxlaan 48 1160 Brussel. Dit, opdat hij niet vergeten wordt, en wegens de hoop, dat er in Nederland een volksbeweging ontstaat, die beseft dat onder deze regering, Nederland steeds meer islamiseert en dat tenslotte de Nederlandse identiteit zal verdwijnen.

Posted in België, Demo info, Politiek | Leave a Comment »

Saoedi-Arabië klaagt dat moslims hun religie niet vrijuit kunnen belijden in Europa

Posted by sioebelgie op oktober 7, 2007

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

 

De Saoedische Commissie voor mensenrechten (HRC), zal bij haar tegenhangers binnen de EU erop aan dringen dat de regeringen van de landen binnen de EU moslimterrorisme niet mogen verbinden aan de islam.

Ook dringt deze commissie aan om regels uit te vaardigen die moslims beschermen tegen vooroordelen en discriminatie tijdens het belijden van hun geloof.

Volgens een bron binnen deze commissie, die overigens gesubsidieerd wordt door de Saoedisch-Arabische overheid, zal deze commissie zich ook mengen in de verschillende mensenrechten issues in Europa. Hierbij valt te denken aan het volgende: wanneer moslims ‘onwettig’ worden ondervraagd, niet met respect worden behandeld, wanneer moslims fysiek of mentaal worden vernederd of wanneer moslims niet vrijuit hun geloof kunnen belijden en toepassen. (Bijv. op sommige scholen wordt het moslima’s verboden een hijab te dragen)

De verwachting is dat deze punten ten tafel worden gebracht tijdens de tweede Arabisch-Europese dialoog over mensenrechten en terrorisme, waarin deze commissie participeert. Deze dialoog zal plaatsvinden in Kopenhagen op 21 t/m 23 oktober a.s. Deze dialoog is belangrijk omdat het wordt gehouden in Denemarken. Dit is zeer opvallend, daar de rellen om de Mohammed-cartoons daar zijn begonnen.

Bron: Jihad Watch

UPDATE:

SIOE Denemarken bereidt momenteel acties en demonstraties voor tegen de kuffarfoben en kalifacisten die in Denemarken zullen aankomen en verblijven. Meer informatie volgt op SIOE Denemarken.

Posted in Demo info, Politiek | Leave a Comment »

STOP KUFFARFOBIE EN KALIFASCISME!

Posted by sioebelgie op september 28, 2007

PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE UITGAVE

STOP KUFFARFOBIE EN KALIFASCISME!

DEMONSTRATIE IN LONDEN OP 26 OKTOBER 2007

Een manifestatie, georganiseerd door “Stop Islamisation Of Europe” (SIOE) om de volgende redenen:

Om deze protestmars te laten samenvallen met “Islamo-fascism Awareness week”. In deze week worden er in de gehele VS acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de intimidatie van niet-Moslisms door Islamieten overal ter wereld.

Om te protesteren tegen de Kuffarfobie – de irrationele angst voor, en verafschuwing van niet-Moslims door Islamieten.

Om te protesteren tegen de vervolging van niet-Moslims die mogelijk wordt gemaakt door de Sharia-wet in Islamitische landen.

Om te protesteren tegen het feit dat er nauwelijks of gebrekkig verslag wordt gedaan over zulke vervolgingen in de Westerse media.

Om te protesteren tegen de Islamisering van Europa waardoor bestaande wetten en gebruiken worden aangepast om ze te doen aansluiten bij de Islamitische leefgewoonten, en dat alles in de naam van de “multiculturele diversiteit”.

Om te protesteren tegen de toetreding van Turkije bij de EU, in het bijzonder nu het land een Islamitische premier en regering heeft verkozen die hun secularisme willen vervangen door de Sharia. Om te protesteren tegen de tweederangsstatus van vrouwen, vooral wat seksualiteit, wetgeving en onderwijs betreft.

Miljoenen niet-Moslims worden in Islamitische landen systematisch vervolgd omdat ze onder de Sharia leven.

In Egypte worden mensen opgesloten omdat ze de Islam verlaten hebben. Dit is namelijk een misdaad onder de Sharia, ook in vele andere Islamitische landen zoals Saudi-Arabië.

In Maleisië hebben afvalligen van de Islam geen enkele mogelijkheid om het woord ‘Islam’ van hun officiële documenten te verwijderen omdat het tegen de Maleisische wet is om de Islam te verlaten. Dit staat haaks op de fundamentele vrijheden om bijvoorbeeld een begrafenis naar eigen wens te regelen.

In Indonesië worden Christenen en andere niet-Moslims zodanig vervolgd dat tienduizenden zich al gedwongen hebben gevoeld om te verhuizen. In Indonesich Nieuw-Guinea worden Moslims ook aangezet om zich te onder de lokale bevolking te mengen, wat gelijk zal staan aan etnische zuivering.

In het Midden-Oosten worden Kopten en Assyriërs vervolgd, schijnbaar met toestemming van regeringen in die regio.

Armeniërs werden, simpelweg omdat ze geen Moslims waren, systematisch geëlimineerd tijdens één van de allergrootste massaslachtingen ooit. Hoewel deze misdaad werd gepleegd door het toenmalige Ottomaanse Rijk, wordt deze volkerenmoord ontkend door de Turkse autoriteiten. Turkije wenst aansluiting bij de EU terwijl het ontkennen van genocide illegaal is in de meeste EU-landen, net zoals in België.

In Thailand en op de Filippijnen worden dagelijks moorden gepleegd door Islamistische terroristen die willen proberen om van deze landen Islamitische staten te maken.

Op andere plaatsen worden Hindoes, Sikhs, Boeddhisten en aanhangers van Zoroaster onderdrukt door Islamitische autoriteiten.

De lijst lijkt eindeloos. Het is schandelijk dat er in de Westerse media zelden of nooit aandacht wordt besteed aan deze Islamitische vervolging.

Regels voor de demonstratie:

Politieke partijen zijn uitgesloten, maar leden van welke politieke partij dan ook kunnen als individuen meedoen zolang ze zich aan de regels houden.
Vlaggen, spandoeken, borden en rijkswapens zijn toegestaan. Borden e.d. van SIOE zijn uiteraard ook toegestaan.
Nationale en erkende regionale vlaggen zijn toegestaan.
Spandoeken en borden die de aandacht vestigen op vervolging van minderheden in Islamitische landen zijn toegestaan, maar moeten eerst worden goedgekeurd door de Chief Steward.
Spandoeken en borden van vrouwenorganisaties zijn ook toegestaan.

SIOE-slogans:

  • Stop Kuffarphobia
  • No Sharia Here!
  • Democracy Not Theocracy!
  • Enough is Enough!

Verboden items:

  • Alles dat te maken heeft met welke politieke partij dan ook.
  • Nazistische, fascistische, communistische (hamer en sikkel) symbolen en logo’s.
  • Allerhande illegale voorwerpen waarmee geweld kan worden gepleegd.

Verzamelpunt en mars:

Verzamelpunt: Whitehall Place, 12.00 u.

Mars: 13.00 u.

Route:

Northumberland Avenue
Victoria Embankment
Richting Waterloo Bridge
Temple Place
Speeches zullen worden gehouden op Temple Place voordat we ons gaan verspreiden.

Contactinformatie:

Stephen Gash
SIOE England
9 St Augusta View
Carlisle CA3 9RB
Tel.: 01228 547317

Anders Gravers (speaks English)

SIOE Denmark
Tel 0045 9677 1784
00456191 6026
E-mail sioe@siad.dk

http://sioeengland.blogspot.com/
http://sioe.wordpress.com/

De redactie van SIOE belgië is momenteel op zoek naar de snelste en -als het even kan- goedkoopste formule om in Londen en weer thuis te geraken. Wil je mee met SIOE belgië tegen het groepstarief? Volg dan de verdere onwtikkelingen op de pagina ‘actie‘.

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »