SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Archive for the ‘onderzoek’ Category

Goed begonnen?

Posted by sioebelgie op november 30, 2007

Een onderzoek van Pew Global Attitudes Project (A Rising Tide Lifts Mood in the Developing World Sharp Decline in Support for Suicide Bombing in Muslim Countries) toont dat moslimextremisten ook binnen moslimlanden aan steun en sympathie verliezen.

tabelterrorisme.gifNa ondervraging van enkele honderden personen per land, blijken de resultaten hoopgevend. Bin Laden is veel van zijn aanhang verloren en terreurcellen van Al Qaeda zijn niet meer zo populair als in 2002. Langzaam aan ontstaat het besef dat terrorisme niet de oplossing, maar het probleem is. In pakistan bijvoorbeeld was in 2002 nog één op drie ervan overtuigd dat zelfmoordaanslagen gerechtvaardigd konden worden. Nu, in 2007, is dat nog amper negen procent. Alle landen tonen een matige tot sterke daling in hun steun aan zelfmoordterroristen, met de uitzondering van Turkije, waar er een stijging van 3 procent werd vastgesteld. Belangrijk is wel te weten dat we de bekomen resultaten schattigen zijn met een foutenmarge van (afhankelijk van het land) zo’n 3 à 4 procent. Geen reden tot paniek dus.

Toch zijn de berichten niet éénzijdig positief. Hoewel moslimlanden eerder lijken te matigen is de situatie in Europa niet zo rooskleurig. Uit Nederland kwamen volgende onrustwekkende berichten:

(…) Vooral de gebeurtenissen in Afghanistan, waar ook Nederlandse militairen actief zijn, zijn volgens Joustra ‘een inspiratiebron om op jihad te gaan’. Het ontbeert radicale moslims echter aan kennis over de routes naar strijdgebieden en aan de juiste contacten om zo’n jihadreis te organiseren. Desondanks houdt Joustra er rekening mee dat in de toekomst moslims vanuit Nederland naar het buitenland afreizen. De kans bestaat dat ze daarna aanslagen plegen tegen Nederlandse militairen ter plekke of doelen in Nederland zelf. De NCTb zegt aanwijzingen te hebben dat terroristen in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan vanuit Nederland financieel worden ondersteund.

Bron: De Stem van 30 november –Groeiende interesse in Jihadreis

Naast plannen voor terroristische aanslagen in het buitenland, is er ook het gevaar voor radicalistaie binnen de Nederlandse grens.

Moslims van buiten Europa die zich net hebben gevestigd in Nederland vormen een risicogroep. Hun radicalisering verloopt sneller dan bij moslims die hier zijn geboren of al langer wonen. De Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan maakt de dreiging er niet minder op. Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) Tjibbe Joustra donderdag in de voorgangsrapportage terrorismebestrijding.

Bron: De Pers van 29 november – NCTb: nieuwe moslims vormen risicogroep

gillian.jpgTe vroeg voor gejuich dus. Toch eindigen we met een positieve noot. De familie van Gillian Gibbons, de Britse leerkrachte die in Sudan werd gearresteerd voor de teddybeeraffaire, kan eindelijk opgelucht ademhalen. Gisteren verklaarde een rechter haar schuldig voor het beledigen van de islam. De straf bleef echter gematigd, vijftien dagen cel. Daarmee negeerde de rechter de eisen van fundamentalisten om haar ter dood te veroordelen en ontsnapte de dame nipt aan 4O zweepslagen, een gebruikelijke straf voor dergelijke misdrijven. Na haar gevangenisstraf mag ze het land verlaten.

Advertenties

Posted in Algemeen, onderzoek, Politiek | Leave a Comment »