SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Woordenlijst

diyat – een afkoopsom waarmee moordenaars bij de verwanten van het slachtoffer hun vrijheid kunnen kopen. In landen waar het islamitische recht wordt gehanteerd, zijn armen daardoor relatief gezien nog slechter af in zaken waar de doodstraf op staat. (Bron, mondiaal nieuws)

Fiqh (فقه)  – wordt binnen de islam gezien als de jurisprudentie van de sharia. Letterlijk betekent dit het goede inzicht in iets hebben, het weten en het begrijpen van wat iets betekent. Fiqh gaat zowel over islamitische rituelen als over het islamitisch recht. Binnen de verschillende rechtsscholen, madhhabs, kunnen verschillende ideeën over hetzelfde punt bestaan. (Bron wikipedia)

Hadith – Schriftelijke overlevering van de uitspraken van de Profeet, zijn handelingen of een eigenschap van hem.

Halal – ‘Toegelaten’ of goedgekeurd. Meestal gerelateerd aan wat voor de islam aanvaardbaar is.

Haram – Tegengestelde van halal. Wat-door de islam- niet wordt toegelaten.

Hofstadgroep /Hofstadnetwerk – de naam die door het Openbaar Ministerie aan een groep van veertien islamistische jongeren die werden verdacht van terroristische activiteiten, gegeven is. (Bron: Wikipedia)

Imam – Religieuze leider binnen de islam.

Jihad -‘Strijd’ of ‘inspanning’. Origineel bedoeld als ‘strijd met zichzelf’, maar wordt vaak misbruikt als ‘strijd’, als oproep tot heilige oorlog.

Kalief – opvolger van Mohammed en leider van de umma met als belangrijkste taken: het rijk te besturen en het geloof te vertegenwoordigen en te beschermen.

Kalifaat – In de geschiedenis wordt meestal bedoeld het islamitische rijk maar er waren ook andere (hiervan afgeleide) kalifaten.

Kitman (*) – Nagenoeg hetzelfde als Taqiyya, met het verschil dat Kitman slechts een deel van de waarheid vertelt, een “geestelijke reserve”, wat de weglating van de rest rechtvaardigd.

Kuffar – Beledigende, minderwaardige benaming voor een niet-moslim, door moslims.

Kuffarfobie – De irrationele vrees en de afschuw van alle niet-islamitische dingen en van alle niet-moslims.

Kuffarfoob – Een moslim die wereldwijd alle niet-islamitische culturen en geloven af wil schaffen om vervolgens een wereldwijd kalifaat te stichten waarin we allen leven volgens de Sharia.

Salafisme (ook wel gespeld als Salafiyyah of Selefie) of Athary is een radicale en ultraorthodoxe stroming binnen de islam. Het woord is afgeleid van het Arabische woord salaf (سلف), dat “voorouders”, “voorganger” en “vroegere generatie” betekent. (Bron Wikipedia)

Sharia – De islamitische wetten die uit de Koran afkomstig zijn.

Soennah – De Soennah in de islam de manier van Mohammed zoals die gekend is via overleveringen over diens leven, de Ahadith. Uit al wat Mohammed zei en deed tijdens zijn leven wordt de Soennah afgeleid. De Soennah is een van de vier bronnen van het islamitische recht. Mohammed’s leven en daden zijn perfect in de ogen van God. Soennitische moslims hechten dan ook grote waarde aan het handelen van Mohammed zoals in de Soennah beschreven en trachten hun leven op een even perfecte manier te leven. (Bron en verder in Wikipedia)

Taqiyya(*) -Als een Moslim zijn geloof, overtuiging, ideeën, gevoel, adviezen, en/of strategieën verbergt/vermomt voor Kuffars(niet- moslims) om alle Islamitische doelen te bewerkstelligen (Sharia – overheersing).

Ummah – De Islamitische geloofsgemeenschap

(*) Taqiyya werd gebruikt door Sjiieten om vervolging door Soennieten te voorkomen. Nu gebruiken zowel Soennitische als Sjiïtische Moslims, Taqiyya en Kitman om Kuffars te bedriegen, om de waarheid over het Islamisme te verbergen.

De vertalingen op deze pagina zijn voor onderhandeling en verbetering vatbaar. Wie woorden aan deze lijst wil toevoegen of opmerkingen heeft kan sioebelgië per e-mail contacteren op belgie@sioe.eu.

Advertenties
 
%d bloggers liken dit: