SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Over SIOE

SIOE België is de belgische tak van SIOE (Stop the Islamisation Of Europe)

De organisatie staat voor : (vertaald vanuit het Engels vanaf http://sioe.wordpress.com)

STOP ISLAMISATION OF EUROPE.

ONTSTAAN

‘Stop de Islamisatie van Europa’, de SIOE, is een vereniging van mensen uit heel Europa met als enige doel te verhinderen dat de Islam een dominante politieke kracht wordt binnen Europa. De beweging ontstond uit de samensmelting van de SIAD, de ‘Stop Islamifiseringen Af Danmark’ – een politieke partij die zich inzet voor het stoppen van de islamisatie in Denemarken- en een vrije samenwerking van mensen uit Engeland -met als centrale gedachte “Geen Sharia Hier”- die de Engelse wetgeving willen behouden en de groei van de Shariawetgeving in Engeland willen stoppen.

DOELSTELLINGEN

SIOE wil zowel de openlijke als de bedekte Islamexpansie in Europa legaal aanvechten. 

SIOE veroordeelt racisme als de laagste vorm van menselijke domheid, maar beschouwt islamofobie als een hoogtepunt van gezond verstand. 

SIOE stelt dat de Islam en democratie niet verzoenbaar zijn met de leer uit de Koran zelf en sommige van de hadiths die de Sharia bevatten. 

SIOE meent dat deze onverzoenbaarheid vanzelfsprekend is wanneer prille democratieën waar de Islam de dominante religie is onder de loep worden genomen. Deze “democratieën” hebben enkel bestaan in de post-Europese koloniale periode, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit is altijd het geval geweest, maar het is steeds vaker zo dat, in islamitische landen, democratisch of niet, niet-moslims in het beste geval als tweede- rangsburgers worden behandeld, in het slechtste geval onderdrukt. 

SIOE gelooft dat dit komt door de leer van de Islam, die moslims aanmoedigt om zich superieur te voelen tegenover niet-moslims, en dat de Islam zal zegevieren over elk ander religieus systeem, tegen elke prijs. 

SIOE heeft moeite met het concept van “gematigde” moslims als gevolg van de Islamitische Taqiyya- en Kitmangebruiken die ontworpen werden om niet-moslims te beliegen en te misleiden om de invloed van de Islam over andere  religieuze en politieke systemen te kunnen promoten. Daarom, wanneer de leiders en de leden van een politieke partij beschuldigd kunnen worden van leugens en hun beleid in twijfel wordt getrokken, kan dat van een religie ook, vooral van de Islam, die de leugen  niet enkel als aanvaardbaar ziet, maar zelfs verplicht om de verderzetting van de doctrine te verzekeren. Verder wil

SIOE dat alle godsdiensten in de wet behandeld worden zoals politieke partijen, zonder speciale legale bescherming. Dit is vooral voor de Islam het geval omdat het een politiek, legaal en rechtelijk systeem is dat beheerd en bewaakt wordt door niet-verkozen theologen, volledig tegen het Westers concept van democratie in.Dit is waarom de democratie in Islamitische landen faalt en plaatsmaakt voor een islamitische theocratie. 

SIOE beschouwt de steun van Westerse politici, journalisten, academici en sociale groepen aan de Islam als opzettelijke misleiding van de Europeanen. Dit is vooral duidelijk in de niet-rapportage van Islamitische wreedheden over de hele wereld, maar ook in de herschrijving van de geschiedenis om de Islam in een goed daglicht te stellen als niet-agressieve godsdienst.  

SIOE weerspiegelt de mening van de meeste mensen in Europa dat de Islam wordt bevoordeeld tegenover de inheemse Europese culturen en dat de moslims selectief beschermd worden door politici en advocaten ten koste van niet-moslims die zich vaak onbeschermd weten. 

SIOE plaatst vraagtekens bij de fondsen uit Saudi Arabië voor de bouw van moskeeën en andere Islamitische instellingen in Europa en elders in de wereld, wanneer dat land godsdiensten, politiek en legislaturen die niet Islamitisch zijn buiten de wet stelt. Deze asymmetrische sponsoring moet gestopt worden. Geen moskeeën meer tot er kerken zijn in Mekka.

REDENEN

‘OM DE DEMOCRATIE WAAR ZO HARD OM GESTREDEN WERD TE BEWAREN.

“GENOEG IS GENOEG” is de centrale slogan van alle vrijheidslievende Europeanen die er genoeg van hebben hun waarden en levensstijlen te zien verdwijnen.

Europa heeft aantoonbaar meer dan elk ander continent moeten lijden om zijn huidige gelukkige staat van vrijheid en democratie te bereiken. Eeuwen van internationale conflicten en burgeroorlogen, en in het bijzonder de twee Wereldoorlogen van de twintigste eeuw, werden door de gewone man ondergaan. Alhoewel, conflicten, strijd en oorlog zijn niet enkel voorbehouden voor Europa. Amerika heeft zijn eigen burgeroorlog geleden, China en Rusland proberen nog steeds uit het puin van de revolutie te kruipen en de harde weg naar de democratie te bewandelen.. Uit deze eeuwen van Europa’s interne strijd bloeide de Renaissance en de Verlichting, die op zijn beurt de vruchten van de democratie draagt. Vrijdenkende mannen en vrouwen gaven dit fragiele en imperfecte politieke systeem vorm met zijn vele nuances, dat niettemin overleeft en groeit door zijn intrinsieke eerlijkheid en populariteit. Democratie op zijn beurt bevrijdde deze gelukkige mensen, hen de voordelen biedend het meest medisch, wetenschappelijk en artistiek productieve deel van de wereld te vormen dat we “Het Westen” noemen. Veel van de Westerse verwezenlijkingen zijn totstandgekomen na de Tweede Wereldoorlog, en zijn volk verdedigde vastberaden haar hard verdiende principes van democratie en vrijheid tegen de totalitaire doctrine van het Communisme.

Door zowel de twee Wereldoorlogen en de Koude Oorlog te winnen, heeft het Westen twee van zijn grootste vijanden verslagen: zowel de Europese kanker van het Nazisme als het Communistische virus. Helaas heeft het bestaan van beide geleid tot een toepassing van de zinloze termen ‘links’ en ‘rechts’in het moderne politieke debat.

Al even jammer is dat, tenminste in Europa, “links” misleidend voor het “goede” is komen te staan en “rechts” voor het “slechte”. De tafel van de politieke onderdrukking is een ronde tafel, waar machtswellustig “rechts” en “links” naast elkaar zitten en er de beenderen van het kadaver van de vrijheid afknagen. Rationele mensen kennen deze waarheid. Totalitarisme is de antithese van vrijheid. Theocratie is de afkeer van de democratie.

ONZE EIGEN POLITICI, POLITIE EN RECHTERS ZIJN IN GEVAAR

Maar waarom hebben rationele mensen irrationele nu toegelaten te regeren? Omdat het grootste gevaar voor vrije democratie zijn inherent liberalisme is, dat zichzelf openstelt om gekaapt te worden door zelf-verklaarde liberalen. Een nazi zal je slaan voor het welzijn van de staat, een communist zal je schoppen voor het welzijn van de staat, een liberaal zal beide doen en je,  handschuddend, vertellen dat het voor je eigen welzijn is. Rationele mensen herkennen dat de enige vrijheid die zelf-verklaarde “liberalen” toelaten, alles ruimdenkend verbant waar ze het eens mee zijn. Jammergenoeg is de vrije menigsuiting topprioriteit op de verbanningsagenda. Begrijpelijk, als gevolg van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en ons koloniaal verleden zijn Europeanen behoedzaam geworden met de vervolging van minderheidsgroepen. Dit heeft Europeanen ertoe gebracht mensen van overal ter wereld aan te moedigen zich in Europa te vestigen en de voordelen van de Westerse idealen te genieten.

Deze lovenswaardige bedoeling werd zich echter niet enkel toegeëigend door sommige groepen mensen die naar Europa kwamen, maar slechter nog, door zelf-hekelende, schuld-beladen politici van niet enkel “liberale” overtuiging, maar ook kapitalistische vrije-markt supporters. Zo’n mensen zijn tot de machtsposities doorgedrongen. Samen ondermijnen ze onze levensstijl, verstikken ze meningsverschillen en verspreiden ze gevoelens van politieke afstand en hopeloosheid bij de meerderheid van de Europese bevolking. Dit is exact hetzelfde soort totalitarisme waartegen we vochten in de Wereldoorlogen en de Koude Oorlog.  

WAT IS DAN HET VERSCHIL?

Wat is er dan zo anders aan de huidige veldslag (die sommigen als oorlog beschrijven)? Dit keer is de strijd er een tegen een theocratisch totalitarisme dat Islam genoemd wordt. Het naakte feit dat het een theocratie betreft, in andere woorden dat het een godsdienst is, beschermt de Islam ervan in twijfel te worden getrokken.  Politieke constituties (geschreven constituties en andere) in het Westen  koesteren het principe van vrijheid van religieuze praktijken. Daardoor kunnen religies niet op dezelfde manier aangepakt worden als politieke partijen. In het Westen komen politici en hun partijen constant, zowel verbaal als geschreven, onder vuur te liggen in de media over hun beleid, hun optreden en personeel. Religieuze praktijken worden daarentegen beschermd. 
Desondanks werd het christendom, Europa’s belangrijkste godsdienst constant geridiculiseerd,  bekritiseerd en verketterd. Meer dan eens straffeloos. Dit is omdat het christendom een gemakkelijk doelwit is, vooral door het feit dat  oproepen tot het vermoorden van ketters meer dan onaanvaardbaar beschouwd wordt door christelijke geestelijken, en het daadwerkelijk vermoorden van ketters in strijd is met de wetten uitgevaardigd door de verkozen wetgevers. Het christendom en elke godsdienst behalve de Islam, genereert nooit straffen, tenminste niet in deze wereld.
Zoals we allemaal weten is dit niet het geval met de Shariawetgeving, die de doodstraf voorschrijft voor afvalligen van het geloof, om welke reden dan ook. Tot voor kort heeft religie zijn plaats gehad binnen de Westerse samenleving. Het is een zaak geworden van iemands persoonlijke overtuiging en eigen geweten.
 

Generaties lang werd het beledigen van een religieus persoon nooit als slechter aanzien dan ongemanierdheid. Eén van de fundamentele voordelen in het Westen is het recht iemand te beledigen en beledigd te worden. Godsdienst is nooit een bedreiging voor de maatschappij geweest en de clerus heeft nooit wetten uitgevaardigd in het Westen, hoewel het toegelaten werd te lobbyen bij verschillende verkozen regeringen. Dit alles is aan het veranderen als gevolg van het opleggen van de Islam. Geen andere godsdienst vraagt zoveel van zij die hun doctrine niet aanhangen als de Islam. 

Dit zou geen probleem zijn in het westen, als onze leiders feitelijk opkwamen voor de Westerse waarden en eisten dat de moslims binnen onze wetten leven en onze cultuur en onze sociale systemen aanvaarden. Het is wij daarentegen die verteld worden dat we onze waarden, cultuur en maatschappij moeten verlaten om moslims niet te beledigen. De Islam wordt door ons strot en dat van onze kinderen geramd. Het is niet enkel in het Westen dat de Islam ellende en miserie veroorzaakt. Overal ter wereld bestrijdt de Islam de “infidels”, de ongelovigen.  

Als antwoord daarop vergeten al onze politici, journalisten, maatschappelijke commentatoren en religieuze leiders de moorden in Indonesië,  Thailand en Subsaharisch Afrika te vermelden. Hoewel, als een israelisch soldaat zo goed als een scheet laat op oorafstand van een Palesteinse Moskee weet de hele wereld ervan binnen enkele minuten en veroordelen politici Israel. 

Dit schijnheilig, selectief geweten is verachtelijk en Europeanen hebben er genoeg van onderdrukt te worden in het belang van wat vaak als één van de meest corrosieve en intolerante politieke systemen ooit gezien wordt. 

GENOEG IS GENOEG.  

Advertenties
 
%d bloggers liken dit: